Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Martina Kotrčová, Martina Rychlíková, Marie Tošovská 1. Ročník VSRR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Martina Kotrčová, Martina Rychlíková, Marie Tošovská 1. Ročník VSRR"— Transkript prezentace:

1 Martina Kotrčová, Martina Rychlíková, Marie Tošovská 1. Ročník VSRR
Příkaz Martina Kotrčová, Martina Rychlíková, Marie Tošovská 1. Ročník VSRR

2 Příkaz Příkazem směřuje řízení k rychlejšímu skončení věci, pokud dojde správní orgán k závěru, že věc je po skutkové stránce dostatečně objasněna. Příkazem může správní orgán uložit povinnosti: v řízení z moci úřední v řízení na žádost pouze ve věcech sporných § 141 Vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení.

3 Podklad pro příkaz Jediným podkladem pro příkaz může být kontrolní protokol za podmínek, že: Protokol pořizoval ten, kdo může být oprávněnou úřední osobou Kontrolovaný se seznámil s obsahem protokolu nebo byl k seznámení s obsahem protokolu řádně vyzván V souladu se zákonem byly vyřízeny námitky kontrolovaného proti obsahu protokolu O obsahu protokolu nejsou pochybnosti ani z jiného důvodu

4 Náležitosti příkazu Příkaz musí mít písemnou formu a musí obsahovat všechny náležitosti správního rozhodnutí Poučení, ve kterém správní orgán uvede možnost podání odporu U kterého správního orgánu se odpor podává. V jaké lhůtě je možno podat odpor Od kterého dne se tato lhůta počítá

5 Odpor Proti příkazu může být podán odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu Stáhnutí odporu není možné Odpor je podáván u správního orgánu, který příkaz vydal

6 Řešení příkazu na místě
Uzná-li účastník důvody vydání příkazu, považuje se stav věci za prokázaný a příkaz lze vydat na místě, pokud uloží povinnost k peněžitému plnění do výše Kč nebo povinnost k nepeněžitému plnění, které může účastník uskutečnit ihned na místě Odůvodnění příkazu lze nahradit vlastnoručně podepsaným prohlášením účastníka, že s uložením povinnosti souhlasí Podepsáním prohlášení se příkaz stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. Účastník musí být o všem předem prokazatelně poučen.

7 Prameny Internet:

8 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Martina Kotrčová, Martina Rychlíková, Marie Tošovská 1. Ročník VSRR"

Podobné prezentace


Reklamy Google