Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autoevaluace školy Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda Ctirad Drahorád, ředitel školy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autoevaluace školy Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda Ctirad Drahorád, ředitel školy."— Transkript prezentace:

1 Autoevaluace školy Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, p.o. Zahradní 403 Železná Ruda Ctirad Drahorád, ředitel školy

2 Obsah Příprava Znaky určující efektivitu školy
Hlavní oblasti hodnocení Časový harmonogram Využití Zdroje

3 Příprava Motivace Monitorování – oblasti a nástroje
Kritéria pro analýzu Tvorba týmu Časový harmonogram

4 Znaky určující efektivitu školy
Důraz na výkony žáků, vysoká očekávání Důraz vedení školy na pedagogický proces Soudržnost pedagogického sboru Kvalita kurikula Klima školy Důraz na hodnocení výsledků žáků i práce školy Zapojení rodičů Klima tříd Efektivita využití času Strukturovanost výuky Míra samostatné práce žáků Diferenciace/individualizace výuky Kvalita žákovského portfolia Kvalita a četnost zpětné vazby

5 Hlavní oblasti hodnocení: vyhláška č. 15/2005
Podmínky ke vzdělávání Průběh vzdělávání Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů apod. Výsledky vzdělávání žáků Řízení školy, kvalita personální práce, DVPP Úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

6 Podmínky ke vzdělávání
Ekonomické Demografické Personální Materiální, technické, hygienické Kulturní Politické

7 Hodnocení průběhu vzdělávání
Žákovské dotazníky Učitelské dotazníky Rodičovské dotazníky Hospitace

8 Hodnocení vztahů žák – škola, rodiče – škola, zřizovatel – škola,
Přístup k informacím Výchovné poradenství, preventivní programy Spolupráce se zástupci žáků (Školní parlament) Spolupráce se zřizovatelem, školskou radou Školní dokumentace, dotazníky, diskuse

9 Hodnocení výsledků vzdělávání
Výsledky vzhledem ke stanoveným cílům Žákovské testy (např. Scio, Cermat, vlastní atd.) Statistika – přijetí na SŠ Úspěchy v soutěžích Zapojení do projektů (Portfolio žáků)

10 Řízení školy, kvalita personální práce, DVPP
Kvalita systémového řízení Plánování Organizace školy Vedení lidí Kontrolní systém Dotazníky pro učitele Diskuse Analýza školní dokumentace

11 Hodnocení práce školy ve vztahu k podmínkám vzdělávání
Efektivita využívání lidských a materiálních zdrojů Přidaná hodnota u žáků Prezentace školy na veřejnosti Analýza školní dokumentace

12 Monitorování - zdroje informací
Analýza dokumentů školy Hospitace vedení školy a vzájemné hospitace Testy Dotazníky Diskuze Pracovní rozhovory Žákovské práce Výsledky soutěží Externí hodnocení

13 Kritéria hodnocení Cíle vzdělávání Plány práce Právní předpisy
Očekávání Porovnání s jiným školským zařízením Porovnání s vlastním dřívějším stavem

14 Hodnotící škály Bodování Slovní vyjádření výběr z navržených formulací
vlastní formulace respondenta

15 Časový harmonogram Září: stanovení cíle autoevaluace a návrh struktury do Říjen, listopad: přípravné práce Prosinec, leden: kontrola plnění tematických plánů Únor: žákovské dotazníky Březen: vyhodnocení žákovských dotazníků Duben: rodičovské dotazníky Květen, červen: vyhodnocení dotazníků, kontrola plnění tematických plánů hospitace: průběžně Srpen, září: kompletace zprávy – předložení pedagogické radě do za období školního roku 2008/09 a 2009/10

16 Využití Úprava ŠVP Zlepšování slabých stránek školy
Upevňování a rozvíjení silných stránek školy ČŠI Jednání se zřizovatelem

17 Zdroje Starý, K. : Autoevaluace školy, Pilot S. NÚOV Praha 2005
Vaštatková, J. : Úvod do autoevaluace školy. UP Olomouc 2006 Zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon ŠVP Škola pro život. ZŠ Železná Ruda 2007 Roupec, P. : Vedení školy. Autoevaluace. Raabe Praha 1997 Slavík, J. : Hodnocení v současné škole. Portál Praha 1999

18 Slovo na závěr Zaměstnanci mají být vedením školy utvrzováni v tom, že jsou významnými články v nabídce vzdělání a dalších služeb a mají přímý vliv na jejich kvalitu.


Stáhnout ppt "Autoevaluace školy Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda Ctirad Drahorád, ředitel školy."

Podobné prezentace


Reklamy Google