Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová"— Transkript prezentace:

1 Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová

2 Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly
Normy, úkolová mzda, personální agenda – metody řízení Postupně se práce stala více tvůrčí Výběr vhodných pracovníků s předpoklady pro výkon práce Vedení podřízených k loajalitě k zaměstnavateli Motivace, oceňování zásluh pracovníků Vytvoření týmů a jejich vedení Projektové řízení Flexibilita, adaptabilita, rychlá a efektivní reakce na změny všeho druhu – důsledek nestabilního prostředí

3 Definice Řízení lidí = součást celo-firemních řídících aktivit, která zajišťuje soulad mezi lidmi a cíli organizace = řízení změn ve struktuře a kvalitě lidí, které vedou k dosažení cíle organizace. Reaguje na objektivní podmínky a legislativní rámec (Zákoník práce) Zajištění kvantity – počet a požadovaná struktura pracovníků (věk, formální kvalifikace, ..) Zajištění kvality – výkonnost, tvořivost, motivovanost, identifikace s cíli firmy Nedílná součást řídících aktivit na všech úrovních řízení

4 Organizace Výkonný management - zodpovědnost a pravomoc Personální oddělení – koncepční práce Malé organizace – obvykle zabezpečuje mzdový účetní Větší organizace – personalista, členem vedení Personální politika Dlouhodobé zásady a přístupy Personální strategie Plán na 3 – 5 let v souladu se strategií organizace Politika – např. jaká místa obsazená zaměstnanci, jaká pracovníky na dohodu, případně externě. Jak se bude postupovat v případě propouštění. Jak se bude zaškolovat nový pracovník. Principy kariérního rozvoje klíčových zaměstnanců apod.

5 Základní personální agenda
Evidence zaměstnanců Přijímání a uvolňování pracovníků Zajištění přihlašovací/odhlašovací povinnosti v systému zdravotního a sociálního zabezpečení Podklady pro sociální dávky Výcvikový a vzdělávací program Personální informační systém Personální směrnice (vychází z politiky) Politika – např. jaká místa obsazená zaměstnanci, jaká pracovníky na dohodu, případně externě. Jak se bude postupovat v případě propouštění. Jak se bude zaškolovat nový pracovník. Principy kariérního rozvoje klíčových zaměstnanců apod.

6 Spolupráce s liniovými manažery
Personální plánování Získávání, výběr a rozmisťování pracovníků Firemní vzdělávání Hodnocení pracovníků Odměňování Pracovní vztahy Kolektivní vyjednávání Bezpečnost práce, ochrana zdraví Sociální péče, aktivity volného času Politika – např. jaká místa obsazená zaměstnanci, jaká pracovníky na dohodu, případně externě. Jak se bude postupovat v případě propouštění. Jak se bude zaškolovat nový pracovník. Principy kariérního rozvoje klíčových zaměstnanců apod.

7 Personální plánování Vychází z Personální strategie, plán počtu a struktury pracovníků Vývoj výrobního programu Změny technologie a organizace práce Investiční plán Odhad vývoje prodeje Definice požadavků na pracovníka pro dané místo Znalosti, dovednosti, osobní vlastnosti, osobní postoje, míra specializace vs. univerzality Řízení kariéry klíčových zaměstnanců Objektivní odhad rozvojového potenciálu pracovníků, vývoj nejen vertikální, ale i diagonální a horizontální Systém rozvoje pracovníků a plán následovnictví Politika – např. jaká místa obsazená zaměstnanci, jaká pracovníky na dohodu, případně externě. Jak se bude postupovat v případě propouštění. Jak se bude zaškolovat nový pracovník. Principy kariérního rozvoje klíčových zaměstnanců apod.

8 Získávání a výběr pracovníků
Zdroje: vnitřní a vnější Vnitřní – v důsledku řízení kariéry Vnější: inzerce, agentury, head-hunter, reference Postup výběru: Životopis Dotazník, testy, pohovory Assessment Centre – hodnotitelé sledují postup uchazeče při řešení dané standardní situace Politika – např. jaká místa obsazená zaměstnanci, jaká pracovníky na dohodu, případně externě. Jak se bude postupovat v případě propouštění. Jak se bude zaškolovat nový pracovník. Principy kariérního rozvoje klíčových zaměstnanců apod.

9 Firemní vzdělávání Možnost vlastního rozvoje = jeden z nejsilnějších prvků pozitivní motivace k práci, stabilizace pracovníků a jejich kladného vztahu k organizaci Udržování a zvyšování kvalifikace pracovníků Profesní příprava – rozvíjí specifické znalosti a dovednosti U vedoucích pracovníků - trénink sociálních dovedností : schopnost jednat s lidmi řešit konflikty motivace pracovníků Vedení týmů Schopnost prezentace Politika – např. jaká místa obsazená zaměstnanci, jaká pracovníky na dohodu, případně externě. Jak se bude postupovat v případě propouštění. Jak se bude zaškolovat nový pracovník. Principy kariérního rozvoje klíčových zaměstnanců apod.

10 Hodnocení pracovníků Hodnocení pracovního výkonu proti zadaným kritériím, očekáváním, cílům Hodnocení způsobilosti pracovníka Pravidelné, obvykle jednou za rok Transparentní systém, většinou formulář (silné stránky – pozitiva, prostor ke zlepšení, plán rozvoje a kariéry) Provádí přímý nadřízený formou pohovoru, vše zaznamenáno Je založeno na faktech! Hodnocený má právo se vyjádřit i nesouhlasit Příklad – 360° zpětná vazba Politika – např. jaká místa obsazená zaměstnanci, jaká pracovníky na dohodu, případně externě. Jak se bude postupovat v případě propouštění. Jak se bude zaškolovat nový pracovník. Principy kariérního rozvoje klíčových zaměstnanců apod.

11 Metoda 360° Nadřízený Zákazník - klient Spolupracovníci Hodnocený
Politika – např. jaká místa obsazená zaměstnanci, jaká pracovníky na dohodu, případně externě. Jak se bude postupovat v případě propouštění. Jak se bude zaškolovat nový pracovník. Principy kariérního rozvoje klíčových zaměstnanců apod. Podřízený Podřízený

12 Odměňování = Nejen motivace, ale také nástroj konkurenceschopnosti firmy na trhu práce Faktory, tvořící mzdu: Hodnota práce – míra složitosti, odpovědnosti – mzdový tarif Pracovní výkon – vyjádřen mzdovou formou (úkolová mzda, časová mzda, odměňování podle komplexního hodnocení Mzda: Základní složka Pohyblivá složka – prémie, odměny, podíly na výsledku hospodaření Dobrý mzdový systém: Stabilní Transparentní V souladu se situací na trhu práce (např. Hay Group studie) Politika – např. jaká místa obsazená zaměstnanci, jaká pracovníky na dohodu, případně externě. Jak se bude postupovat v případě propouštění. Jak se bude zaškolovat nový pracovník. Principy kariérního rozvoje klíčových zaměstnanců apod.

13 Zaměstnanecké výhody Cíl = podpora relaxace, snižování nemocnosti, zvýšení konkurenceschopnosti Příklady: 13. plat Zaměstnanecké půjčky Penzijní a životní pojištění Příspěvky na stravování a volnočasové aktivity Produkty zaměstnavatele se slevou, …. Cafeteria systém – motivačně nejúčinnější Politika – např. jaká místa obsazená zaměstnanci, jaká pracovníky na dohodu, případně externě. Jak se bude postupovat v případě propouštění. Jak se bude zaškolovat nový pracovník. Principy kariérního rozvoje klíčových zaměstnanců apod.

14 Řízení lidí - výzvy Střet 2 aspektů – ekonomický (zhodnocení lidského potenciálu) a sociální (osobní cíle a spokojenost pracovníka, jeho rozvoj) Řešení: spolupodílení na rozhodování, odměny ve formě opčních práv, akcií, podílů ze zisku apod. vedou ke společnému cíli – prosperitě firmy Nestandardní situace Konfliktní situace Sexuální obtěžování Disciplinární prohřešky Interkulturní rozdíly mezi pracovníky (nadnárodní organizace) Nárazově zvýšené požadavky na pracovníky, … Řešení: připravené scénáře, jak postupovat Politika – např. jaká místa obsazená zaměstnanci, jaká pracovníky na dohodu, případně externě. Jak se bude postupovat v případě propouštění. Jak se bude zaškolovat nový pracovník. Principy kariérního rozvoje klíčových zaměstnanců apod.


Stáhnout ppt "Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová"

Podobné prezentace


Reklamy Google