Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řídící struktury.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řídící struktury."— Transkript prezentace:

1 Řídící struktury

2 Charakteristika Tvoří ji lidské prvky, které mají charakter vztahů nadřízenosti, podřízenosti a spolupráce

3 Formální stránka Charakterizována řadou organizačních norem, které mají zajistit strukturu pro dosažení cílového chování. Základní normy: Statut nebo stanovy Organizační řád Dílčí normy

4 Vše, co je určováno normami se hůře přizpůsobuje změnám
Lidé vyžadují určitou míru volnosti

5 Neformální stránka Tvořena lidskými prvky
Uplatňuje se tam, kde nepůsobí stránka formální Přináší kladné i záporné důsledky

6 Řídící jednotky Základ řídící struktury
Jsou tvořeny řídícím pracovníkem a jemu bezprostředně podřízenými pracovníky Jejich charakter je ovlivňován jednotlivými členy těchto skupin a především jejich odpovědnými vedoucími

7 Typy řídících jednotek podle vztahu vedoucího pracovníka
Formální skupiny autokratické Formální skupiny liberální Formální skupiny demokratické

8 Typy řídících jednotek podle vztahu k transformačním procesům
Liniové řídící jednotky Štábní řídící jednotky

9 Stupně řízení organizačních systémů
Řídící jednotky vyšší úrovně Řídící jednotky střední úrovně Řídící jednotky nižší úrovně

10 Základní typy řídících struktur
Útvarové řídící struktury Vznikají propojením řídících jednotek vazbami liniovými, štábními a týmovými Základním typem je funkcionální typ Věcné řídící struktury Řídící struktura je dělena podle věcných hledisek místo hledisek specializace Základním typem je divizionální typ

11 Doplňkové řídící struktury
Koordinačně kooperační Projektově integrační Maticově činnostní Programově úkolová

12 Charakteristika prvků řídících struktur
Z hlediska zpracování informace Z hlediska přenosu informace Z hlediska chování

13 Hledisko zpracování informace
Svodný prvek konjuktivní Svodný prvek disjunktivní

14 Hledisko přenosu informace
Distribuční prvek množící Distribuční prvek paralelně přidělující

15 Hledisko chování Chování stochastické
definováno maticí pravděpodobnostních přechodů vyjadřujících reakci Chování deterministické

16 Zvyšování spolehlivosti chování lidských prvků
Zálohové prvky

17 Tvorba organizačních a řídících jednotek
Vnitřní faktory Technická kapacita Organizační kapacita Řídící kapacita

18 Vnější faktory Koeficient rozšířené řídící kapacity
Počet organizačních a řídících stupňů

19 Určování kapacity vedoucích pracovníků
Metody analytické Orientační metoda Metody syntetické (bodové hodnocení)

20 Bodové hodnocení – určení normy řídící kapacity
Podobnost funkcí Rozmístění Složitost činnosti podřízených Plánování Organizování Vedení Kvalifikační úroveň podřízených

21 Faktory tvorby organizačních a řídících jednotek
Vnitřní faktory, které ovlivňují především velikost organizačních jednotek: Technická kapacita Organizační kapacita Řídící kapacita Vnější faktory, které ovlivňují uspořádání organizačních jednotek: Koeficient rozšířené řídící kapacity Počet organizačních a řídících stupňů Integrující faktory podmiňující úroveň řídícího procesu v org. jednotkách: Kvalifikace vedoucích pracovníků Dotvářející faktory, které respektují konkrétní výrobní podmínky zemědělských podniků


Stáhnout ppt "Řídící struktury."

Podobné prezentace


Reklamy Google