Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRACOVNÍ PRÁVO ZÁKONÍK PRÁCE Zákon č. 262/2006 Sb., účinný od 1.1.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRACOVNÍ PRÁVO ZÁKONÍK PRÁCE Zákon č. 262/2006 Sb., účinný od 1.1.2007."— Transkript prezentace:

1 PRACOVNÍ PRÁVO ZÁKONÍK PRÁCE Zákon č. 262/2006 Sb., účinný od

2 Zákoník práce Možnost a zákaz odchylné úpravy - §2
Účastníci pracovněprávních vztahů - § 6 a 7 Základní zásady pracovněprávních vztahů - § 13 a 14 Rovné zacházení a zákaz diskriminace - § 16 a 17

3 Pracovní poměr Vznik Změny Zánik

4 Vznik pracovního poměru
Pracovní smlouva Náležitosti pracovní smlouvy Zkušební doba Informování o obsahu pracovního poměru Doba trvání pracovního poměru Agenturní zaměstnání

5 Změny pracovního poměru
Převedení na jinou práci (povinnosti zaměstnavatele a povinnosti zaměstnance) Pracovní cesta

6 Zánik pracovního poměru
Dohoda Výpověď : odstupné, ochranná doba Okamžité zrušení Uplynutí doby Zrušení ve zkušební době Neplatné rozvázání pracovního poměru

7 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti

8 Další změny novelizace zákoníku práce
Určení mzdy Mzda za noční práci Příplatek za práci ve ztíženém zdravotním prostředí Mzda za práci v sobotu a neděli

9 SPRÁVNÍ ŘÁD Zákon číslo 500/2004 Sb., účinný od

10 Systematika správního řádu
Úvodní ustanovení Obecná ustanovení o správním řízení Zvláštní ustanovení o správním řízení Vyjádření, osvědčení, sdělení Veřejnoprávní smlouvy Opatření obecné povahy Společná, přechodná a závěrečná ustanovení Účinnost

11 Působnost správního řádu
Pozitivní vymezení - § 1 odst. 1 Negativní vymezení - § 1 odst. 3 Zásada subsidiarity správního řádu - § 1 odst. 2

12 Správní orgán Orgán moci výkonné Orgán územního samosprávného celku
Jiné orgány Veřejnoprávní korporace (právnické osoby) Fyzické osoby

13 Základní zásady činnosti správních orgánů § 2 - 8
Přímo aplikovatelná ustanovení Vodítko pro výklad jednotlivých ustanovení i zákona jako celku Přímo použitelné pro jakékoli jiné (zvláštní) správní řízení

14 Správní řízení Postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určeno osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.

15 Subjekty správního řízení
Správní orgán Účastníci řízení Dotčené osoby

16 Zahájení řízení Z moci úřední Na žádost – náležitosti žádosti
Povinnosti správního orgánu při řízení o žádosti

17 Rozhodnutí správního orgánu
Podklady pro rozhodnutí Vyjádření účastníka k podkladům pro rozhodnutí (neúplná apelace) Náležitosti rozhodnutí

18 Opravné prostředky Řádné opravné prostředky
Odvolání, rozklad, přezkumné řízení Mimořádné opravné prostředky Obnova řízení Soudní přezkum správního rozhodnutí

19 Správní exekuce Exekuční titul Exekuční příkaz
Exekuce na peněžitá plnění Exekuce na nepeněžitá plnění

20 Stížnost - § 175 Zařazena do části Společná, přechodná a závěrečná ustanovení Proti nevhodnému chování úředních osob Proti postupu orgánu Písemná x ústní Vyřízení do 60 dnů od jejího podání

21 INSOLVENČNÍ ZÁKON oddlužení fyzické osoby
Zákon číslo 182/2006 Sb., účinný od

22 Základní pojmy Úpadek Hrozící úpadek Insolvenční soud
Zajištěný a nezajištěný věřitel Oddlužení

23 Návrh na povolení oddlužení a jeho náležitosti
Formulářový návrh Insolvenční návrh Seznam majetku Seznam závazků Případy zamítnutí návrhu

24 Povolení oddlužení Zpeněžení majetkové podstaty
Plnění splátkového kalendáře Rozhodnutí o oddlužení

25 Účinky oddlužení Povinnosti dlužníka
Osvobození od placení zbytku pohledávek Výjimečné osvobození

26 Očekávané novelizace Občanský soudní řád Trestní zákon
Občanský zákoník

27 Občanský soudní řád Povinná doručovací adresa Jednotné doručování
Nezastihnutý adresát

28 Trestní zákon Nové varianty trestu odnětí svobody Peněžitý trest
Zvláštní část trestního zákona

29 Antidiskriminační zákon
Návrh zákona Současná zákonná úprava Přechod důkazního břemene (133a o.s.ř.) Důvody k přijetí AZ Principy AZ Instituce působící v oblasti rovného zacházení (ombudsman)

30 Zákon o sociálních službách
Zákon č. 108/2006 Sb., účinný od

31 Podmínky poskytování sociálních služeb
Poskytovatelé Registrace Povinnosti poskytovatelů Mlčenlivost Správní delikty

32 Smlouva o poskytnutí sociální služby
Náležitosti Účastníci Forma Povinnost uzavření smlouvy Právní režim smlouvy

33 Standardy kvality poskytování sociální služby
Povinná znalost zaměstnanců poskytovatele Publicita pro klienty


Stáhnout ppt "PRACOVNÍ PRÁVO ZÁKONÍK PRÁCE Zákon č. 262/2006 Sb., účinný od 1.1.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google