Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

vytvořený v projektu OP VK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "vytvořený v projektu OP VK"— Transkript prezentace:

1 vytvořený v projektu OP VK
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu Číslo a název klíčové aktivity: VI/2 - Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

2 Anotace Název tematické oblasti:
Finanční gramotnost pro vyšší gymnázium 3 Název učebního materiálu: Pracovní smlouva Číslo učebního materiálu: VY_62_INOVACE_FG0403 Vyučovací předmět: Základy společenských věd Ročník: ročník čtyřletého gymnázia ročník osmiletého gymnázia Autor: Mgr. Michaela Osladilová Datum vytvoření: Datum ověření ve výuce: Druh učebního materiálu: prezentace Očekávaný výstup: Dokáže vyjmenovat náležitosti, které musí obsahovat pracovní smlouva. Orientuje se v právních předpisech, kterými se řídí odměňování práce. Metodické poznámky: Materiál slouží k výkladu nového učiva a k frontálnímu opakování.

3 Pracovní smlouva

4 Pracovní smlouva Uzavírá se písemně mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem MUSÍ OBSAHOVAT Den nástupu do práce Místo výkonu práce Druh práce

5 Pracovní smlouva MŮŽE OBSAHOVAT Délku pracovního poměru Výši mzdy
Délku zkušební doby Rozvržení pracovní doby Atd.

6 Odměňování práce Právní předpisy:
Zákoník práce Nařízení vlády o minimální mzdě Mzda = odměna zaměstnance za vykonanou práci Plat = odměna zaměstnance rozpočtových organizací a státních orgánů

7 MZDA SLOŽKY MZDY FORMY MZDY Základní mzda Příplatky Odměny Časová
Úkolová Podílová Smíšená

8 PRACOVNÍ SMLOUVA - vzor
a) Zaměstnanec má nárok na dovolenou v rozsahu a za podmínek stanovených v § 100 a násl. zákoníku práce. b) Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytně nutné potřeby na pracovní cestu. 1. Smluvní strany Zaměstnavatel c) Zaměstnanec se zavazuje dodržovat při výkonu obecně závazné předpisy, zejména bezpečnostní předpisy. XXXXX d) Zaměstnavatel je povinnen vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů. 10. Závěrečná ustanovení Zaměstnanec a) Před uzavřením smlouvy byl zaměstnanec seznámen s právy a povinnostmi, bezpečnostními předpisy a s pracovními a mzdovými podmínkami. XXXX (dále jen zaměstnanec) b) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemného dodatku. c) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, jeden obdrží zaměstnanec a jeden zaměstnavatel. uzavírají tuto PRACOVNÍ SMLOUVU 2. Předmět smlouvy Zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů a dodržovat ostatní podmínky stanovené právními předpisy. Zaměstnanec je povinen dle pokynů zaměstnavatele konat přidělené pracovní úkoly osobně podle pracovní smlouvy. 3. Druh práce Zaměstnanec bude pracovat ve funkci XXXXXX V XXXXX dne 4. Den nástupu do práce Zaměstnanec nastupuje do pracovního poměru dnem X.X.XXXX 5. Místo výkonu práce Zaměstnanec bude vykonávat práci v XXXX. 6. Doba trvání pracovního poměru Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou (do X.X.XXXX) – neurčitou Zkušební doba se sjednává v délce tří mesíců.                                    Výpovědní doba se řídí ustanovením § 45 zákoníku práce. zaměstnanec                                                         zaměstnavatel 7. Mzda a) Mzda je stanovena interním mzdovým předpisem zaměstnavatele. b) Mzda je vždy sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas. 8. Splatnost a výplata mzdy a) Mzda je splatná po vykonání práce, ve výplatním termínu zaměstnavatele. b) Výplata mzdy bude provedena vždy na bankovní účet zaměstnance. Zaměstnanec sdělí zaměstnavateli číslo svého účtu a včas vždy oznámí jeho případnou změnu. 9. Další ujednání

9 Zdroje: Ze zdrojů autora


Stáhnout ppt "vytvořený v projektu OP VK"

Podobné prezentace


Reklamy Google