Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PERUN Péče Rozvoj a Uplatnění Nadání Návrh systémových opatření a verifikace základních prvků národního systému provyhledávání, rozvoj a uplatnění nadaných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PERUN Péče Rozvoj a Uplatnění Nadání Návrh systémových opatření a verifikace základních prvků národního systému provyhledávání, rozvoj a uplatnění nadaných."— Transkript prezentace:

1 PERUN Péče Rozvoj a Uplatnění Nadání Návrh systémových opatření a verifikace základních prvků národního systému provyhledávání, rozvoj a uplatnění nadaných v přírodních a technických vědách

2 Situace a východiska Stávající situace: Školy Zájmové vzdělávání a mimoškolní (SVČ, soutěže, aktivity NNO) Legislativa (Zákon, RVP …. Nástroj IVP) Výzvy: Zjištění školní inspekce Interpretace výsledků PISA Chápání nadání ve vzdělávání a ve společnosti, význam nadaných Charakteristiky a projevy nadaných Možnosti vyhledávání a rozvoje nadaných Požadavky na systém péče (otevřenost, souvislost, diferenciace, individualizace, pestrost, … náklady) Konkrétní příležitosti, aktivity pro žáky, pro pedagogické pracovníky, organizátory „Kdo, co, jak, … kde na to vezme.“

3 Situace a systém Hlavní aktéři systému péče o nadané Rodiče Školy (MŠ, ZŠ, SŠ) SVČ VŠ Zaměstnavatelé Instituce veřejné a státní správy NNO Šetření mezi aktéry (r. 2008) Gymnázia ….

4 Gymnázia v systému Klíčový článek řetězce pro akademicky nadané mezi ZŠ a VŠ, ale „zajímavé“ i pro Zaměstnavatele Možnosti podpory a péče na škole obecně: Segregace - integrace Opatření-aktivity ve výuce (třídě) Opatření-aktivity ve škole (včetně extrakuriklárních) Kontinuum služeb pro nadané (ale i pro učitele, pro školu) Co vlastními silami? Co ve spolupráci a s kým? Co od dodavatele (koho), jak hlídat kvalitu?

5 Co je k dispozici Nabídka: Soutěže Olympiády, SOČ … + Program Excelence SŠ soutěže nejsou pro všechny nadané Nesoutěžní aktivity Korespondenční semináře, tábory, akce VŠ, AV ČR … Talnet …. Zahraniční nabídky Poptávka po: Akcích, které řeší daný problém jiných (v systému pod, vedle, nad) Zkušenostech, ověřených postupech Kapacitách (prostory, experti, vzdělávání, spolupracovníci.. „míst“ pro žáky) Nadaných žácích (?)

6 Otázky pro Vás - příležitosti Podle podmínek Vaší školy (ze zákona „školy vytvářejí podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů“) Co je pro Vás optimální a perspektivní řešení? Jaký přístup? Které typy aktivity nebo konkrétní akce, projekty jsou pro Vás vhodné? Síť podpory nadání SIPON od ledna 2014 Projekty zaměřené na „prostupnost“ stupňů vzdělávání v určitém oboru?

7 Děkuji za pozornost! zelendast@gmail.com Stanislav Zelenda

8 „Školský zákon“ Podle podmínek Vaší školy (ze zákona je povinnost vytvářet podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů § 17 Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů (1) Školy a školská zařízení vytvářejí podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů. (2) K rozvoji nadání dětí, žáků a studentů lze uskutečňovat rozšířenou výuku některých předmětů nebo skupin předmětů. Třídám se sportovním zaměřením nebo žákům a studentům vykonávajícím sportovní přípravu může ředitel školy odlišně upravit organizaci vzdělávání. (3) Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka na žádost osoby, která je v souladu se zvláštním právním předpisem12) nebo s rozhodnutím soudu oprávněna jednat za dítě nebo nezletilého žáka (dále jen „zákonný zástupce“), a mimořádně nadaného zletilého žáka nebo studenta na jeho žádost přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Součástí žádosti žáka, který plní povinnou školní docházku, je vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student ne- bude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.

9 Individuální vzdělávací plán § 18 Individuální vzdělávací plán Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů. § 19 Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem pravidla a náležitosti zjišťování vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných a úpravu organizace, přijímání, průběhu a ukončování vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných, náležitosti individuálního vzdělávacího plánu a podmínky pro přeřazování do vyššího ročníku.

10 Konkrétní moduly Psychodiagnostika nadání pro psychology Psychodiagnostika nadání pro učitele Metody pedagogické diagnostiky NŽ Využití úloh pro identifikaci nadání Učitel a péče o NŽ Nadaný žák v běžné třídě IVP - pro NŽ Využití her při výuce ve třídě s NŽ Projektová výuka s NŽ Badatelsky orientovaná výuka pro NŽ Volnočasové příležitosti pro NŽ AO (astronomie pro NŽ) BO (biologie pro NŽ) FO (fyzika pro NŽ) GO (geografie pro NŽ) CHO (chemie pro NŽ) TMF – využití týmové fyzikální soutěže pro práci s NŽ Hry a šifrování pro NŽ Kurz pro garanty TBA pro NŽ Motivace NŽ Seberozvoj - kurz pro učitele NŽ

11 Síť pro zvídavé a nadané 13-19 let fyzika chemie biologie matematika geografie T-kurzy T-exkurze T-expedice talnet.cz

12 Děkuji za pozornost Za PERUN: Stanislav Zelenda


Stáhnout ppt "PERUN Péče Rozvoj a Uplatnění Nadání Návrh systémových opatření a verifikace základních prvků národního systému provyhledávání, rozvoj a uplatnění nadaných."

Podobné prezentace


Reklamy Google