Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středisko integrace menšin Opava Husova 17 774 089 192.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středisko integrace menšin Opava Husova 17 774 089 192."— Transkript prezentace:

1 Středisko integrace menšin Opava Husova 17 Opava@strediskasim.cz 774 089 192

2 Projekt SIM Ověření podpůrného systému péče o žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí zejména pak pro: etnické menšiny, migranty Romy, azylanty, kteří přichází na území ČR Zkvalitnění procesu integrace do společnosti Zlepšení podmínek pro kvalitní vzdělávání a následnou uplatnitelnost na trhu práce

3 Projekt tvoří čtyři základní komponenty: 1. Vznik Středisek integrace menšin V regionech s vysokou koncentrací cílové populace Služby zde budou poskytovat : psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, pedagogové didaktici pro ZŠ a SŠ, pedagog mimovýukových aktivit a kulturní antropolog (0,5), tutoři Charakter poskytovaných služeb: Poradenské (psychologické, speciálně pedagogické, sociální) Vzdělávací Informační a osvětové Volnočasové

4 Služby pro žáka a jeho rodinu Včasná péče o žáka a jeho rodinu Příprava na vstup do školy Identifikace vzdělávacích potřeb Vytváření adaptačních programů Vedení slabších žáků tutory z řad studentů VŠ

5 Služby učitelům Služby asistentům pedagoga

6 2. Práce s rizikovou mládeží Identifikace rizikových skupin Časná diagnostika a intervence Tvorba podpůrných programů jako prevence záškoláctví a dalších signálů rizikového chování Práce s rodinami ohrožených jedinců Práce se zástupci problematické komunity

7 3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pracovníků středisek (SIM) Vzdělávání asistentů pedagoga v konkrétním regionu Vzdělávání pedagogů v regionu (včetně vytváření programů „na míru“) Vzdělávání pedagogických pracovníků v celé ČR, kteří pracují s těmito žáky

8 4. Mapování kulturních, sociálních, psychologických a dalších specifik, která ovlivňují vzdělávání menšin Implementace závěrů šetření do práce SIM a následně do vzdělávání pedagogů a dalších odborníků Ověřování nových diagnostických nástrojů Psychologické posudky pro práci s cílovou populací Průběžná realizace zpětné vazby

9 Region

10 Vytipovaná místa prvotního působení SIM Opava Opava Krnov Bruntál Vítkov Rýmařov Odry, Bílovec

11 Personální obsazení Koordinátor Psycholog Speciální pedagog Pedagog didaktik Pedagog mimovýukových aktivit Sociální pracovnice Kulturní antropolog

12 1. Fáze - mapování Ve vytipovaných oblastech oslovení a navázání spolupráce: základní školy MěÚ - odbory sociálních věcí a školství poradenská pracoviště – SVP, PPP, SPC NNO, SVČ, KVIC

13 2. Fáze – analýza lokální situace Na základě zjištěných informací vytvoření kompletní databáze ve vytipovaných oblastech Poskytovatelé sociálních služeb – nabídka Uživatelé sociální služeb - poptávka

14 3. Fáze – vytvoření nabídky služeb „šitých na míru“ Na základě zjištěných výsledků vytvoření takové nabídky služeb, která bude reflektovat potřeby v dané oblasti, doposud neuspokojované.

15 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Středisko integrace menšin Opava Husova 17 774 089 192."

Podobné prezentace


Reklamy Google