Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.4.00/28.0153 NÁZEV PROJEKTU: VZNIK A ROZVOJ PARTNERSKÉ SÍTĚ PRO REALIZACI STÁŽÍ A APLIKOVANÉHO VÝZKUMU KATEDRY PSYCHOLOGIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.4.00/28.0153 NÁZEV PROJEKTU: VZNIK A ROZVOJ PARTNERSKÉ SÍTĚ PRO REALIZACI STÁŽÍ A APLIKOVANÉHO VÝZKUMU KATEDRY PSYCHOLOGIE."— Transkript prezentace:

1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.4.00/28.0153 NÁZEV PROJEKTU: VZNIK A ROZVOJ PARTNERSKÉ SÍTĚ PRO REALIZACI STÁŽÍ A APLIKOVANÉHO VÝZKUMU KATEDRY PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, p.o.

2   2 pracoviště Bruntál, Krnovská 9 (ředitelství) Krnov, Za Drahou 3   113 spádových škol (mateřské, základní, střední)   15 484 žáků (potencionálních klientů)   9 pedagogických (odborných) pracovníků 5 psychologů (4,0) 3 spec. pedagogové (3,0) 1 metodik prevence (0,8)

3 Specifikace Bruntálska zdroj: TV Nova - seriál „Comeback“, díl 34. „Zlatá ledvina“

4 Cílová skupina (klientela) Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace je zřizována Moravskoslezským krajem a poskytuje psychologickou a speciálně-pedagogickou péči dětem, žákům, studentům (ve věku od tří let do ukončení vzdělávání na střední škole), jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům škol a školským zařízení. Podmínkou poskytnutí poradenské služby (poskytována bezplatně) je písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. Další nezbytnou podmínkou je tzv. "infomovaný souhlas", kdy klient má právo být předem plně a srozumitelně informován o právech a povinnostech spojených s poskytnutím poradenské služby, o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízené poradenské služby, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou vyplynout z poskytované poradenské služby, prospěchu, který je možné očekávat, i možných následcích toho, když poradenská služba nebude poskytnuta. Podrobněji viz. www.pppbruntal.cz, www.papsav.upol.cz atd.www.pppbruntal.czwww.papsav.upol.cz

5 Odborné praxe (stáže) V rámci studentských praxí se seznámíte se standardními činnostmi: Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika (školní zralosti, specifických poruch učení a chování - SPUCH a žáků s výukovými problémy, mimořádného nadání žáků) - např. jako podklad pro integraci žáků nebo pro specializovanou péči. Diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu nápravných programů. Krátkodobá individuální práce se žáky s osobními problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání. Poradenské konzultace a krátkodobé vedení pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků, kterým je poskytována diagnostická a intervenční péče. Metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodiků prevence. Poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům (včetně pomoci s tvorbou individuálních vzdělávacích plánů, preventivních programů škol atd.)

6 Na webu www.pppbruntal.cz spuštěna stránka „Informace k průběhu odborných praxí (stáží)“ kde je možno nalézt:www.pppbruntal.cz co je dobré vědět a znát před nástupem na praxi, jak si zajistit odbornou praxi, průběh praxe, a další informace, které by Vás mohly zajímat (průběžně doplňováno a aktualizováno). Podrobnější informace získáte rovněž: v bulletinu „Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci“, na webu PAPSAV - www.papsav.upol.cz.www.papsav.upol.cz

7 Kontakt Mgr. Miroslav Piňos ředitel tel. 554 717 737 e-mail: info@pppbruntal.cz web: www.pppbruntal.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.4.00/28.0153 NÁZEV PROJEKTU: VZNIK A ROZVOJ PARTNERSKÉ SÍTĚ PRO REALIZACI STÁŽÍ A APLIKOVANÉHO VÝZKUMU KATEDRY PSYCHOLOGIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google