Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přístup k vlastnímu hodnocení ze strany ČŠI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přístup k vlastnímu hodnocení ze strany ČŠI"— Transkript prezentace:

1 Přístup k vlastnímu hodnocení ze strany ČŠI

2 Struktura prezentace Reforma vzdělávacího systému
Vlastní hodnocení škol ve školském zákoně a v prováděcím právním předpise Plán hlavních úkolů a kritéria hodnocení pro školní rok 2009/2010 Komparativní textová analýza ŠVP ZV Inspekční činnost

3 Reforma vzdělávacího systému
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice tzv. „Bílá kniha“ zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn

4 Vlastní hodnocení škol ve školském zákoně
§11 Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem rámcovou strukturu, obsah a postup zpracování dlouhodobých záměrů a výročních zpráv podle § 10 odst. 2 a 3 a termíny jejich předkládání a zveřejňování. §12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní inspekcí. (2) Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy a jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem rámcovou strukturu, pravidla a termíny vlastního hodnocení školy.

5 Prováděcí právní předpis
vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Změna: vyhláška 225/2009 Sb.

6 Prováděcí právní předpis
§ 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy (1) Vlastní hodnocení školy je vždy zaměřeno na: a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti, b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech, c) oblasti uvedené v odstavci 2, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření, d) účinnost opatření podle písmene c) obsažených v předchozím vlastním hodnocení.

7 Prováděcí právní předpis
(2) Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy: a) podmínky ke vzdělávání, b) průběh vzdělávání, c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, v případě středních škol a vyšších odborných škol také uplatnitelnost absolventů na trhu práce, e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

8 Prováděcí právní předpis
§ 9 Pravidla a termíny vlastního hodnocení školy (1) Vlastní hodnocení školy se zpracovává průběžně za období 3 školních roků. (2) Návrh struktury vlastního hodnocení školy projedná ředitel školy s pedagogickou radou nejpozději do konce září školního roku, v němž se má vlastní hodnocení školy uskutečnit. (3) Vlastní hodnocení školy se projedná v pedagogické radě do 31. října následujícího školního roku.

9 Prováděcí právní předpis
Sdělení k termínům vydávání vlastního hodnocení školy Pokud poslední hodnotící období v případě dvouleté periody mělo končit se školním rokem 2008/2009, prodlužuje se o jeden školní rok (2009/2010) a hodnocení bude projednáno v pedagogické radě do 31. října 2010. Pokud bylo hodnocení vydáno v případě jednoroční periody v závěru školního roku 2007/2008, bude hodnocení za uplynulé tři školní roky projednáno v pedagogické radě do 31. října 2011.

10 Plán hlavních úkolů a kritéria hodnocení
Plán hlavních úkolů ČŠI na školní rok 2009/2010 (celkem 8) Hodnocení škol a školských zařízení, zejména zjišťování s hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných vzdělávacích programů. Kritéria hodnocení 6. Strategie a plánování Management školy přijímá opatření vycházející z vlastního hodnocení školy, ze zásad a cílů platného školského zákona a priorit DZ a DZK. Na strategickém řízení a vlastním hodnocení se podílejí pedagogická rada a další pracovníci školy.

11 Komparativní textová analýza ŠVP ZV
Hodnocení žáků a autoevaluace školy pravidla pro hodnocení žáků: způsoby hodnocení – klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů kritéria hodnocení autoevaluace školy: oblasti autoevaluace cíle a kritéria autoevaluace nástroje autoevaluace časové rozvržení evaluačních činností

12 Inspekční činnost Hodnocení škol – institucionální hodnocení
Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a navazujících právních předpisů

13 Závěr

14


Stáhnout ppt "Přístup k vlastnímu hodnocení ze strany ČŠI"

Podobné prezentace


Reklamy Google