Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B13_Subjekty_pracovněprávních_vztahů AutorIng. Věra Štverková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B13_Subjekty_pracovněprávních_vztahů AutorIng. Věra Štverková."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B13_Subjekty_pracovněprávních_vztahů AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníProsinec 2013 Ročník/věková kategorie4. ročník OA. EL, 3. ročník OA Vyučovací předmět/klíčová slova Právo Anotace Studenti se seznámí se základními pojmy a subjekty pracovněprávních vztah, osvojí si základní složky právní subjektivity, členění účastníků pracovněprávních vztahů.

2 vera.stverkova@oa-poruba.cz Subjekty pracovněprávních vztahů

3 Právní osobnost U fyzické osoby Vzniká právní osobnost narozením a má ji do smrti. (I počaté dítě, pokud to vyhovuje jeho zájmům, např. u dědictví, a narodí-li se živé.) U podniku Vzniká právní osobnost (právní subjektivita) zápisem do obchodního rejstříku.

4 Účastníci pracovněprávních vztahů Na jedné straně Zaměstnanec Odbory za podmínek, které stanoví zákon Na jedné straně Zaměstnanec Odbory za podmínek, které stanoví zákon Na druhé straně Zaměstnavatel Stát prostřednictvím svých orgánů a institucí (úřady práce) Na druhé straně Zaměstnavatel Stát prostřednictvím svých orgánů a institucí (úřady práce)

5 Účastníci pracovněprávních vztahů Na jedné straně Osoby fyzické Zaměstnanci Zaměstnavatelé Uchazeč o zaměstnání Na jedné straně Osoby fyzické Zaměstnanci Zaměstnavatelé Uchazeč o zaměstnání Na druhé straně Osoby právnické Zaměstnavatelé Odbory Stát Na druhé straně Osoby právnické Zaměstnavatelé Odbory Stát

6 Účastníci pracovněprávních vztahů Zaměstnavatelé Osoby fyzické (FO) Osoby právnické (organizace) Zaměstnavatelé Osoby fyzické (FO) Osoby právnické (organizace) Zaměstnanci Fyzická osoba Věk minimálně 15let Ukončena povinná školní docházka Zaměstnanci Fyzická osoba Věk minimálně 15let Ukončena povinná školní docházka

7 Aby mohly subjekty vstupovat do pracovněprávních vztahů, musí mít pracovněprávní subjektivitu (= soubor vlastností požadovaných právem, které jsou předpokladem k tomu, aby FO nebo PO mohla být subjektem práv a povinností)

8 Subjektivita má tyto základní složky: způsobilost nabývat vlastními úkony práv a povinnost → způsobilost k právním úkonům způsobilost mít právo uplatňovat své nároky u soudu → procesní způsobilost způsobilost nést odpovědnost za vlastní protiprávní jednání → deliktní způsobilost

9 ZAMĚSTNANEC – je FO starší 15 let, která dokončila povinnou školní docházku zaměstnavatel s touto osobou nesmí sjednat jako den nástupu den, který by předcházel dni, kdy tato FO ukončí povinnou školní docházku – práce dětí do 15 let je zakázána děti mohou vykonávat pouze uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost (nejde o práci!) za podmínek stanovených v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

10 ZAMĚSTNANEC – zaměstnance ve věku od 15 do 18 let nazýváme mladistvým v zákoníku práce (ZP) mají mladiství upraveny zvláštní pracovní podmínky podle § 252/2 ZP lze dohodu o odpovědnosti uzavřít nejdříve v den, kdy tato FO dosáhne věku 18. let pojem mladistvý je třeba odlišovat od pojmu „zletilý“ používaného v občanském zákoníku, v němž se plné zletilosti nabývá až 18. rokem věku

11 ZAMĚSTNANEC – zbavení nebo omezení způsobilosti zbavení nebo omezení způsobilosti zaměstnance k právním úkonům se řídí § 10 občanského zákoníku soud zbaví FO způsobilosti k právním úkonům v případě, že tato osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, není vůbec schopná činit právní úkony, a současně určí rozsah tohoto omezení v jednáních pracovněprávních vztahů jej zastupuje opatrovník stanovený soude m

12 ZAMĚSTNANEC – Cizinci a osoby bez státní příslušnosti mohou nastoupit do zaměstnání, jestliže: mají v České republice povolení k pobytu mají povolení k zaměstnání

13 ZAMĚSTNAVATEL – FO nebo PO – způsobilost FO mít práva a povinnosti jako zaměstnavatel vzniká narozením za dítě může jednat opatrovník, způsobilost v pracovněprávních vztazích – 18 let – PO mají všeobecně způsobilost být zaměstnavatelem bez ohledu na charakter PO vznik PO pracovní právo neupravuje, ale přebírá právní úpravu jiných právních odvětví, zejm. obchodního a občanského práva

14 ZAMĚSTNAVATEL – zaměstnavatel vystupuje v pracovněprávních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů  ke zřízení právnické osoby je potřeba písemná smlouva nebo zakládací listina  za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo i pověřený zaměstnanec (pověření k určitým úkonům)

15 STÁT pokud je účastníkem pracovněprávních vztahů, je právnickou osobou a je také zaměstnavatelem v pracovněprávních vztazích za něj činí právní úkony příslušná organizační složka státu

16 ODBOROVÁ ORGANIZACE – nejvýznamnější subjekt kolektivního pracovního práva – zástupce zaměstnanců – u jednoho zaměstnavatele může působit i více odborových organizací organizace, kterou si zaměstnanci vytvářejí na obhajobu svých hospodářských a sociálních zájmů

17 ODBOROVÁ ORGANIZACE – zaměstnavatel je povinen dle § 287/1 zákoníku práce informovat odborovou organizaci o:  vývoji mezd nebo platů, průměrné mzdě nebo platu a jejich jednotlivých složkách  ekonomické situaci zaměstnavatele  množství práce a tempu  změny v organizaci práci  systému odměňování a hodnocení zaměstnanců  systému školení a vzdělávání zaměstnanců  atd.

18 Závislá práce nezletilých a těch, kteří sice mají 15 let, ale nedokončili povinnou školní docházku je zakázána.

19 Seznam použité literatury  RYSKA, R., PUŠKINOVÁ, M., Právo pro střední školy. 2. vyd. Praha: EDUKO nakladatelství, s. r. o., 2013. ISBN 978-80-87204-76-4  JUDR. HRADIL, P., Právo pro gymnázia, obchodní akademie a střední odborné školy. Zlín: KODIAK print s. r..o., 2013. IČ 60708750  CODEXIS, právní informační systém. ATLAS, consulting spol., s. r. o., legislativa České republiky  Microsoft PowerPoint, kliparty  Zákony pro lidi. http://www.zakonyprolidi.cz (accessed Sept 22, 2014).http://www.zakonyprolidi.cz

20 Seznam použité literatury  https://encrypted- tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSGSRoGMu0TlCRBZQioYL2jBYM v_ynj9IHg4PY9OHI-v7v3bl_tPlAPaZ6U (accessed Sept 22, 2014). https://encrypted- tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSGSRoGMu0TlCRBZQioYL2jBYM v_ynj9IHg4PY9OHI-v7v3bl_tPlAPaZ6U  https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQtkiobK0BS- yj3XFUpgrsiEj6aCez3SFZeJtJhYd5OJqHc_NDZreV-4g (accessed Sept 22, 2014). https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQtkiobK0BS- yj3XFUpgrsiEj6aCez3SFZeJtJhYd5OJqHc_NDZreV-4g


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B13_Subjekty_pracovněprávních_vztahů AutorIng. Věra Štverková."

Podobné prezentace


Reklamy Google