Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza a popis pracovního místa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza a popis pracovního místa"— Transkript prezentace:

1 Analýza a popis pracovního místa

2 Definice Analýza pracovního místa je proces získání informací o pracovním místě a jejich následné vyhodnocování. Existuje prakticky 5 hlavních důvodů, které motivují firmu provádět analýzu pracovního místa

3 Cíle 1/ Vytvořit popisy pracovních míst (např. v souvislosti se zavedením systému jakosti podle ISO ř. 9000) 2/ Provést analýzu u současně existujících pracovních míst s cílem posoudit možnosti zvýšení produktivity práce. 3/ Zjistit, co zaměstnanci opravdu dělají a porovnat to s tím, co by měli dělat. 4/ Vznik nového pracovního místa 5/ Naplňování předpokládaných potřeb zákazníků, odběratelů a jiných zainteresovaných stran

4 Zdroje informací Bezprostředně nadřízení zaměstnanci (mistři, vedoucí oddělení apod.) pro pracovní místo. Ti by měli být schopni popsat účel pracovního místa, hlavní vykonávané činnosti na pracovním místě, odpovědnosti a pravomoci zaměstnance, způsob hodnocení, bezpečnostní rizika a další důležité informace. 2) Zaměstnanec pracující na daném pracovním místě. 3) Organizační schéma a dokumentace organizace (pracovní postupy, příručky a manuály pro ovládání zařízení a strojů a další dokumenty). 4) Informace získané pozorováním zaměstnanců při práci. 5) Informace získané z benchmarkingu, analýz rozvoje odvětví, technologií, apod

5 Sběr informací Získávat informace o pracovním místě lze formou:
rozhovoru písemnou formou pozorováním studiem podkladů a dokumentace organizace.

6 Vyhodnocení získaných informací - výstupy
význam pracovního místa (proč pracovní místo existuje, resp. proč bude zřízeno a jaký má význam pro organizaci, včetně tvorby přidané hodnoty), pracovní náplň (druh práce, vykonávané operace, náročnost práce), požadavky na způsobilost zaměstnance (vzdělání, praxe, apod.), kriteria pro posuzování výkonu (kriteria, měřítka, ukazatele, podle kterých lze rozhodnout zda je práce vykonávána dobře), odpovědnost a pravomoci (stupeň pravomocí a odpovědností, kterou má zaměstnanec vykonávající práci; souvisí s obtížností, a rozmanitostí problémů, které musí zaměstnanec řešit),

7 Vyhodnocení získaných informací - výstupy
postavení v organizační struktuře firmy (vztahy podřízenosti nebo nadřízenosti zaměstnance a jeho postavení v organizační struktuře firmy), způsob odměňování a motivační faktory (odměna hmotná i nehmotná; v rámci motivace posouzení možnosti postupu a budování kariéry), možnosti osobního rozvoje (souvisí s motivačními faktory), možná rizika spojená s výkonem na daném pracovním místě (bezpečnost práce, ekologie, požární rizika, apod.), vlivy okolí (pracovní doba, vztahy na pracovišti, apod.).

8 Význam analýzy pracovního místa
Výsledky získané analýzou pracovního místa jsou základem a nejlepším zdrojem informací pro vytvoření popisu pracovního místa.

9 Popisy pracovních míst
je obraz práce na pracovním místě, vytváří i představu o požadavcích kladených na zaměstnance, který by měl na pracovním místě pracovat, plánovaný, požadovaný stav, který by měl zaměstnanec pracující na daném pracovním místě splňovat,

10 Popis pracovních míst popisuje požadovanou: kvalifikaci praxi
sledované vlastnosti lékařské prohlídky výcvik, školení, kompetence, zodpovědnost a další vlastnosti včetně popisu vlastní činnosti na pracovišti.

11 Popisy pracovních míst
Předchází mu: proces zjišťování, zaznamenávání, uchovávání a analyzování informací o úkolech, metodách, odpovědnosti, vazbách na jiná pracovní místa, podmínkách, za nichž se práce vykonává a dalších souvislostech pracovních míst.

12 Popisy pracovních míst a KS program
Možnost uživatelského vytváření popisu pracovního místa Možnost vícenásobného vkládání opakovatelných vlastností Volba různých sledovaných vlastností Provázání s evidencí zaměstnanců, systemizací pracovních míst a ostatními agendami Zobrazení zaměstnanců pracujících na daném pracovním místě Možnost zobrazení uchazečů na dané pracovní místo Tisk popisu pracovního místa v uživatelsky definovaném prostředí Lze časově sledovat průběh změn

13 Vytvoření nového pracovního místa
Inspiraci pro vytvoření nové pozice je možné hledat na: Pro KS program – návaznost na další moduly: Vzdělávání, Ochrana zdraví při práci - Možnost tisku popisu, evidence, kdo na místě pracoval a pracuje

14 Systematizace Modul umožňuje vytvořit stromovou strukturu podřízenosti pracovních míst Je grafickou nadstavbou nad popisem pracovních míst Definuje organizační strukturu Zaznamenává změny v ní provedené Pomáhá hledat volná místa a úspory

15 Postup vytváření popisů
Založení pracovního místa Popis Přiřazení zaměstnanců pracovnímu místu Přiřazení uchazečů Přehledová sestava Vytvoření systematizace

16 Návaznosti popisu pracovních míst
Systematizace Ochrana zdraví při práci Vzdělávání Pracovní pomůcky Hodnocení Plánování kariéry Uchazeči


Stáhnout ppt "Analýza a popis pracovního místa"

Podobné prezentace


Reklamy Google