Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Všeobecný přehled Pracovní právo Mgr. Pavel PETR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Všeobecný přehled Pracovní právo Mgr. Pavel PETR."— Transkript prezentace:

1 Všeobecný přehled Pracovní právo Mgr. Pavel PETR

2 Zaměstnavatel Právnická, event. fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pp vztahu Vystupuje svým jménem, na svou odpovědnost Je-li účastníkem ČR, pak má postavení právnické osoby a jedná za ni příslušná org. Složka

3 Zaměstnavatel FO Může jim být – nejde jen o „živnostníka“, ale i notář, advokát, daňový poradce, veterinář, lékař… event. Osoba, která vůbec nepodniká – paní na úklid, paní na praní apod. Vzniká od narození Problematika – Nascitura Jako zaměstnavatel jednat – 18let Problematika nabývání zletilosti

4 Zaměstnanec Způsobilost jim být i jednat vzniká dovršením 15 roku života Pracovně právní způsobilost Neztotožňovat se zletilostí (OZ!!) Pozor dohodu o odpovědnosti (někdejší hmotná odpovědnost) lze uzavřít až má 18 let (nikoliv zletilost) Jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy osoba ukončila školní docházku  školský zákon  ta končí skončením vyučování v červnu – nikoliv až po prázdninách Do skončení povinné školní docházky (event.15let) práce zakázána – mezinárodní smlouvy

5 „Zaměstnanec“ - dítě Osoby odporující tomuto ustanovení – mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní činnost – v režimu zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti Práce musí být přiměřená jeho věku, není pro něj nebezpečná, nebrání jeho vzdělávání nebo docházce do školy a účasti na výukových programech, nepoškozuje jeho zdravotní, tělesný, duševní, morální nebo společenský rozvoj. Dítě může tuto činnost vykonávat jen na základě jednotlivého povolení vydaného pro určité dítě a určitou činnost

6 Odborové organizace Právní povaha – zvláštní forma občanského sdružení Zakládá se na základě zákon 83/1990 Sb., o sdružování občanů Musí být nejméně 3 občané – pracující u zaměstnavatele v pracovním poměru, alespoň jeden z nich musí být starší 18 let Návrh podávají na Ministerstvo vnitra Připojují stanovy Vznikají dnem po dni, kdy je návrh na registraci doručen Mají postavení právnické osoby Orgán – určují stanovy (předseda, výbor apod.) Původně existovala jen jednotné ROH Dnes pluralita – KOVO, ČMKOS, Asociace samostatných odborů aj.

7 Pracovní poměr Zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem Volba vzniká pracovní smlouvou – nutný předpoklad Jmenování u vedoucích pracovníků státních institucí

8 Pracovní smlouva Podstatné náležitosti a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána, c) den nástupu do práce

9 Pracovní smlouva Písemná forma Vydání kopie zaměstnanci PP vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce

10 Zkušební doba před vznikem pracovního poměru MAX 3 měsíce po sobě jdoucí po dni vzniku pracovního poměru nemůže být dodatečně prodlužována zkušební dobu není možné sjednat, jestliže pracovní poměr již vznikl

11 Rozvázání a skončení pracovního poměru Pracovní poměr může být rozvázán jen a) dohodou, b) výpovědí, c) okamžitým zrušením, d) zrušením ve zkušební době Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance

12 Výpověď Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec Zaměstnanec i bez důvodu Zaměstnavatel jen z důvodu stanovených v zákoně Výpovědní doba – minimálně 2 měsíce Běh lhůty


Stáhnout ppt "Všeobecný přehled Pracovní právo Mgr. Pavel PETR."

Podobné prezentace


Reklamy Google