Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autoevaluace škol v Moravskoslezském kraji

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autoevaluace škol v Moravskoslezském kraji"— Transkript prezentace:

1 Autoevaluace škol v Moravskoslezském kraji

2 Úvod Moravskoslezský kraj (MSK) se dlouhodobě aktivně podílí na tvorbě mechanismů evaluace určených k měření a zabezpečování kvality škol, a to jak externí evaluace, tak autoevaluace. Význam evaluace pro vzdělávání v kraji je podtržen zakomponováním této problematiky do dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy MSK. PaedDr. Libor Lenčo, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚ MSK

3 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2003
Záměrem kraje je zavést systém vlastního hodnocení každé školy, které je nezbytnou součástí procesu zvyšování kvality vzdělávání. K jeho zajištění byly realizovány tyto aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti autoevaluace zaměřené na teoretické a praktické postupy jejího provádění. V průběhu let a 2005 se jej zúčastnili pedagogičtí pracovníci z cca 130 škol. Rozvojový program MSK KVALITA, jehož dlouhodobým cílem je monitorování kvality vzdělávání a podpora jejího zvyšování v základních a středních školách prostřednictvím hodnocení výsledků žáků v evaluačních zkouškách. V roce 2004 a 2005 byly součástí programu projekty zaměřené na testování žáků na výstupech ze ZŠ a v rámci přijímacích zkoušek. PaedDr. Libor Lenčo, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚ MSK

4 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2006
Vytýčen cíl: Vytváření krajského systému zajišťování kvality vzdělávání, jehož zajištění úzce souvisí se systematickou podporou provádění vlastního hodnocení základních a středních škol. V rámci naplňování cíle byly realizovány tyto aktivity: Pilotní projekt MSK Začlenění evaluačních nástrojů do procesu vzdělávání SŠ v MSK, kterého se zúčastnilo 5 SŠ. Projekt Podpora efektivity vzdělávání v MSK (2006 – 2007, řešitel Ostravská univerzita), jehož cílem byla podpora využívání různých forem interní a externí evaluace v kraji a zajištění efektivního využívání výstupů z evaluace. V rámci projektu byl navržen soubor indikátorů vlastního hodnocení školy. Projektu se zúčastnilo 12 SŠ. PaedDr. Libor Lenčo, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚ MSK

5 Vzdělávání pedagogických pracovníků (realizoval KVIC
Vzdělávání pedagogických pracovníků (realizoval KVIC*) - uskutečnily se semináře na téma evaluace a autoevaluace (zapojeno celkem 260 ped. pracovníků) Pilotní projekt Hodnocení škol zřizovatelem (realizoval MSK ve spolupráci s MEC o. p. s.*, ). Jeho cílem bylo ověřit ucelený systém hodnocení středních škol zřizovatelem. V rámci projektu byla vytvořena metodika (soubor kritérií) hodnocení škol, které je zaměřeno na tři oblasti:řízení školy, vzdělávací proces a školní klima. * Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace * Metodické a evaluační centrum, o. p. s. je nezisková organizace zřízená Ostravskou univerzitou v Ostravě, jejímž úkolem je mj. poskytovat školskému systému MSK podporu potřebnou pro zajištění evaluačních a autoevaluačních aktivit. PaedDr. Libor Lenčo, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚ MSK

6 Rozvojový program MSK KVALITA.
V roce 2007 byl poprvé realizován projekt Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou. Žáci řešili úlohy z JČ, JN nebo JA, M a obecných studijních předpokladů. Do projektu hrazeného z prostředků MSK se zapojilo 90% SŠ s 8000 žáky. PaedDr. Libor Lenčo, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚ MSK

7 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2008
Jedním ze stanovených strategických cílů je Vytváření krajského systému kvality vzdělávání, jehož prioritami je zvyšování kvality a efektivity škol prováděním jak hodnocení škol zřizovatelem, tak autoevaluace škol. Opatření vedoucí k realizaci cíle: Vzdělávací semináře jsou zaměřeny především na praktickou autoevaluaci a efektivní využívání výstupů testování. Vlastní hodnocení provádějí školy s využitím metodiky autoevaluace (autoři MEC, o. p. s., OU Ostrava a UP Olomouc) a informačního systému IS AUTOEVAL, který slouží k zefektivnění práce s daty získanými v průběhu vlastního hodnocení školy. Metodiku v současné době využívá 53 SŠ a 94 ZŠ v MSK. PaedDr. Libor Lenčo, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚ MSK

8 Rozvojový program KVALITA pokračuje v letech 2008 a 2009 realizací projektu Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou. V letech 2010 – 2012 by měl na tento projekt navázat obdobný projekt testování týchž žáků ve 3. ročníku. Cílem je porovnání výsledků ve dvou bodech vzdělávací dráhy a stanovení kvality vzdělání poskytovaného školou, tzv. přidané hodnoty školy. Projekt Hodnocení škol zřizovatelem („Evaluace školy za účelem zvyšování kvality vzdělávání v MSK“ ), který navázal na pilotní projekt, předložil MSK do OP VpK v rámci podzimní výzvy v roce Cílem projektu bylo zabezpečit komplexní kvalitu vzdělávání prováděním systematické externí evaluace škol. Projekt nebyl schválen k realizaci. Vzhledem k závažnosti tématu a potřebnosti výstupů pro MSK bude zahájena příprava na novém projektu, jakmile to umožní vyhlášená výzva. PaedDr. Libor Lenčo, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚ MSK

9 Vztah externí evaluace a autoevaluace
Externí evaluace slouží ke sledování vývoje činnosti škol, vzdělávacího systému, ale také pro srovnání jednotlivých prvků systému mezi sebou. Dobrou práci škol podporuje, ale sama o sobě k žádoucí kvalitě nepostačuje. Důraz se proto stále více klade na autoevaluaci, jejíž dlouhodobé, systematické výstupy (mající vazbu na externí evaluaci tím, že je využívá ČŠI i zřizovatel) mohou spolu s externí evaluací přispět ke zkvalitnění úrovně všech oblastí činnosti školy. PaedDr. Libor Lenčo, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚ MSK


Stáhnout ppt "Autoevaluace škol v Moravskoslezském kraji"

Podobné prezentace


Reklamy Google