Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Časté otázky související se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Časté otázky související se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Mgr. Jiří Taufer, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Časté otázky související se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.

2 Musíme napsat kapitolu „Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ do školního vzdělávacího programu? Ano, tato kapitola je v každém ŠVP povinná. Co je obsahem této kapitoly? V této kapitole škola „pouze“ deklaruje, že žákům, u nichž jsou diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby (písemným vyjádřením školského poradenského zařízení či lékaře), je připravena vypracovat individuální vzdělávací plán podle vyhlášky 73/2005.

3 Můžeme v této kapitole napsat, že naše škola žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nevzdělává (například proto, že nemáme v pedagogickém sboru příslušného odborníka)? Ne, toto napsat nelze, bylo by to diskriminační. Je ale možné, že takovéto děti neprokáží předpoklady pro umělecké vzdělávání a nebudou ke studiu na ZUŠ vůbec přijaty. V ŠVP ale nemůžeme napsat, že děti nepřijímáme proto, že mají speciální vzdělávací potřeby, to by nedávalo smysl.

4 Nařizuje zákon o pedagogických pracovnících (zákon č.563/2004 Sb.), aby tuto výuku zajišťoval pouze speciální pedagog? Nenařizuje. Pokud učitel učí ve speciálně zřízené třídě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, musí to být speciální pedagog (platí pro ZŠ a střední školy). V ostatních případech se jedná o individuální integraci, kterou zajišťuje běžný učitel.

5 Musí nám rodiče dát informaci o speciálních vzdělávacích potřebách svého dítěte? Nemusí. Posudek pedagogicko-psychologické poradny, lékařský posudek, vyjádření speciálně pedagogického centra... jsou vždy majetkem rodičů, které nám dát k dispozici mohou, ale nemusí. Pokud ale škole rodiče tyto materiály neposkytnou, na dítě se pohlíží jako na kteréhokoli jiného běžného žáka. Předat škole podklady pro vytvoření individuálního vzdělávacího plánu je tedy v jejich vlastním zájmu. Dále lze uvést, že vypracování individuálního vzdělávacího plánu představuje pro školu i žáka evidentní výhodu, neboť představuje výjimku ze ŠVP. Pro tyto žáky v IVP upravíme nároky učebního plánu i osnov vzhledem k jejich potřebám.

6 MUSÍředitel vydat individuální vzdělávací plán, když rodič přinese žádost a posudek z poradny? Nemusí – je to v rozhodnutí ředitele - §18 školského zákona (561/2004 Sb.)


Stáhnout ppt "Časté otázky související se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Mgr. Jiří Taufer, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google