Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 Přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 Výchovní poradci základních škol okresu Liberec Liberec 7. 10. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 Přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 Výchovní poradci základních škol okresu Liberec Liberec 7. 10. 2009."— Transkript prezentace:

1 Přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 Přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 Výchovní poradci základních škol okresu Liberec Liberec 7. 10. 2009 Ing. Věra Exnerová & Ing. Eva Kotková

2 PRÁVNÍ PŘEDPISY  Zákon č. 49/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon),  s účinností od 5. 3. 2009  Vyhláška č. 394/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb. (o organizaci přijímacího řízení)  s účinností od 30. 10. 2008

3 PLATÍ…  3 přihlášky v 1. kole PŘ  nejméně 2 termíny konání přijímací zkoušky v 1. kole  do 31. ledna, resp. 30. října (TZ)  rozhodnutí o konání PZ/TZ  o termínech konání PZ/TZ  o stanovených kritériích přijímacího řízení  o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů  do 15. března, resp. 30. listopadu podává uchazeč/zákonný zástupce přihlášky řediteli příslušné SŠ  do 15. března, resp. 30. listopadu obdrží uchazeč zápisový lístek

4 PLATÍ…  termín přijímací zkoušky:od 22. dubna do 7. května resp. od 2. do 15. ledna (TZ)  zveřejnění výsledků do 3 pracovních dnů  TZ do 20. ledna – sdělení o výsledku TZ do 15. února - rozhodnutí  rozhodnutí o přijetí/nepřijetí lze vydávat nejdříve 22. dubna  odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí  změna v rámci autoremedury  postoupení odvolání nadřízenému SO

5 PLATÍ…  doručování  obálku označit razítkem „Uložit jen 7 dní“  rozhodnutí se ukládá na 7 kalendářních, resp. 5 pracovních dnů  zrušena podmínka vyhlášení dalšího kola PŘ v návaznosti na ukončení kola prvního  další kola PŘ  informace zveřejňovány na www.skolstvi.kraj-lbc.czwww.skolstvi.kraj-lbc.cz  počty volných míst ředitel oznamuje KÚ  PZ se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení kola  pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání

6 ODKAZY…  v oblasti přijímacího řízení může dojít ke změnám!  doporučujeme sledovat: www.skolstvi.kraj-lbc.cz www.risa-lbc.czwww.skolstvi.kraj-lbc.cz www.risa-lbc.cz www.msmt.cz weby středních škol  metodické materiály  www.skolstvi.kraj-lbc.cz → Přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 → Metodické materiály www.skolstvi.kraj-lbc.cz  Stručný pr ů vodce přijímacím řízením pro školní rok 2010/2011 (komiks)  Stručný průvodce přijímacím řízením pro školní rok 2010/2011 (text)  Metodická pomoc při přijímacím řízení  Prezentace

7 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ…  nespokojenost se stávajícím systémem PŘ  proběhlo dotazníkové šetření mezi řediteli SŠ ve všech krajích (989 škol)  Liberecký kraj sestavil a vyhodnotil dotazníky  výsledky slouží jako podklad pro Asociaci krajů České republiky k iniciaci změny legislativy  po projednání bude zveřejněno na webu kraje

8 Děkujeme za pozornost kontakt: eva.kotkova@kraj-lbc.cz 485 226 231 vera.exnerova@kraj-lbc.cz 485 226 230


Stáhnout ppt "Přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 Přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 Výchovní poradci základních škol okresu Liberec Liberec 7. 10. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google