Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B1_Základní pojmy AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníZáří.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B1_Základní pojmy AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníZáří."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B1_Základní pojmy AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníZáří 2013 Ročník/věková kategorie4. ročník OA. EL, 3. ročník OA Vyučovací předmět/klíčová slova Právo Anotace Prezentace je zaměřena na popis a porovnání jednotlivých základních pojmů teorie práva, členění práva, charakteristické rysy právních odvětví

2 PRÁVO Definice práva Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem České republiky. CZ.1.07/1.5.00/34.0025

3 Z ÁKLADNÍ POJMY PRÁVO A STÁT Teorie práva vera.stverkova@oa-poruba.cz

4 P RÁVO je soubor pravidel, kterých se organizuje a řídí lidské spolužití.

5 KAŽDÝ ČLOVĚK JE právem řízen právem omezován právem opravňován právem trestán

6 P RÁVO SE DĚLÍ : Pozitivní právo Objektivní právo Právo veřejné Právo hmotné Právo vnitrostátní Právo přirozené Subjektivní právo Právo soukromé Právo procesní Právo mezinárodní

7 Charakteristickým rysem pozitivního práva je, že právo je výrazem lidské vůle, lidské aktivity. Normy, principy přirozeného práva mají původ v přírodě, v Bohu či v lidském rozumu. Pozitivní právoPrávo přirozené

8 Je systém obecně závazných modelů chování (právních norem), vyjadřujících ideály a hodnoty společnosti zorganizované ve stát, stanovených kompetentními státními orgány, určených k organizaci, řízení i kontrole společenských vztahů.. Působnost idee přirozeného práva nespočívá v jeho reálné existenci, ale v tom, věří-li velký počet lidí v tuto ideu a jednají-li podle této víry, tedy je-li jejich víra sociálně účinná. Pozitivní právoPrávo přirozené

9 Všeobecně upravuje společenské vztahy. Je platné pro všechny členy společnosti a není adresované konkrétní osobě.. Představuje souhrn chování jednotlivých konkrétních subjektů v rámci objektivního práva.. Objektivní právo Subjektivní právo

10 upravuje společenské vztahy všeobecně upravuje oprávnění účastníka právního vztahu. Objektivní právo Subjektivní právo

11 Rozumí se jím vnitřně uspořádaný systém platných právních norem toho kterého státu. Představuje právní řád státu. Vzniká jako realizace objektivního práva, tvoří obsah konkrétního právního vztahu. Objektivní právo Subjektivní právo

12 Upravuje vztahy mezi státem a ostatními právními subjekty (občany, firmami, živnostníky, ziskové i neziskové organizace). Upravuje vztahy subjektů občanské společnosti, mezi jednotlivci. Právo veřejnéPrávo soukromé

13 Je to nerovný vztah subjektů. Uplatňuje se tam, kde se uplatňuje veřejná moc, zjm. státní vůči soukromým osobám a organizacím Upravuje vztahy na základě principu rovnosti a nezávislosti účastníků. Žádný ze zúčastněných nemůže o právech a povinnostech druhého subjektu rozhodovat autoritativně. Právo veřejnéPrávo soukromé

14 Subjekt nadřízený Subjekt podřízený příkazy, zákazy, povolení Subjekty na stejné úrovni dohody Právo veřejnéPrávo soukromé

15 Z AHRNUJE NAPŘÍKLAD : Ústavní právo Správní právo Trestní právo Finanční právo Procesní právo Právo sociálního zabezpečení Právo občanské Právo obchodní Právo pracovní Právo rodinné Mezinárodní právo soukromé (kolizní právo) Právo veřejnéPrávo soukromé

16 MÁ CHARAKTER : KOGENTNÍ Tzn. donucující, závazný bezvýhradně, nepřipouštějící žádné odchylky DISPOZITIVNÍ Tzn. doplňující, relativně nezávazné Právo veřejnéPrávo soukromé

17 Je obecná soustava právních norem, které stanoví, jak se lidé mají ve společnosti chovat, aniž by takové chování vyžadovalo zásah státního orgánu. Upravuje chování lidí, které se uskutečňuje ve vztahu ke státnímu orgánu, který v něm uplatňuje státní moc. Právo hmotnéPrávo procesní

18 Je obecná soustava právních norem, které stanoví, jak se lidé mají ve společnosti chovat, aniž by takové chování vyžadovalo zásah státního orgánu. Upravuje chování lidí, které se uskutečňuje ve vztahu ke státnímu orgánu, který v něm uplatňuje státní moc. Právo hmotnéPrávo procesní

19 Právo stanovené státem a samosprávnými celky – orgány veřejné moci. Je komplex pravidel, norem, principů, standardů, procesů, jež upravují vztahy mezi jednotlivými státy. Právo vnitrostátní Právo mezinárodní

20 S EZNAM POUŽITÉ LITERATURY  RYSKA, R., PUŠKINOVÁ, M., Právo pro střední školy. 2. vyd. Praha : EDUKO nakladatelství, s. r. o., 2013. ISBN 978-80-87204-76-4  JUDR. HRADIL, P., Právo pro gymnázia, obchodní akademie a střední odborné školy. Zlín : KODIAK print s. r..o., 2013. IČ 60708750  CODEXIS, právní informační systém. ATLAS, consulting spol., s. r. o., legislativa České republiky.  http:// www.wikipedia.org http:// www.wikipedia.org


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B1_Základní pojmy AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníZáří."

Podobné prezentace


Reklamy Google