Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastní hodnocení školy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastní hodnocení školy"— Transkript prezentace:

1 Vlastní hodnocení školy
Mgr. Petr Tomek, ředitel Základní školy Lysá nad Labem, Komenského 1534 (dříve Zvláštní a Pomocná škola a také Speciální školy)

2 Základní škola Lysá nad Labem
Zřizovatel: Středočeský kraj Prostory: pronajaté od města Lysá n.L. Kapacita školy: 90 žáků 60 žáků ZŠ Praktická – v současnosti 58 žáků 30 žáků ZŠ Speciální – v současnosti 26 žáků 16 učitelů a 3 asistenti pedagoga Umístění: škola se nachází v areálu společně se ZŠ J.A.K. a Obchodní akademií Odloučené pracoviště: Milovice - Domov Mladá(bývalý Ústav sociální péče)

3 Východiska pro tvorbu vlastního hodnocení školy
Školský zákon Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji Výroční zpráva o činnosti školy za uplynulá období

4 Výklad předpisů Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy – ta stanovuje náležitosti vlastního hodnocení školy ve smyslu naplnění cílů, které si škola stanovila, sledování jejich naplňování, odhalení oblastí s dobrými a špatnými výsledky a ověřování účinnosti opatření, které škola zvolila pro zlepšení nedostatků. Školský zákon dále v koordinaci s vyhláškou říká, že „vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy a jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí“.

5 Zachování školy ve školském systému
Dostatek žáků Dobrá pověst Dobrý sbor Dostatečná naplněnost žáky Dobrá pověst školy( minimální nebo žádná konkurence) Kvalitní pedagogický sbor Kvalitní vnitřní klima školy

6 Analýza vnějších faktorů
Poloha školy vzhledem ke konkurenci Umístění budovy ve městě, v obci Vzhled budovy Dopravní obslužnost ve městě, obci a v regionu Hustota osídlení v okolí sídla školy Pověst školy s ohledem na kvalitu poskytovaných služeb Kvalita prezentace školy na veřejnosti

7 Analýza vnitřních faktorů
Vnitřní klima školy Osobnost ředitele a vedení školy Pověst pedagogického sboru Vybavení školy Nabídka služeb s ohledem na možnosti školy Kvalita poskytované péče o postižené žáky

8 Podklady pro provedení analýzy
Dotazník vnitřního klimatu školy: pro zaměstnance pro rodiče a zákonné zástupce ( v podmínkách speciálního školství velmi nízká výpovědní hodnota) pro žáky( v podmínkách speciálního školství velmi nízká výpovědní hodnota) Vlastní pozorování Dobrá znalost problematiky ze strany vedení školy Zpětná vazba z „terénu“

9 Výsledky analýzy – silné stránky školy
Vzájemná pomoc mezi zaměstnanci Důvěra zaměstnanců v kvalitní a schopné vedení školy Prostor pro vyjádření vlastního názoru Podpora změn a inovací ze strany vedení Sdílení a předávání zkušeností ve škole Komunikace uvnitř školy Dostatek kvalifikovaných pedagogů Podmínky pro zvyšování odbornosti a kvalifikace, učitelů, podmínky pro DVPP a

10 Výsledky analýzy – slabé stránky školy
Dostupnost finančních zdrojů pro podporu inovací a rozvoje školy Dostatečné finanční zdroje Vnitřní vybavenost a úroveň technického vybavení školy Finanční závislost na rozpočtu od zřizovatele Vedlejší hospodářská činnost Úroveň „public relation“

11 Vyhodnocení účinnosti opatření přijatých ke zlepšení současného stavu školy
Škola splnila všechny stanovené cíle, některé dokonce překonala = není třeba přijímat opatření k nápravě ideální stav, který zřejmě nikdy nenastane (dobrý ředitel je vždy nespokojen) Škola některé cíle nesplnila = je třeba vyhodnotit příčiny neúspěchu a přijmout opatření k nápravě Je třeba vyhodnotit, zda-li byly stanoveny reálné cíle Záleží na oblasti, ve které nebyl cíl splněn Do dalšího hodnoceného období se zaměřit na slabé stránky školy


Stáhnout ppt "Vlastní hodnocení školy"

Podobné prezentace


Reklamy Google