Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané právní aspekty pracovního práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané právní aspekty pracovního práva"— Transkript prezentace:

1 Vybrané právní aspekty pracovního práva
Mgr. Petra Koutná, advokátka Mgr. Kateřina Slušná, advokátka AK Koutná, Slušná & Bělohlávek v.o.s. Zlín

2 Základní principy pracovního práva
Pracovní poměr je chráněným vztahem - zvláštní zákonná ochrana zaměstnance uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky Spravedlivé odměňování Rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz diskriminace - zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon Řádný výkon práce zaměstnancem v souladu se zájmy zaměstnavatele Omezení odpovědnosti zaměstnanců – restrikce sankcí – zákaz uzavření smluvní pokuty na rámec zákona

3 Typy pracovněprávních vztahů
Definice závislé práce – zákon o zaměstnanosti, § 2 zákoníku práce Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele a podle jeho pokynů a zaměstnance ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Musí být vykonávána úplatně, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době, na pracovišti zaměstnavatele, příp. jiném dohodnutém místě Pracovní poměr – pracovní smlouva, za stanovených podmínek i volba či jmenování do funkce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) Tzv. „Švarc systém“ Agenturní zaměstnávání Obchodně-právní vztahy mezi statutárními orgány a společností – smlouvy o výkonu funkce

4 Pracovní poměr Pracovní smlouva – písemná forma
– náležitosti: druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce Doba trvání PP – doba určitá vs. doba neurčitá. Na dobu určitou – 3 roky (nejvýše 2x) Zkušební doba – 3 měsíce (6 u vedoucích zaměstnanců), písemná forma

5 Pracovní poměr Zákaz konkurence vs. konkurenční doložka – zákaz konkurence v průběhu PP – ze zákona (výjimka: pedagogická, vědecká a umělecká činnost), konkurenční doložka – smluvní ujednání pro dobu po ukončení PP – jediná možnost smluvní pokuty dle ZP Práva a povinnosti zaměstnanců - § 301 a n. a § 106 ZP – porušení – důvod k rozvázání PP Mzda – může být sjednána ve smlouvě, stanovena vnitřním předpisem zaměstnavatele nebo určena zaměstnavatelem ve mzdovém výměru před začátkem výkonu práce. !Praktický dopad pro možnost změny mzdy! Zánik PP – dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, uplynutím doby a zrušením ve zkušební době

6 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o provedení práce - do 300 hod./rok, musí být uvedena doba, na jakou se uzavírá Dohoda o pracovní činnosti i nad 300 hod./rok, ale vždy max. do rozsahu ½ stanovené týdenní pracovní doby sjednaná práce, rozsah pracovní doby, doba, na kterou se uzavírá ukončení plynutím času, dohodou nebo výpovědí – 15 dní výpovědní doba Písemná forma

7 Přijímací pohovor Zákaz diskriminace
Výměna informací mezi zájemcem a zaměstnavatelem - informační povinnost zaměstnavatele dle § 31 ZP Omezený rozsah údajů, které zaměstnavatel může vyžadovat - § 30 odst. 2 a § 316 odst. 4 ZP

8 Příprava k přijímacímu pohovoru
Motivační dopis – v případě aktivního vyhledávání zaměstnání Informace o zaměstnavateli – zdroje: webové stránky, – obchodní rejstřík, – registr živnostenského podnikání Příprava otázek – organizační struktura zaměstnavatele, předmět činnosti, velikost a složení týmu, očekávání zaměstnavatele, možnost profesního růstu Příprava životopisu. Životopis je nezbytné připravit s ohledem na konkrétní poptávanou pozici – struktura zkušeností, znalostí a zájmů ve vztahu k požadavkům na konkrétní pozici Poděkování za pohovor

9 Základní právní předpisy
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon Předpisy BOZP

10 Motivační dopis Vážený pane řediteli, V červnu 2012 ukončuji studium na vysoké škole ………, obor ………….. obhajobou diplomové práce na téma ………………… Bylo by mi ctí, kdybych své znalosti a dosavadní zkušenosti mohl uplatnit právě ve Vaší společnosti. Vaše společnost má pověst dynamického a inovativního lídra s progresivním přístupem k oboru, na nějž jsem se při svém studiu zaměřil. Mohu Vám nabídnout své dosavadní zkušenosti v oblasti, jež jsem získal při praxi v ………………. Věřím, že byste mohli najít uplatnění také pro mé jazykové znalosti a informační dovednosti. Vážený pane řediteli, v příloze si Vám dovoluji zaslat svůj pracovní životopis. V případě, že byste měl zájem prohovořit případnou možnost mého uplatnění ve Vaší společnosti, kontaktujte mne prosím na níže uvedeném u či telefonním čísle. V úctě, ……………………..

11 Životopis

12 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Vybrané právní aspekty pracovního práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google