Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

tříletý učební obor – Číšník, servírka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "tříletý učební obor – Číšník, servírka"— Transkript prezentace:

1 tříletý učební obor – Číšník, servírka
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“ PRACOVNÍ PRÁVO Mgr. Ivana Školová, č.266 Občanská nauka 2. ročník tříletý učební obor – Číšník, servírka

2 KRÁTKÉ OPAKOVÁNÍ Profesní životopis
- Jméno a příjmení, titul   - Datum narození            - Stav                                  - Adresa                               - Kontaktní telefony             -    - Vzdělání - Pracovní praxe - Jazykové znalosti   - Práce na PC - Osvědčení - Zájmy a aktivity                          

3 TÉMA PREZENTACE Přijímací pohovor Pracovní smlouva

4 PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR
Informace o zaměstnavateli Představa o profesi a finančním ohodnocení Slušný vzhled a vystupování Občanský průkaz Doklady o dosaženém vzdělání Profesní životopis

5 ZÁKONÍK PRÁCE

6 PRACOVNÍ SMLOUVA = smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kterou se mezi nimi zakládá pracovní poměr (§ 33 a následující zákoníku práce). Jedno vyhotovení smlouvy musí obdržet zaměstnanec.

7

8 PRACOVNÍ POMĚR = právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kdy je zaměstnanec povinen vykonávat osobně práci v souladu s pokyny zaměstnavatele a právními předpisy. Dva účastníci: Zaměstnavatel – fyzická nebo právnická osoba Zaměstnanec – fyzická osoba

9 NÁLEŽITOSTI PRACOVNÍ SMLOUVY
Zaměstnavatel (název, sídlo, identifikační číslo, zástupce zaměstnavatele) Zaměstnanec (jméno, rodné číslo, bydliště) Vznik pracovního poměru (den nástupu, doba pracovního poměru, zkušební doba) Druh práce Místo výkonu práce (obec, pracoviště) Mzdové podmínky (způsob odměňování, termín a způsob výplaty mzdy) Pracovní doba (délka týdenní pracovní doby a její rozvržení) Práva a povinnosti zaměstnance Práva a povinnosti zaměstnavatele Skončení pracovního poměru Závěrečná ustanovení Razítko zaměstnavatele a podpis oprávněného zástupce a podpis zaměstnance

10 1) Zaměstnavatel název sídlo identifikační číslo
zástupce zaměstnavatele

11 2) Zaměstnanec jméno rodné číslo bydliště

12 3) Vznik pracovního poměru
den nástupu doba pracovního poměru zkušební doba

13 4) Druh práce Přesný popis pracovní pozice

14 5) Místo výkonu práce obec pracoviště

15 6) Mzdové podmínky způsob odměňování termín a způsob výplaty mzdy

16 7) Pracovní doba délka týdenní pracovní doby rozvržení pracovní doby

17 8) Práva a povinnosti zaměstnance
konat osobně práce podle pracovní smlouvy dodržovat stanovenou pracovní dobu dodržovat povinnosti dodržovat hygienické, bezpečnostní a jiné vnitřní předpisy zaměstnavatele

18 9) Práva a povinnosti zaměstnavatele
přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy platit zaměstnanci za vykonanou práci mzdu ve sjednaných výplatních termínech vytvářet podmínky pro úspěšné plnění úkolů dodržovat pracovní podmínky

19 11) Všeobecná a závěrečná ustanovení
Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zaměstnanec a jeden zaměstnavatel. Sjednaný obsah této pracovní smlouvy lze měnit jen tehdy, dohodnou-li se smluvní strany písemně na jeho změně. Práva povinnosti smluvních stran vyplývající z této pracovní smlouvy se řídí ustanoveními zákoníku práce v platném znění a ostatními pracovněprávními předpisy. Obě smluvní strany se podepisují na důkaz souhlasu s obsahem této pracovní smlouvy. místo, datum podpis zaměstnance razítko a podpis zaměstnavatele

20 ZÁVĚREČNÉ OTÁZKY Jak se připravíte na přijímací pohovor?
Vyjmenujte základní povinnosti zaměstnance v pracovním poměru. Vyjmenujte základní povinnosti zaměstnavatele v pracovním poměru.

21 Správné odpovědi Přijímací pohovor: Informace o zaměstnavateli
Představa o profesi a finančním ohodnocení Slušný vzhled a vystupování Občanský průkaz Doklady o dosaženém vzdělání Profesní životopis

22 Správné odpovědi Povinnosti zaměstnance:
konat osobně práce podle pracovní smlouvy dodržovat stanovenou pracovní dobu dodržovat povinnosti dodržovat hygienické, bezpečnostní a jiné vnitřní předpisy zaměstnavatele

23 Správné odpovědi Povinnosti zaměstnavatele:
přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy platit zaměstnanci za vykonanou práci mzdu ve sjednaných výplatních termínech vytvářet podmínky pro úspěšné plnění úkolů dodržovat pracovní podmínky

24 Použité zdroje F. Emmert a kol.: Odmaturuj ze společenských věd, ISBN , DIDAKTIS 2004 Kolektiv autorů: Právo pro každého, učebnice programu „Právo pro každý den-Street Law“, ISBN , Partners Czech, Praha 2001 Zákoník práce, Zákon Č. 262/2006 Sb.


Stáhnout ppt "tříletý učební obor – Číšník, servírka"

Podobné prezentace


Reklamy Google