Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Exekuční řád po novelách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Exekuční řád po novelách"— Transkript prezentace:

1 Exekuční řád po novelách
Praha, květen 2010 JUDr.Martina Kasíková

2 Významné novely EŘ Změny v exekučním řízení Nejnovější exekuční judikatura Změny v tzv. další činnosti exekutora Zástupce a nástupce exekutora Státní dohled nad exekutory Dohled na Exekutorskou komorou Změny v kompetencích Exekutorské komory Změny orgánů Exekutorské komory

3 1. Významné novely EŘ A/ zákon č. 347/2007 Sb. – účinnost od 1. 1
1.Významné novely EŘ   A/ zákon č. 347/2007 Sb. – účinnost od B/ zákon č. 183/2009 Sb. – účinnost od C/ zákon č. 286/2009 Sb. – účinnost od  

4 2.Změny v exekučním řízení
A/ Změny v zahájení exekučního řízení B/ Změny při nařízení exekuce C/ Změny v postupu exekutora při provádění exekuce D/ Změny v odkladu exekuce E/ Změny při zastavení exekuce F/ Změny v rozhodování o nákladech exekuce G/ Změny v Centrální evidenci exekucí H/ Přechodná ustanovení novel

5 A/ Změny v zahájení exekučního řízení
-  podání návrhu k exekutorovi - § 35 odst. 2 -  odstraňování vad návrhu exekutorem § 39 odst.1 -  elektronické zaslání návrhu soudu § 44 odst. 2

6 B/ Změny při nařízení exekuce
-  - elektronické nařízení exekuce a pověření exekutora - § 44 odst.3 a 6 -  - doručování usnesení soudu § 44 odst. 4 a 5, § 56, § 124 -  - elektronické vyznačení právní moci -  - odvolání proti usnesení o nařízení exekuce - § 44 odst. 7

7 C/ Změny v postupu exekutora při provádění exekuce
- přiměřenost exekuce - § 58 odst. 1 - volba způsobu exekuce - § 58 odst. 2 - součinnost s Policií ČR - § 33 -  - elektronická součinnost s dalšími osobami - § 34 odst.2 -  - uložení pokuty exekutorem - § 34 odst.3

8 -C/ Změny v postupu exekutora při provádění exekuce
  - plnění exekutorovi - § 46 odst. 4 -  - výplata oprávněného - § 46 odst. 4 -  - výzva povinnému k zaplacení - § 46 odst. 5 -  - oznámení o skončení exekuce - § 46 odst. 7 - - důsledky skončení exekuce - § 47 odst. 5

9 C/ Změny v postupu exekutora při provádění exekuce
- generální inhibitorium a relativní neplatnost § 44a odst. 1 -  - zrušení generálního a speciálního inhibitoria - § 44a odst. 2, § 54 odst. 5 -  - omezení generálního inhibitoria § 44a odst. 3 -  - prodej věci v exekuci - § 44a odst. 4

10 C/ Změny v postupu exekutora při provádění exekuce
-  - vyškrtnutí věci ze soupisu - § 68 -  - manžel povinného v exekuci - § 36 odst.2 -  - střet exekucí - § 130 odst.3 -  - střet exekuce a insolvence - § 46 odst. 6 -  - návrhy na prohlášení o majetku -  - ustanovení opatrovníka účastníkovi dle OSŘ

11 C/ Změny v postupu exekutora při provádění exekuce
- exekutorské zástavní právo na nemovitostech - § 69a - elektronická dražba nemovitosti dle OSŘ - rozvrhy při prodeji nemovitostí, movitých věcí a podniku - změny při prodeji movitých věcí dle OSŘ - změny u přikázání pohledávky z účtu dle OSŘ

12 C/ Změny v postupu exekutora při provádění exekuce
- rozhodování exekutora - § 55b -  - odvolání proti rozhodnutí exekutora - § 55c -  - elektronický spis exekutora - § 46 odst.2 -  - nahlížení do spisů exekutora - § 95 odst.3 -  - půjčování spisů exekutora - § 96

13 D/ Změny v odkladu exekuce
-  - návrh k exekutorovi - § 54 odst. 1 -  - odmítnutí návrhu pro vady - § 54 odst. 1 -  - postup exekutora - § 54 odst. 2 -  - rozhodnutí exekutora - § 54 odst. 3, 4 a 7 -  - rozhodnutí exekučního soudu § 54 odst. 3,4,6 a 7 -  - složení jistoty - § 54 odst. 5

14 E/ Změny při zastavení exekuce
-  - návrh k exekutorovi - § 55 odst. 1 -  - lhůta k podání návrhu - § 55 odst. 1 -  - postup a rozhodování exekutora § 55 odst. 2, 3 a 5 -  - postup a rozhodování exekučního soudu - § 55 odst. 2 a 4

15 F/ Změny v rozhodování o nákladech exekuce
-  - náklady při zastavení pro nemajetnost povinného - § 89 věta druhá -  - dohoda o nákladech při zastavení pro nemajetnost povinného - § 89 věta třetí -  - odůvodnění příkazu k úhradě nákladů exekuce - § 88 odst. 2 písm. f)

16 F/ Změny v rozhodování o nákladech exekuce
vymožení nákladů prostřednictvím exekučního příkazu - § 87 odst. 4 - zastavení exekuce při nezaplacených nákladech - § 55a - záloha na náklady exekuce § 88 odst. 2 písm. g), § 90 odst. 3

17 G/ Změny v Centrální evidenci exekucí
zveřejňování dražeb – § 125 odst. 1 změna ve výši úhrady – vyhl. č. 329/2008 Sb.

18 H/ Přechodná ustanovení novel
- judikatura ÚS k přechodným ustanovením novely č. 347/2007 Sb. Nález ÚS, sp. zn. I. ÚS 969/09 - nerozhodnuté návrhy na nařízení, odklad a zastavení exekuce podané do - nerozhodnuté podněty exekutorů na zastavení exekuce a rozvrh výtěžku podané do - návrhy na nařízení, odklad a zastavení exekuce podané na soud po § 55b odst. 4

19 3. Nejnovější exekuční judikatura Nejvyšší soud

20 Ústavní soud a náklady exekuce

21 4. Změny v tzv. další činnosti exekutora
Autorizovaná konverze dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb.

22 5. Zástupce a nástupce exekutora
trvání a důvody zastupování § 16 odst. 1 nástupce exekutora - § 15 odst. 5 dohody o podílu na odměně 

23 6. Státní dohled nad exekutory
ministerstvo spravedlnosti § 7 odst.1 a 2 předsedové okresních soudů § 7 odst. 6 oprávnění dohledových subjektů § 7 odst. 3 povinnosti exekutora v rámci dohledu -§ 7 odst.4 dohled Komory- § 7 odst.5

24 7. Dohled na Exekutorskou komorou
revize stavovských předpisů a jiných aktů Komory- § 8a až 8c, § 110 odst. 8 nucená správa Komory - § 8d správní delikty Komory - § 124a a 124b

25 8. Změny v kompetencích Exekutorské komory
kárné řízení - § 121 výběr exekutorů a jejich jmenování § 8 a § 10 odvolávání exekutorů -§ 15 odst. 1 a 2

26 9. Změny orgánů Exekutorské komory
- změny ve složení orgánů - § 8 písm. d) nový orgán - Kontrolní komise - § 113a


Stáhnout ppt "Exekuční řád po novelách"

Podobné prezentace


Reklamy Google