Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Hodnocení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Hodnocení"— Transkript prezentace:

1 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Hodnocení
Katedra řízení Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

2 Hodnocení Prostředek: pro získání upřesňujících informací
o zaměstnancích

3 Hodnocení Systém hodnocení má význam ve smyslu:
¨      inventarizace aktuálních lidských zdrojů ¨      inventarizace potenciálních lidských zdrojů ¨      poznání profesionálních kvalit zaměstnanců ¨      výsledků jejich odborné přípravy ¨      pracovního výkonu

4 Hodnocení Hodnocení je nástrojem využití potenciálu pracovníků
ve prospěch: Ø     individuálního rozvoje Ø     rentability podniku Ø     efektivity organizace Ø     optimalizace personální struktury

5 Hodnocení Hodnocení je využito v souvislosti s : Ø sociální mobilitou
Ø      mzdovou politikou Ø      organizací práce Ø      rozvojem kvalifikační struktury

6 Hodnocení S hodnocení musí být souběžně řešeny i motivační podmínky :
Ø      finanční Ø      perspektiva vlastní osobní rozvoj

7 Hodnocení Typy hodnocení
Průběžné hodnocení cílem je sledovat vyhodnocovat výkon vyhodnocovat chování pracovníka v období mezi pravidelnými hodnoceními.

8 Hodnocení Typy hodnocení
Hodnocení mimořádné cílem je hodnocení v mimořádných souvislostech např. zkušební období, ukončení vzdělávacího procesu

9 Hodnocení Typy hodnocení
Pravidelné hodnocení    cílem je posouzení výkonu a chování pracovníka v hodnoceném období z hlediska plnění stanovených kritérií.

10 Hodnocení Typy hodnocení
Sebehodnocení pracovníků Ø      cílem je hodnocení sebe svých pracovních aktivit vztahů na pracovišti odhad další vlastní seberealizace.

11 Hodnocení Cíle hodnocení
zdokonalování činností, kvality, profesionality, prohloubení odpovědností, zvýšení výkonnosti, odhalení kvalitních a schopných odborníků, vytypování kompetentních a podnikavých vedoucích, poznání slabých a silných stránek každého pracovníka, stanovení nedostatků a předností s cílem zaměření se na osobní, profesní vývoj pracovníka a jeho vzdělávací aktivity podpora a stimulace profesní kariéry pracovníka, základní diferenciace v odměňování motivace a stimulace pracovníka, vytvoření zpětné vazby mezi pracovníkem a vedoucím, sjednocení zájmů podniku a jednotlivce,zvyšování identity, získání informací pro oblast personálního řízení, rozmisťování pracovníku a profesní mobility v rámci firmy

12 Hodnocení Hodnocení je nejcitlivější personální činností, zabývající se : Sledováním Sdělováním Hledáním Realizací

13 Hodnocení Sledováním · pracovního výkonu,
výsledků práce, kvality, množstvím, včasností, náklady · pracovního chování, iniciativy, ochoty, disciplinovanosti, rozvážnosti, schopnosti vést, umění rozhodovat

14 Hodnocení Sdělováním výsledků zjištění projednávání těchto výsledků

15 Hodnocení Hledání cest ke zlepšení pracovního výkonu
cest ke zlepšení pracovního chování cest ke zlepšení komunikace cest péče o pracovníka

16 Hodnocení Realizace dohodnutých opatření

17 Hodnocení Využíváno v další personální práci v oblasti :
organizací práce mzdové politiky - odměňování stimulace - zlepšení pracovního výkonu nástroj motivace vzdělávání a rozvoje pracovníků sociální mobility pracovníků řízení kariéry

18 Hodnocení Pro zaměstnance
ocenění vlastních výsledků práce, nejen slovní znalost, v čem je třeba zlepšit svou práci znalost dalšího osobního i kariérového rozvoje dovoluje vyjádřit svoje názory a připomínky k provedenému hodnocení i nesouhlas dovoluje vyjádřit svoje názory a připomínky k práci své i svého nadřízeného.

19 Hodnocení Pro nadřízeného
provedení rekapitulace výkonnosti podřízeného projednání nápravy stanovení dalších cílů dohoda na dalším personálním rozvoji seznámení se s názory a postoji pracovníka k nadřízenému i k pracovní činnosti přijímání nových námětů zpětná vazba pro další spolupráci zpětná vazba pro řízení pracovníků

20 Hodnocení Pro podnik pravidelné provádění bilance
pravidelné provádění bilance pracovní způsobilosti a kompetencí pracovníků ·   zlepšování výkonnosti stanovením dalších cílů ·   rozpoznání potřeb v oblasti vzdělávání vytvoření podkladů pro další plánování zdrojů pracovních sil


Stáhnout ppt "ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Hodnocení"

Podobné prezentace


Reklamy Google