Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY"— Transkript prezentace:

1 ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

2 Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Zákon č. 500/2004 Sb
Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád)

3 § 36 Povinnost plnění školní docházky (3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to zákonný zástupce.

4 (4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku.

5 § 37 Odklad povinné školní docházky (1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře.

6 (2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu školní docházky.

7 (3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující rok.

8 (4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

9 Přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46 školského zákona Dostavením se k zápisu a vyplněním přihlášky je zahájeno správní řízení. Pokud zákonný zástupce požádá o odklad plnění povinné školní docházky, ředitel školy vydá usnesení, kterým řízení ve věci přijetí k základnímu vzdělávání přeruší po dobu řízení o předběžné otázce. Zváží, zda jsou dány důvody pro odklad plnění povinné školní docházky.

10 Protože se obě zahájená správní řízení (o přijetí k základnímu vzdělávání a o odkladu plnění povinné školní docházky) týkají jednoho účastníka, lze obě řízení usnesením oznámeným zákonnému zástupci dítěte spojit a výsledkem bude jedno rozhodnutí s dvěma výroky. První výrok se bude týkat vyřešení předběžné otázky – zda je povolen nebo není povolen odklad plnění povinné školní docházky – a v návaznosti na to, od kterého školního roku se žák přijímá k základnímu vzdělávání.

11 VZORY SPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍ

12

13


Stáhnout ppt "ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google