Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. Životní cyklus a procesy projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. Životní cyklus a procesy projektu"— Transkript prezentace:

1 3. Životní cyklus a procesy projektu
Životní cyklus projektu Popis fází projektu Životní cyklus projektu a produktu Druhy procesů na projektu Řídící procesy

2 Životní cyklus projektu - 1
sekvence logických fází projektu od jeho začátku až po ukončení. Většinou stanoveny dle Typu projektu rozsahu projektu Potřeb jeho řízení, event. dalších požadavků zúčastněných organizací Každá fáze obsahuje popis CO - práce, které mají být vykonány KDY - výstupů, vytvořených v průběhu fáze (včetně jejich hodnocení a akceptace) KDO - Potřebných zdrojů a jejich zapojení JAK - kontroly a řízení průběhu fáze (+ podmínky pro přechod do následující fáze)

3 Životní cyklus projektu - 2
Projektové výstupy Řídící výstupy Zprávy, zápisy, hodnocení stavu projektu, změnová řízení Technické výstupy Technické specifikace HW konfigurace Komunikační síť atd. Projektové dodávky Výsledné produkty projektu požadované zákazníkem

4 Životní cyklus projektu - 3
Převzetí do provozu Akceptace integr. testů 100 % Smlouvy % dokončení Výběr řešení Fáze IV Fáze III Schválení projektu Vyhodno- cení proj. Fáze II Fáze I čas Iniciace (zadávání) projektu Plánování a návrh řešení Realizace řešení Zavádění do provozu Schválení realizace

5 Popis fází projektu - 1 Fáze I – Iniciace (zadávání) projektu
Iniciace projektu zpracování myšlenky, námětu, podnětu pro změnu, formulace základní záměrů Vypracování rámcové specifikace projektu – „Zadání projektu“ Rozsah projektu (cíle, hlavní výstupy) Hodnocení přínosů a dopadů realizace Klíčové termíny Koncepce řešení Odhady zdrojů Globální plán (harmonogram) Návrh obsazení klíčových rolí projektu (Studie proveditelnosti)

6 Popis fází projektu - 2 Fáze II – Plánování a návrh řešení
Vytvoření projektových týmů a projektové organizace (Výběrové řízení) Návrh řešení Rozpočet, harmonogram Smluvní zajištění, kontrakty (technické a obchodní podmínky externích dodávek) Detailní projektové plány

7 Popis fází projektu - 3 Fáze III – Realizace řešení
Tvorba komponent, subsystémů, systémů Nákup komponent Integrace komponent Testování Školení

8 Popis fází projektu - 4 Fáze IV – Zavádění do provozu (další názvy implementace, deployment, go-live, rollout and installation) Provozní (výkonnostní) testy Zkušební provoz Pilotní provoz Zavedení do rutinního (ostrého) provozu + dále Vlastní provoz IS (včetně zálohování, archivace, údržby) Průběžný rozvoj (a podpora) systému IS Ukončení existence provozovaného IS

9 Druhy procesů na projektu
Aktivity na projektech je možné rozdělit na Řídící procesy popisují, organizují a kompletují činnosti na projektu Procesy řízení projektů platí pro každou fázi projektu i pro celý projekt Produktové procesy specifikují a vytvářejí projektové výstupy (produkty) Probíhají v závislosti na životním cyklu produktu Řídící a produktové procesy se v průběhu projektu překrývají a mají četné interakce. (Např. není možné stanovit rozsah projektu bez (základních) znalostí jak budou projektové výstupy vytvářeny)

10 Řídící procesy - 1 Druhy procesů
Iniciační procesy – zahajují a schvalují projekt, resp. fázi Plánovací – definují a upřesňují projektové výstupy, vybírají nejvhodnější aktivity (a zdroje) pro splnění cílů projektu Výkonné (řídící) – koordinují pracovníky a další zdroje podle plánu Kontrolní – monitorují průběh projektu, dosažení projektových výstupů, identifikují odchylky od plánu Závěrečné (ukončovací) – shromažďují akceptace, formalizovaným způsobem ukončují fázi

11 Výkonné (řídící) procesy
Průběhy procesů Výkonné (řídící) procesy Množství aktivity Plánovací procesy Iniciační procesy Ukončovací procesy Kontrolní procesy začátek fáze čas konec fáze

12 Informační toky mezi procesy
Řídící procesy - 3 Informační toky mezi procesy Iniciační procesy Plánovací procesy Kontrolní procesy Výkonné procesy Závěrečné procesy

13 Řídící procesy - 4 Zahájení Plánování Kontrola Ukončení Provádění

14 Informační toky mezi procesy
Řídící procesy - 5 Informační toky mezi procesy Iniciační procesy Plánovací procesy Kontrolní procesy Výkonné procesy Závěrečné procesy Podmínky pro přechod do následující fáze ?


Stáhnout ppt "3. Životní cyklus a procesy projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google