Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geo-informační systémy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geo-informační systémy"— Transkript prezentace:

1 Geo-informační systémy
Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS

2 Kapitola 1: Vztahy Data, informace, IS, GIS

3 Rozhodnutí Znalosti Informace Data Kapitola 1: Vztahy
Znalostní systémy. Informace Informační systémy Data

4 Kapitola 1: Vztahy Informační systém Je systém metod, lidí a prostředků zpracovávajících informace. Úkol IS: získat, zpracovat a poskytovat informace v daný čas, rozsahu a formě. Význam IS: zkvalitňování řízení, přesná informovanost, rychlá obnova informací, uchování informací, plnění netradičních požadavků zákazníků PROČ? JAK? PRO KOHO? ZA CO?

5 Integrovaný IS Výhody: určený pro všechny úrovně řízení,
Kapitola 1: Vztahy Integrovaný IS Výhody: určený pro všechny úrovně řízení, podpora strategických cílů podniku, všechna data jsou uložena pouze jednou, zpracování dat ze všech hledisek, jedno z hlavních jmění podniku. Nevýhody: závislost podniku na dodavatelích IS, velký dopad na podnik v případě havárie IS, větší náročnost na uživatele.

6 Životnost komponent IS
Kapitola 1: Vztahy Životnost komponent IS Hardware: 2-3 roky Základní software: 4-7 let Aplikační software: let Lidé: dny-desetiletí

7 Tvorba IS Strukturované projektování Organizační příprava
Kapitola 2: Tvorba IS Tvorba IS Strukturované projektování Organizační příprava Formulace informační strategie Životní cyklus IS Objektové projektování konec 20. století Agilní metody projektování IS začátek 21. století

8 Kapitola 2: Tvorba IS 1. Organizační příprava Vytvoření funkce informačního manažera (delegování pravomocí a odpovědnosti) odpovědnost za přípravu a realizaci inf. strategie, sledování stavu IS a navrhování inovací Tvorba norem v souvislosti s IS Zabezpečení financí Příprava uživatelů Zabezpečení ochrany dat (Spolupráce se systémovým integrátorem)

9 2. Formulace informační strategie
Kapitola 2: Tvorba IS 2. Formulace informační strategie Optimální podpora cílů podniku Popis a hodnocení současného stavu IS Definice cílového stavu (globál. architektura) Navržení možných cest ze současného do cílového stavu

10 3. Životní cyklus IS Studijní fáze Analýza Návrh Realizace Instalace
Kapitola 2: Tvorba IS 3. Životní cyklus IS Studijní fáze Analýza Návrh Realizace Instalace Vyhodnocení Provoz

11 Možné příčiny neúspěchu
Kapitola 2: Tvorba IS Možné příčiny neúspěchu Chybně postavená globální podniková strategie Podcenění významu IS Malá angažovanost vrcholového vedení Povrchní specifikace požadavků na IS Budování IS bez koncepce Podcenění provozních nároků IS na IT Nedodržení termínů realizace a finanční náročnosti IS Nepřipravení zaměstnanců na změny Volba nevhodného nebo nekvalitního SW

12 Zapojení GIS do IS podniku
Kapitola 3: Zapojení GIS do IS podniku Zapojení GIS do IS podniku Stanovení cílů projektu a vazby do stávajícího IS Budování databáze (v souladu s databází stávajícího IS) Práce s lidskými zdroji Restrukturalizace a manipulace s daty Analýzy a syntézy Vytváření výstupů

13 1. Stanovení cílů projektu
Kapitola 3: Zapojení GIS do IS podniku 1. Stanovení cílů projektu Musí být v souladu se strategickými cíli podniku Alokace pracovníků Musí odpovědět na otázky: Jaké problémy se budou řešit? Jak se to řeší doposud? Z jakých zdrojů získáme vstupní data? Jak často postupy použijeme? Jaké budou výsledné produkty? Budou výstupy použitelné i pro jiné účely? Komu budou výstupy určeny?

14 2. Budování databáze Zvážení dostupných zdrojů dat
Kapitola 3: Zapojení GIS do IS podniku 2. Budování databáze Zvážení dostupných zdrojů dat Alokace technických zařízení Definování pracovních postupů Navržení struktury a parametrů databáze Navržení zabezpečení dat Samotný vstup údajů Kontrola dat a editace chyb

15 3. Práce s lidskými zdroji
Kapitola 3: Zapojení GIS do IS podniku 3. Práce s lidskými zdroji Zabezpečení správců nového speciálního HW Zabezpečení správců SW Proškolení odborníků pracujících s GIS Informování ostatních pracovníků o možnostech využívání Zapojení GIS do celopodnikových procesů

16 4. Restrukturalizace a manipulace s daty
Kapitola 3: Zapojení GIS do IS podniku 4. Restrukturalizace a manipulace s daty Restrukturalizace: změny ve struktuře geografických a atributových dat Generalizace: zobrazení objektů při změně měřítka zobrazení Transformace: změna projekce mapy, rotace a posuny

17 5. Analýzy a syntézy Dotazy na databázi Třídění dat
Kapitola 3: Zapojení GIS do IS podniku 5. Analýzy a syntézy Dotazy na databázi Třídění dat Generování statistických dat Analýza povrchů Analýzy vzdáleností Analýzy obrazů Analýzy sítí Statistické analýzy

18 6. Vytváření výstupů Typy výstupů: Grafické (mapy, grafy, obrázky)
Kapitola 3: Zapojení GIS do IS podniku 6. Vytváření výstupů Typy výstupů: Grafické (mapy, grafy, obrázky) Textové (tabulky, texty) Multimediální (zvuk, video) Výstupní zařízení: monitor tiskárna plotr

19 Kapitola 4: HW nároky Hardware pro GIS


Stáhnout ppt "Geo-informační systémy"

Podobné prezentace


Reklamy Google