Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P ŘIJÍMÁNÍ PRACOVNÍKŮ Přijímání pracovníků představuje řadu procedur, které následují poté, co vybraný uchazeč o zaměstnání je informován o tom, že byl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P ŘIJÍMÁNÍ PRACOVNÍKŮ Přijímání pracovníků představuje řadu procedur, které následují poté, co vybraný uchazeč o zaměstnání je informován o tom, že byl."— Transkript prezentace:

1 P ŘIJÍMÁNÍ PRACOVNÍKŮ Přijímání pracovníků představuje řadu procedur, které následují poté, co vybraný uchazeč o zaměstnání je informován o tom, že byl vybrán a akceptuje nabídku zaměstnání v organizaci.

2 P OSTUP PŘED VZNIKEM PRACOVNÍHO POMĚRU Vyžadovat jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy Seznámit s právy a povinnostmi, pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, povinnostmi vyplývajícími ze zvláštních právních předpisů V určitých případech zabezpečit, aby se uchazeč podrobil zdravotní prohlídcea

3 Z ALOŽENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Pracovní smlouva Pracovní smlouva musí obsahovat a) Druh práce b) Místo nebo místa výkonu práce c) Den nástupu do práce Volba Jmenování Zkušební doba Vznik pracovního poměru Informování o obsahu pracovního poměru

4 Z AŘAZENÍ DO PERSONÁLNÍ EVIDENCE Příjmení, jméno, titul Datum a místo narození Rodné číslo Číslo OP Adresa trvalého pobytu Adresa pro doručování Zdravotní stav Kvalifikace Zdravotní pojišťovna Potvrzení o zaměstnání od posledního zaměstnavatele

5 O RIENTACE ZAMĚSTNANCE Pracovníkem personálního útvaru - Informace o službách a činnostech organizace, které se zaměstnance týkají - Seznámení se základními vnitřními předpisy a kolektivní smlouvou, orientační balíček Osobní zavedení zaměstnance na pracoviště a předání vedoucímu zaměstnanci Vedoucím zaměstnancem - Detailní seznámení s pracovištěm, spoluzaměstnanci - Předání pracovního místa a veškerého zařízení, pomůcek, nářadí apod. - Předání OOPP a poučení k BOZP

6 P ROCES ADAPTACE Proces orientace a adaptace zaměstnance je promyšlený specifický program adaptačních a vzdělávacích aktivit, které mají usnadnit a urychlit proces dosažení požadované úrovně výkonu práce. Jeho úkolem je zkrátit období, po které tento pracovník nepodává standardní výkon a nedostatečně se orientuje v novém pracovním a sociálním prostředí.

7 M OŽNÝ ČASOVÝ PLÁN PROCESU ORIENTACE A ADAPTACE V den nástupu do zaměstnání absolvuje zaměstnanec základní procedury procesu adaptace Během prvního týdne se zaměstnanec učí, jak, kam a kdy se obracet v souvislosti se svou prací, zařazuje se do skupiny spolupracovníků V průběhu druhého týdne již začíná plnit veškeré běžné povinnosti svého pracovního místa Během třetího a čtvrtého týdne může absolvovat krátká školení V dalším období jsou mu ukládány další úkoly a účastní se na dalších školeních Celková doba adaptace je závislá na pracovní pozici, na kterou se zaměstnanec adaptuje

8 Ú LOHA VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ A PERSONÁLNÍHO ÚTVARU Rozhodující podíl na praktické části procesu adaptace nových zaměstnanců mají jejich bezprostřední nadřízení, kterým pomáhají také spolupracovníci nového zaměstnance. Personální útvar vypracovává koncepci adaptace, obsah a časový plán pro jednotlivé kategorie pracovních míst a vytváří soubor písemných materiálů.


Stáhnout ppt "P ŘIJÍMÁNÍ PRACOVNÍKŮ Přijímání pracovníků představuje řadu procedur, které následují poté, co vybraný uchazeč o zaměstnání je informován o tom, že byl."

Podobné prezentace


Reklamy Google