Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

M A N A G E M E N T 3 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "M A N A G E M E N T 3 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr"— Transkript prezentace:

1 M A N A G E M E N T 3 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr
MANAGEMENT - VŽ

2 F U N K C E M A N A G E M E N T U Akad. rok 2009/2010, Letní semestr
MANAGEMENT - VŽ

3 F U N K C E M A N A G E M E N T U Jsou chápány jako typické činnosti, které by měl manažer účelně, účinně a efektivně vykonávat tak, aby dosáhl úspěchu při stanovování cílů podniku. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

4 Sekvenční manažerské funkce
Realizují se postupně, tzn. v logické návaznosti. Není vyloučena možnost částečného překrývání jednotlivých funkcí, popř. zpětných návratů a postupného zpřesňování dříve vykonávaných funkcí. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

5 Sekvenční manažerské funkce
Plánování. 2. Organizování. 3. Vedení, resp. vedení lidí. 4. Management lidských zdrojů. 5. Kontrolování. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

6 Paralelní manažerské funkce
Jsou realizovány v rámci všech sekvenčních funkcí, i když nemusí být použity vždy ve stejném rozsahu. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

7 Paralelní manažerské funkce
Analyzování. 2. Rozhodování. 3. Implementace. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

8 Matice manažerských funkcí
Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

9 P L Á N O V Á N Í Je procesem shromažďování, zpracovávání a využívání informací pro stanovení cílů a určení postupů pro jejich dosažení. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

10 Zjištěné informace slouží k :
P L Á N O V Á N Í Zjištěné informace slouží k : Identifikaci výchozí situace. 2) Odhadu a ocenění možností v čase. 3) Stanovení cílů, vč. uspořádání a vzájemných vazeb. 4) Zpracování variant. 5) Vytvoření soustavy kritérií pro ohodnocení jednotlivých variant. 6) Výběru varianty plánu, vč. ocenění efektivního využití zdrojů. 7) Stanovení postupu realizace zvoleného plánu. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

11 O R G A N I Z O V Á N Í Organizování je procesem zaměřeným na stanovení, časové a prostorové uspořádání dělby práce v jakékoli organizační jednotce – podniku, závodu, provozu, útvaru, týmu apod. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

12 Pomocí organizování se vymezují :
• potřebné činnosti, • vzájemné vazby jednotlivých činností, a to v : ▫ prostoru, ▫ čase, ▫ následnosti; • stanovení pravomoci a odpovědnosti za vymezené okruhy činností i jejich vazby; • zdrojové, právní, administrativně-správní podmínky. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

13 V E D E N Í L I D Í Týká se zejména informačních procesů, které vyplývají ze vzájemné komunikace jednotlivců a kolektivů v rámci vztahů nadřízenosti, podřízenosti a rovnoprávné spolupráce. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

14 V E D E N Í L I D Í Obsahuje přímé a nepřímé usměrňování a koordinaci chování jednotlivců i kolektivů tak, aby včas, účelně a účinně plnili potřebné úkoly. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

15 Přímé usměrňování Zahrnuje například příkazy, instrukce, normy, technologické postupy, postupy řízení kvality apod. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

16 Nepřímé usměrňování Zahrnují například metody hmotné a nehmotné stimulace, různé formy motivace a nepřímá doporučení. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

17 MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ
Představuje výběr a rozmístění pracovníků, resp. personální zajištění řídících i řízených procesů. Jde o řešení nezbytných úloh výběru, rozmísťování a přerozdělování pracovníků, včetně získávání nových pracovníků, rekvalifikace apod. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

18 K O N T R O L O V Á N Í Kontrolní procesy mají charakter informačních procesu pro zhodnocení či změření kvantity nebo kvality průběžných a konečných výsledků v manažerské činnosti. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

19 A N A L Y Z O V Á N Í Proces je zaměřen k pochopení obsahové náplně a poslání uvažované sekvenční manažerské funkce. Analyzováním vznikají nezbytné informační podklady pro následné paralelní funkce, tj. pro rozhodování a implementaci. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

20 Jde o proces výběru přípustných variant řešení.
R O Z H O D O V Á N Í Jde o proces výběru přípustných variant řešení. Tzn. jde o prověření, zda cíle jsou realizovatelné v rámci omezujících podmínek, které pro proces jejich splnění byly zadány nebo zjištěny. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

21 I M P L E M E N T A C E Jde o časové, prostorové i věcné sladění jednotlivých činností a jejich zdrojové zajištění, které ve svém celku vedou k plnění zadaného úkolu. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

22 Implementací se rozumí fáze převedení přijatého rozhodnutí do reality.
I M P L E M E N T A C E Implementací se rozumí fáze převedení přijatého rozhodnutí do reality. Manažerská práce představuje mnohdy velmi obtížné prosazování cílů a postupů, na kterém se podílejí různí pracovníci a různá pracoviště. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ


Stáhnout ppt "M A N A G E M E N T 3 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr"

Podobné prezentace


Reklamy Google