Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V ÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ABC Rok 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V ÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ABC Rok 2012."— Transkript prezentace:

1 V ÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ABC Rok 2012

2 Občanské sdružení ABC vzniklo dne 1.10.2013 jako dobrovolné neziskové občanské sdružení.

3 Z ÁKLADNÍ CÍLE SDRUŽENÍ Cílem sdružení je sdružování rodičů a přátel dětí s poruchou autistického spektra (PAS) a všech zainteresovaných stran doma i v zahraničí Všestranná pomoc a podpora těmto rodičům a dětem Prvotní pomoc rodičům, kteří se o diagnoze dozvěděli poprvé, nebo mají podezření na PAS u svého dítěte, s možností návazné spolupráce. Podpora nejčasnější možné identifikace dětí s PAS a co nejrychlejší intervence v rámci dotčených rodin Získávání a sdílení zkušeností, zejména pozitivních výsledků, doma i v zahraničí, napříč odbornou i laickou veřejností a jednotlivci a podpora jejich aplikace s důrazem na praktický přínos pro konkrétní rodiny * propagační a popularizační činnost * vzdělávací akce (přednášky, semináře kurzy, školení aj.), * podpora vzdělávání a osobního rozvoje dětí s PAS * informační činnost, vyhledávání, shromažďování, zprostředkování a předávání informací týkajících se problematiky PAS * organizování aktivit souvisejících s cíli sdružení (informační, vzdělávací, zájmové, pobytové, rehabilitační, relaxační, integrační, odlehčovací, sportovní, tvůrčí aj.) * vlastní publikační a překladatelská činnost * zápůjční fond potřebných materiálů, knih, pomůcek, speciálních hraček apod. * tvorba a aktualizace webové prezentace, podpora elektronických systémů v rámci zprostředkování a výměny informací, vzdělávání, komunikace * Hledání a zavádění nových alternativních metod, programů a projektů. * Vzdělání členů občanského sdružení v dané problematice i problematice týkající se širších souvislostí (legislativa, sociální oblast, věda a výzkum, biologie, lékařství, výživa aj.) * Poradenství a spolupráce s odbornými zařízeními (speciální pedagog, psycholog, sociální pracovníci, logoped, školská a vzdělávací zařízení a další) * Spolupráce s vědecko-výzkumnými institucemi, projekty nebo odborníky, účasti na takových projektech, vlastní výzkumná činnost, zprostředkování dat a výsledků vědy a výzkumu v oblasti PAS * Spolupráce se školskými a vzdělávacími zařízeními, integrace, speciální vzdělávání, domácí vzdělávání, vzdělávání v rámci volnočasových aktivit * Spolupráce s terapeuty a jinými nápomocnými skupinami odborníků * Pomoc při financování nákladných způsobů analýz, terapií, léčby * Spolupráce s lékaři, diagnostika, hledání nových přístupů a možností vyšetření, popularizace nově zjištěných souvislostí, hledání skupin ochotných ke sdružování„expertů“ z různých oblastí (celostní přístupy, propojení alopatické a alternativní medicíny, multioborové přístupy) * Centrum prvotní a následné pomoci rodičům dětí s PAS * Podpůrné činnosti zajišťující naplňování výše uvedených cílů a aktivit

4 Č INNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ABC V ROCE 2012 Jelikož naše o.s. vzniklo teprve na konci roku 2012 tak máme uskutečněnou pouze jednu akci pro děti s PAS. Během posledních 2 měsíců v roce 2012 naše občanské sdružení pracovalo na přípravě terapeutického pobytu pro děti s PAS. Na konci roku 2012 proběhlo sportovní odpoledne ve spolupráci s občanským sdružením Basket Ostrava


Stáhnout ppt "V ÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ABC Rok 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google