Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny systém minitendrů pro školy Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny systém minitendrů pro školy Praha."— Transkript prezentace:

1 IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny systém minitendrů pro školy Praha

2 koncepce projektu, hlavní cíle rámcové smlouvy a dodavatelé témata poptávaných služeb systém zadávání program systém veřejných zakázek, aktuální situace možnosti zapojení škol

3 koncepce projektu IP •komplexní podpůrný projekt transformace systému péče pro ohrožené rodiny a dětí •zahrnuje mnoho aktivit, které se pilotují v 6 krajích ČR •analýzy, standardy, vyhodnocování, IPODy, rozvoj pěstounské péče, školení, kampaň právo na dětství •rozvoj sítě služeb (Aktivita 4): podpora kontaktů, nové obzory v rámci služeb, rozvoj komunikace mezi subjekty, vytvoření podkladů pro minimální síť služeb na konkrétním území

4 hlavní cíle optimální minimální síť služeb •podpora stávajících služeb •rozvoj nových služeb •zmapování chybějících služeb •zjištění konkrétních aktuálních potřeb klientů a možnost jejich naplnění •základy pro vytvoření minimální sítě služeb na konkrétním území •rozvoj a podpora komunikace mezi subjekty, které se podílejí (či mohou podílet) na práci s ohroženými dětmi/rodinou (například OSPOD x NNO x škola)

5 systém veřejných zakázek v rámci IP klienti, kteří by potřebovali určitou službu pro zlepšení své situace není kapacita pro zajištění této služby v dané oblasti služba neexistuje nejsou finanční prostředky pro zaplacení služby 2014-2015 možnost využití mini - tendrů Klient  potřeba  prostředník  MPSV MPSV  soutěž  dodavatel/výherce  zajištění potřeby

6 rámcové smlouvy a dodavatelé I. uchazeči o veřejnou rámcovou smlouvu vyhlášení rámcové smlouvy na dané téma uzavření rámcové smlouvy se VŠEMI uchazeči, kteří splnili podmínky a kvalifikaci rámcové smlouvy -uzavřený a neměnný okruh dodavatelů -pouze dodavatelé v dané rámcové smlouvě se mohou hlásit do vyhlášených konkrétních zakázek -hlásit se mohou, ale nemusí -pokud na vyhlášenou službu např. kapacitně nestačí, mohou si ji subdodavatelsky objednat, ale odpovědnost za vykonání služby zůstává na dodavateli z rámcové smlouvy dodavatel 1 dodavatel 2 dodavatel 3 dodavatel 4 dodavatel 5 dodavatel 6 uzavřená rámcová smlouva

7 rámcové smlouvy a dodavatelé II. dodavatelé v rámcové smlouvě OSPOD/ škola zadá poptávku po službě na základě potřeb klientů MPSV vyhlašuje mini-tendr na základě podnětů a informací OSPOD, škol dodavatelé se mohou (nemusí) přihlásit, nabídnou svou cenu, za kterou jsou schopni službu realizovat, vyhrává nejnižší nabídka MPSV předá kontakty výherci mini-tendru a OSPODu/škole REALIZACE SLUŽBY

8 témata poptávaných služeb  stručný popis tématu rámcových smluv  rozevírací seznam s možností navolení služby/tématu  po zvolení služby se ukáže popis a definice služby ukázka slovníčku služeb

9 systém zadávání poptávky – specifikace služby -každá škola/pedagog má svou tabulku -tabulka obsahuje kontaktní údaje a specifikaci zakázky tabulku pracovník může průběžně aktualizovat, doplňovat na základě nových poptávek z řad svých klientů v průběhu realizace projektu, do vyčerpání finančních prostředků -tabulku pravidelně odesílá kontaktní osobě na MPSV

10 systém zadávání služeb – formulář pro rodiče - ukázka -nutná spolupráce a informovanost rodičů -rodič dostane informační text o projektu -nutnost podepsaného formuláře před poptáním služby

11 -IP projekt = spolupráce MPSV a Sociálních odborů -nutnost zabránit duplicitě poptávaných služeb -pro síťování důležitý rozvoj spolupráce škola x OSPOD -vyjádření Sociálního odboru součást rodičovského formuláře (= rodiče o tom vědí) -odborný pohled na potřebu poptávané služby systém zadávání služeb – souhlas sociálního odboru

12 možnosti zapojení - školy -podpořit chybějící služby na školách, které by udržely ohrožené děti v hlavním vzdělávacím proudu -pro školy s RVP ZV, RVP ZV-LMP, RVP GV, RVP GSP a RVP SOV + mateřské školy -podpora programů pro zvýšení připravenosti a motivovanosti ohrožených žáků a studentů -Individuální podpora žáků, studentů a jejich rodin PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH SLUŽEB -doučování, poradenské služby, naplňování vzdělávacích potřeb, pomoc při řešení výukových a výchovných obtíží připravenost na školní docházku, krátkodobé poradenské vedení zákonných zástupců dětí, aktivity vedoucí k udržení ohrožených dětí v hlavním vzdělávacím proudu, podpora aktivit vedoucích k navrácení žáků do hlavního vzdělávacího proudu

13 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny systém minitendrů pro školy Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google