Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208 Šablona:III/2 Č. materiálu VY_32_INOVACE_227.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208 Šablona:III/2 Č. materiálu VY_32_INOVACE_227."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208 Šablona:III/2 Č. materiálu VY_32_INOVACE_227 Jméno autora: Ing. Bohuslava Klapuchová Třída/ročník: 2. Ročník Datum vytvoření: 1. 10. 2013

2 Vzdělávací oblast: Podnikání a podnikové činnosti Tématická oblast: Personální činnosti Předmět:Ekonomika Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Prezentace k seznámení studentů se způsoby uzavření pracovního poměru, s jeho změnami a zánikem Klíčová slova: Pracovní poměr, zkušební doba, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, převedení, přeložení, výpověď, okamžité zrušení, dohoda, zrušení ve zkušební době, uplynutí doby Druh učebního materiálu: Prezentace

3 Pracovní poměr

4 Zákoník práce Vznik PP: ► Pracovní smlouvou – nejčastější způsob ► Volbou – např. poslanci ► Jmenováním – vedoucí pracovníci jsou jmenováni podle zvláštních předpisů Pracovní smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat: ► Druh práce ► Místo výkonu práce ► Den nástupu do práce

5 Jaké další informace by podle vás měla pracovní smlouva obsahovat? Další informace uvedené v pracovní smlouvě:  jméno zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele (PO), nebo jméno a adresu zaměstnavatele (FO),  bližší označení druhu a místa výkonu práce,  nárok na délku dovolené na zotavenou, popřípadě uvedení způsobu určování nároku na dovolenou,  údaj o výpovědních dobách,  údaj o mzdě a způsobu odměňování, splatnosti mzdy, termínu výplaty mzdy, místu a způsobu vyplácení mzdy, stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby.

6 Pracovní smlouva může být uzavřena:  Na dobu určitou  Na dobu neurčitou Zkušební doba  Musí být ve smlouvě sjednána – pokud není, neplatí  Maximální délka zkušební doby je tři měsíce  Nelze ji sjednat v případě pracovního poměru na dobu určitou

7 Jaké povinnosti vyplývající z pracovního poměru má: a) zaměstnavatel b) zaměstnanec Povinnosti vyplývající z pracovního poměru: Zaměstnavatel má povinnost: ► Vytvářet pracovní podmínky ► Platit mzdu ► Dodržovat právní předpisy, popř. kolektivní smlouvu Zaměstnanec má povinnost: ► Vykonávat práci osobně podle smlouvy, ve stanovené době na stanoveném místě ► Dodržovat pracovní kázeň

8 Změna PP: ► Převedení – Zákoník práce uvádí podmínky, za kterých musí být zaměstnanec převeden a podmínky, za kterých může být převeden, není nutný souhlas zaměstnance ► Přeložení – může se uskutečnit pouze se souhlasem zaměstnance

9 Zánik PP: Jakými způsoby může pracovní poměr zaniknout? ► Výpověď – jednostranná, musí mít písemnou formu a musí být doručena druhé straně, začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi ► Okamžité zrušení – pouze ze zákonem stanovených důvodů:  pokud zaměstnanec porušil pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem, nebo pokud byl odsouzen za úmyslný trestný čin nepodmíněně na dobu delší než 1 rok  Pokud podle posudku lékaře nemůže zaměstnanec vykonávat práci a zaměstnavatel ho nepřevedl do 15 dnů na jinou práci nebo pokud zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15 dnů od její splatnosti ► Dohoda – musí mít písemnou formu a zaměstnanec i zaměstnavatel musí souhlasit ► Zrušení ve zkušební době – písemná forma, musí být doručeno druhé straně, může dát zaměstnanec i zaměstnavatel bez udání důvodů ► Uplynutím doby – u pracovního poměru na dobu určitou ► Smrt pracovníka, zánik podniku

10 Znáte nějaké situace, kdy zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď? Zaměstnavatel nemůže dát výpověď zaměstnanci, pokud: ► Je pracovně neschopný na nemocenské ► Je povolaný k výkonu vojenské služby ► Je uvolněný pro výkon veřejné služby ► Zaměstnankyně je těhotná nebo pečuje alespoň o jedno dítě do 3 let

11 Zdroje: ► ŠVARCOVÁ, J. Ekonomie – stručný přehled, vydání pro rok 2012/2013 Zlín : Nakladatelství a vydavatelství Ing. Jena Švarcová, Ph. D., CEED, 2012. ISBN 987- 80-87301-16-6 ► RYSKA, R. Právo pro střední školy nakladatelství Fortuna 2010. ISBN 978-80- 7373-010-9


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208 Šablona:III/2 Č. materiálu VY_32_INOVACE_227."

Podobné prezentace


Reklamy Google