Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Architektura IS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Architektura IS."— Transkript prezentace:

1 Architektura IS

2 Celková architektura Definice: Celková architektura představuje schéma orientující se na vývoj IS/IT v podniku nebo instituce uspokojování informačních potřeb z hlediska řízení a obchodu. Celková architektura zohledňuje všechny podstatné jevy návrhu IS/IT.

3 Celková architektura strategická orientace IS
adekvátní funkční spektrum integrovanost funkční datová SW, HW uživatelská

4 Celková architektura relativně stabilní rámec řešení
významný komunikační prvek otevřená architektura ekonomické hledisko modularita systému využití technologie

5 Priority v informační architektuře
Potenciální přínosy krátkodobé dlouhodobé Vyvolané změny v podniku způsob jakým ICT ovlivní podnik Pravděpodobnost úspěchu podnikové klima, náročnost, lidský faktor Požadavek aplikace ze strany uživatele

6 Faktory ovlivňující návrh
předmět činnosti charakter činnosti organizace a organizační struktura dislokace mimo ČR

7 Dílčí architektury funkční architektura procesní architektura
datová architektura sw architektura hw architektura technologická architektura

8 Funkční spektrum procesní orientace podpora nadnárodních společností
integrace interních datových zdrojů funkce podporující marketingové analýzy

9 Místo architektur v řízení IS
1.  vzájemný pohled tvůrců a uživatelů 2.  rozvoj i provoz v souladu s globální architekturou 3.  nutná míra systematičnosti 4.  dodržování standardů a norem

10 Vrstvy v architekturách
prostředí – ekonomické, legislativa, organizační struktura, personální kapacity, jejich kvalifikace, zkušenosti v IT, motivace pro IT aplikační – provozované a řešené projekty, jejich dokumentace, funkční a datová specifikaceorganizační pravidla a jejich řešení, aplikační software technologická – návrh a provoz sítí, vymezení jednotlivých komponent – základního software, technických prostředků, jejich vazby a vnitřní struktura

11 Vliv na zvýšení kvality a výkonu
neúměrná složitost systému prodlužování vývoje a řešení systému snižování flexibility vzhledem k novým uživatelským požadavkům snižování spolehlivosti, zvyšování rizika výpadků

12 Hlediska ovlivňující IS/IT
Důsledky pro návrh architektury Příklady Předmět činnosti organizace ·        Definování obsahu jednotlivých bloků architektury a jejich vazeb ·        Orientace na adekvátní ASW Výrobní podnik vers. obchod vers. finanční ústavy Charakter činnosti ·        Vymezení jádra architektury a obslužných bloků ·        Vymezení úloh na úrovni TPS Rezervační případ u dopravních společností Organizace, org. struktura ·        Analýza řídících úrovní, jejich funkcí a vazeb ·        Posouzení možnosti zásahů do organizační struktury Typ organizační struktury Dislokace org. jednotek ·        Možnosti komunikace ·        Stanovení centralizace/decentralizace datových zdrojů V případě velkých výrobních systémů

13 Hlediska ovlivňující IS/IT
Hledisko návrhu Důsledky pro návrh architektury Příklady Centralizace/decentralizace řízení ·        Dopady do funkční architektury ·        Vybavení podnikatelských jednotek Centralizace marketingu – problém ochoty sdílet společné databáze Rozsah a úroveň uživatelské sféry ·        Zajištění podpory konzultačních funkcí ·        Analýza zkušenosti uživatelů v IT Podpora „hot line“ Stav IS/IT ·        Možnosti integrace stávajících zdrojů do nové architektury IS/IT ·        Možnosti integrace stávajících personálních kapacit organizaci do vývoje a provozu IS/IT Organizace s dlouholetou tradicí a zkušenostmi v IS/IT při přechodu na novou architekturu

14 Hlediska ovlivňující IS/IT
Hledisko návrhu Důsledky pro návrh architektury Příklady Předpokládané změny v předmětu a charakteru činnosti ·        Orientace na vysokou flexibilitu IS/IT ·        Zajištění možnosti rekonfigurace IS ·        Orientace na úlohy metainformačního charakteru Nedokončené procesy legislativních změn Organizační změny související s vlastnickými otázkami, restrukturalizace výroby

15 Životní cyklus cyklus zahrnující proces od rozhodnutí budovat IS do doby ukončení provozu životní cyklus jednotlivých agend versus celého systému

16 Kaskádový životní cyklus
použití v době sálových počítačů ohraničení jednotlivých vývojových etap v praxi se příliš neosvědčil dlouhá doba do zavedení v podniku

17 Kaskádový životní cyklus
Inicializace projektu úvodní studie průzkum podniku Změnové řízení koncepce systému stanovení detailů programování a programovací testy funkční testy

18 Kaskádový životní cyklus
Uvádění do provozu funkční testy provoz systému

19 Kaskádový životní cyklus
KŽC je charakterizován ručním programováním metodologií strukturovaného programování využitím databázových systémů směsí on-line a dávkového zpracování vývojem aplikací většinou pro centrální počítač účastí uživatele ve fázi určování požadavků a zavádění systému

20 Prototypový životní cyklus
Prototyp je dočasná verze systému, která ukazuje základní rysy systému, který bude později implementován

21 Prototypový životní cyklus
Vývoj prototypu specifikace zavádění využití poznatků - zahození systému Vývoj systému

22 Prototypový životní cyklus
Řádné vedení projektu – využívání prototypingu (dochází k překrývání fází projektu, posouzení požadavků) Předřazení datové analýzy

23 Iterativní životní cyklus
Rozložení cyklu na přírůstky Model celého podnik Funkční prototyp – požadavky na data a funkce, zapojení zadavatele do přípravy systému

24 Iterativní životní cyklus
Prototyp designu vymezení objektů a převod do programovacího jazyka, přizpůsobení určité architektuře Implementace schválení uživatelem vyhodnocení vlivu na podnik školení obsluhy provoz


Stáhnout ppt "Architektura IS."

Podobné prezentace


Reklamy Google