Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákoník práce v teorii a praxi část I

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákoník práce v teorii a praxi část I"— Transkript prezentace:

1 Zákoník práce v teorii a praxi část I
Zákoník práce v teorii a praxi část I. Prameny, zásady, vznik změny, skončení pracovního poměru JUDr. Dana Hrabcová Ph.D.

2 Obsah I. části Pracovněprávní vztahy a jejich specifika,
Prameny a základní zásady p.p. vztahů Vznik pracovního poměru Pracovní /manažerské smlouvy- náležitosti Zkušební doba Prac. poměr na dobu určitou Změny pracovního poměru Skončení pracovního poměru Práva a povinnosti navazující na skončení p.p.

3 Pracovněprávní vztahy
Vznik při výkonu závislé práce Pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo prac. poměr § 3 ZP zákaz tzv. „ŠVARC SYSTÉMU“ Závazkový vztah mezi subjekty Osobní výkon závislé práce Výkon za odměnu - úplatnost Nerovnost subjektů – dispoziční oprávnění

4 Znaky závislé práce § 2 odst. 4 ZP Vztah nadřízenosti a podřízenosti,
osobní výkon práce, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době nebo jinak dohodnuté době, na pracovišti zaměstnavatele nebo jiném dohodnutém místě, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele.

5 Prameny právní úpravy Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Zák. č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon Zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání Zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Zák. č. 309/2006 Sb., (o zajištění dalších podmínek BOZP) Zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění Nař. vl. č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy …. Nař. vl. č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osob. překážek v práci

6 Základní zásady CO NENÍ ZAKÁZÁNO JE DOVOLENO + SMLUVNÍ PRINCIP
= možnost sjednání odchylné úpravy práv a povinností §2 ZP ZÁKAZ OBECNĚ OBSAHOVĚ VYMEZENÝ - vágní Pokud z povahy ustanovení ZP nevyplývá, že se od něj není možné odchýlit - dovozujeme z dikce přísl. ustanovení RELATIVNÍ ZÁKAZ = s podmínkou Od ustanovení, kterými se zapracovávají předp.ES - §363 odst. 1, pokud nejde o odchýlení ve prospěch zaměstnance, ABSOLUTNÍ ZÁKAZ - odchýlení se výslovně zakazuje výčet v ust. § 363 odst. 2

7 Základní zásady - další
Základní zásady § 13 ZP = zásadní povinnosti zaměstnavatele Zákaz zneužití postavení - § 14 odst. 1 a 2 = zákaz šikany a postihu za domáhání se práv Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace - § 16 + odkaz na z. č. 198/2009 Sb., antidiskrimin.zákon Ochrana osobních práv zaměstnance - §316 ZP + ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele

8 Vznik pracovního poměru
Jmenování Pracovní smlouva Volba – podmínka k PS - §33/2 ZP Manažerská smlouva

9 Pracovní smlouva – obsah
Podstatné náležitosti - §34 ZP Druh práce Místo výkonu práce + fikce - pravidelné pracoviště Den nástupu do práce = vznik p.p. Další náležitosti Zkušební doba Doba trvání pracovního poměru – zákaz řetězení Mzdové podmínky Další ujednání dle dohody stran – smluvní princip = co není zakázáno, je dovoleno - § 2 odst. 1

10 Pracovní smlouva – náležitosti
Obecné náležitosti právního úkonu - ust. § 18 ZP – odkaz na OZ - smlouva dle § 51 OZ nesmí odporovat obsahu a účelu ZP Další případy neplatnosti p.ú. pokud : - se zaměstnanec předem vzdá svých práv - § 19/1 - nedodržení předepsané formy – sankce VÝSLOVNĚ ! V PRAC. PRÁVU VŽDY RELATIVNÍ NEPLATNOST- § 20 ZP

11 Změny pracovního poměru
Změny subjektu zaměstnavatele - přechod p. a pov. z p.p. vztahů -§ Změny obsahu - převedení na jinou práci - pracovní cesta, přeložení Odvolání z funkce - speciální

12 Skončení pracovního poměru
Právní událostí (bez vůle účastníků) - smrtí zaměstnance - § 48 + § 328 - smrtí zaměstnavatele - § 48 + § 342 - uplynutím času - § 65 Úředním rozhodnutím (cizinci) Právním úkonem (z vůle účastníků)

13 Skončení p.p. právním úkonem
Dvoustranným Dohoda (§49ZP) písemná forma se sankcí neplatnosti Jednostranným = zaměstnanec x zaměstnavatel Zrušením ve zkušební době § 66 ZP – zpravidla 3 dny předem, nelze v prvních 14 dnech PN zaměstnance Výpovědí § 50 - § 54 + § 62 ZP hromadné propouštění Okamžitým zrušením (dtto + §55,56 ZP – ust. § 57 – 61)

14 Náležitosti výpovědi ze strany zaměstnavatele + ok.zrušení p.p.
Existence výp. důvodu dle § 52 (§50/2) Konkretizace výp. důvodu (§50/4) Podmínka upozornění - u § 52 f) a g) Písemná forma (§50/1) Doručení (§50/1) §334 Ochranná doba (§53 – §54) Dodržení lhůty - u § 52/g (§58) Předchozí souhlas (§61/2)

15 Související práva a povinnosti
Odstupné - § 67 a násl. ZP - zákonný nárok - jen v zákonem stanovených důvodech - u úředníků ÚSC další odstupné - § 13 ZoÚ Pracovní volno k hledání nového zam. Potvrzení o zaměstnání = zápočtový list, §312 Posudek o pracovní činnosti + speciální soudní ochrana- § 315 ZP

16 Neplatné skončení prac.poměru
Popření platnosti skončení p.p. § 72 jen u soudu - POZOR - doručit ve lhůtě! Důsledky neplatného ukončení p.p. - Zaměstnavatel - § 69 - Zaměstnanec - § 70


Stáhnout ppt "Zákoník práce v teorii a praxi část I"

Podobné prezentace


Reklamy Google