Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5. téma:. Práce jako výrobní faktor  půda, práce, kapitál ( + know-how)  „Lidský kapitál“ (vzdělání + praxe = kvalifikace)  Státní politika zaměstnanosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5. téma:. Práce jako výrobní faktor  půda, práce, kapitál ( + know-how)  „Lidský kapitál“ (vzdělání + praxe = kvalifikace)  Státní politika zaměstnanosti."— Transkript prezentace:

1 5. téma:

2 Práce jako výrobní faktor  půda, práce, kapitál ( + know-how)  „Lidský kapitál“ (vzdělání + praxe = kvalifikace)  Státní politika zaměstnanosti  Trh práce (nabídka x poptávka => mzda)  Nominální x reálná mzda  Mzda časová x úkolová  Mzda hrubá x čistá  Nezaměstnanost (dobrovolná x uchazeči)  Frikční, strukturální, cyklická, sezónní

3 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 1 Tento zákon a) upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními, b) upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy. Právní vztahy kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy pracovněprávními,

4 Kolektivní smlouva § 22 Právo uzavřít kolektivní smlouvu za zaměstnance má pouze odborová organizace. § 23 (1) Především v kolektivní smlouvě je možné upravit mzdová nebo platová práva a ostatní práva v pracovněprávních vztazích, jakož i práva nebo povinnosti účastníků této smlouvy. Kolektivní smlouva nemůže ukládat povinnosti jednotlivým zaměstnancům.

5 P racovní poměr I  Podle způsobu vzniku Pracovní smlouva Pracovní smlouva Jmenování Jmenování Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  Podle délky trvání pracovního poměru Pracovní poměr na dobu určitou Pracovní poměr na dobu určitou Pracovní poměr na dobu neurčitou Pracovní poměr na dobu neurčitou

6 Dále pracovní poměrDále pracovní poměr II  Podle zaměstnavatele: Právnická osoba Právnická osoba Fyzická osoba Fyzická osoba Stát Stát Agentura práce Agentura práce  Podle místa výkonu práce V prostorách zaměstnavatele V prostorách zaměstnavatele Domáčtí zaměstnanci - § 317 ZP Domáčtí zaměstnanci - § 317 ZP

7 Zánik pracovního poměru  Událostí (uplynutím sjednané doby, úmrtím)  Rozvázáním: Dohodou Dohodou Výpovědí Výpovědí Okamžitým zrušením Okamžitým zrušením Zrušením ve zkušební době Zrušením ve zkušební době

8 Povinnosti zaměstnavatele  Přidělovat práci dle smlouvy  Platit mzdu  Vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů  Zákaz diskriminace  Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví  Seznámit s pracovním řádem a předpisy

9 Povinnosti zaměstnance  Osobně konat dle smlouvy  Dodržovat pracovní kázeň a právní předpisy  Pracovat svědomitě  Spolupracovat se zaměstnanci  Řádně hospodařit s prostředky zaměstnavatele


Stáhnout ppt "5. téma:. Práce jako výrobní faktor  půda, práce, kapitál ( + know-how)  „Lidský kapitál“ (vzdělání + praxe = kvalifikace)  Státní politika zaměstnanosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google