Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lucie Obrovská Kancelář veřejného ochránce práv

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lucie Obrovská Kancelář veřejného ochránce práv"— Transkript prezentace:

1 Lucie Obrovská Kancelář veřejného ochránce práv
Legislativní zakotvení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Lucie Obrovská Kancelář veřejného ochránce práv

2 Osnova: Rovný přístup ke vzdělání
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Související vyhlášky Rozsudek D. H. a ostatní vs. ČR Výzkum VOP

3 Rovný přístup ke vzdělání
Mezinárodní kontext: - Úmluva o právech dítěte: nejlepší zájem - Všeobecná deklarace lidských práv - Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech - Listina základních práv EU - Evropská úmluva o lidských právech a základních svobodách Úmluva o právech lidí s postižením

4 Rovný přístup ke vzdělání
Listina základních práv a svobod: - čl. 1 (1) : rovnost v právech a důstojnosti - čl. 33 (1) : právo na vzdělání - školský zákon - antidiskriminační zákon: zahrnuje mj. přístup a poskytování vzdělání, -jak předškolního, tak základního, vč. vysokoškolského

5 Rovný přístup ke vzdělání: ochrana
Ředitel školy Česká školní inspekce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Veřejný ochránce práv a jeho možnosti: Působnost vůči správním orgánům Působnost v otázkách spojených s rovným zacházením: metodická pomoc obětem diskriminace, stanoviska a doporučení, výzkum

6 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Zákonný rámec: § 16 školského zákona Speciální vzdělávací potřeby má dítě se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním Lze dovodit přednost inkluze? Vyžaduje-li to povaha postižení, lze speciální skupiny, školy a třídy s redukovaným obsahem Navíc: spec. ustanovení pro středně těžké a těžké ment. postižení apod. speciální školy

7 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a problematika integrace
Úprava č. 24: Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením: právo na vzdělání bez jakékoli diskriminace + nesmějí být vyloučeny ze všeobecné vzdělávací soustavy + osoby s postižením mají přístup k inkluzívnímu a kvalitnímu vzdělání + k tomuto musí být poskytnuta podpora …speciální školství

8 Vyhlášky Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Nově : posuzování vzdělávacích potřeb periodicky u každého dítěte, pro poskytování poradenské služby obligatorně informovaný souhlas zákonného zástupce, nikoli jen podpis jako dřív

9 Vyhlášky: novelizace Vyhláška 73:
1) zavedení podpůrných (pro žáky se ZP) a vyrovnávacích opatření (pro žáky se ZZ a SZ) 2) odstranění ustanovení, podle něhož se žák se ZP přednostně vzdělává v běžné škole formou ind. integrace, odpovídá-li to možnostem školy a potřebám žáka (tzn. lze nyní dovodit integraci? Pouze ze systematiky)

10 Vyhlášky: novelizace 3) § 3 (4) „žák bez ZP se nevzdělává podle vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků se ZP“ 4) § 3 odst. 5 a) + b) : - na dobu nezbytně nutnou lze umístit žáka bez zdravotního postižení i do skupiny či školy pro děti se ZP, vyžaduje-li to jeho zájem  kdy to vyžaduje jeho zájem?  protiústavní ustanovení…?

11 Segregace romských žáků
Rozsudek Velkého senátu ESLP, listopad 2007: diskriminace romských žáků ve speciálním školství Stěžovatelům nebylo poskytnuto dostatečně kvalitní vzdělání Podíl Romů na zkoumaných školách neodpovídá podílu Romů v ČR Kritika: informovaný souhlas, podoba testů // správní uvážení ředitele + doporučení + info-souhlas

12 Segregace romských žáků
MŠMT 2009, ČŠI 2010: stanovisko VOP, zda se jedná o diskriminaci Výzkum VOP: prosinec 2011 – květen 2012 Náhodný výběr Celá ČR Metoda: pozorování + dotazníky učitelům Spolupráce VOP + ČŠI 2012

13 Kontakt Lucie Obrovská, oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv


Stáhnout ppt "Lucie Obrovská Kancelář veřejného ochránce práv"

Podobné prezentace


Reklamy Google