Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management  Je umění řízení, působení na určitou soustavu (např.společnost) a ovládání její činnosti  Tento název může také označovat skupinu vedoucích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management  Je umění řízení, působení na určitou soustavu (např.společnost) a ovládání její činnosti  Tento název může také označovat skupinu vedoucích."— Transkript prezentace:

1 Management  Je umění řízení, působení na určitou soustavu (např.společnost) a ovládání její činnosti  Tento název může také označovat skupinu vedoucích pracovníků

2 Funkce manažera:  Plánování  Organizování  Výběr a rozmisťování pracovníků  Vedení lidí  Kontrola

3 A. Plánování  Stanovíme cíle  Určíme cesty jejich dosažení (varianty)  Jednu variantu vybereme a ta bude náš plán Plány:  dlouhodobé  střednědobé  krátkodobé Metoda řízení podle cílů (MBO) pomáhá sladit různé zájmy jednotlivých úrovní řízení.

4 B. Organizování Při organizování vytváříme relativně trvalé vztahy, pravomoci a odpovědnosti. Výsledkem je organizační struktura firmy. Druhy organizačních struktur:  Hledisko formálnosti (formální, neformální)  Hledisko sdružování činností ( funkcionální, výrobková, ostatní)  Hledisko rozhodovací pravomoci (liniová, štábní, liniově štábní, cílově programová)  Hledisko centralizace (centralizovaná, decentralizovaná)  Hledisko počtu řídících úrovní (ploché, úzké)  Hledisko časového trvání (dočasné, trvalé)

5 C. Výběr, rozmisťování a hodnocení pracovníků  Zajištování vhodných pracovníků  Zvyšování kvalifikace, rekvalifikace  Pracovní kariéra manažera  Hodnocení pracovníků  Systém odměňování hmotné odměny – přímé a nepřímé nehmotné odměny  Tresty

6 D. Vedení lidí  Teorie X a Y  Maslowova motivační teorie

7 Teorie X a Y dva extrémy chování podřízených  Teorie X: -průměrný pracovník nemá své zaměstnání rád -základním rysem je lenost a snaha práci se vyhnout -vedoucí ho musí stále popohánět → direktivní, autokratické řízení → od pracovníka se očekává přesné plnění rozkazů, nikoliv samostatná aktivní práce  Teorie Y: -pracovník chce v práci najít svou seberealizaci -aktivně se účastní na práci a řízení -vedoucí je pouze rádce a koordinátor → demokratický až liberální styl řízení → participace účastníků na řízení

8 Motivace Je důležitou součástí vedení lidí. Má za úkol sladit osobní zájem a pracovní úsilý pracovníka s potřebami kolektivu, dílny, provozu, firmy,atd.  Teorie zaměřené na poznání příčin motivace (Maslowova teorie hierarchie lidských potřeb)  Teorie zkoumající průběh motivačního procesu Maslowova teorie -zkoumá hierarchii lidských potřeb jako hlavního motivátoru našeho konání -při přerodu z jedné motivační úrovně na úroveň vyšší je nezbytné dostatečně uspokojit potřeby nižší úrovně, jinak se ztratí motivační efekt

9 Maslowova pyramida potřeb

10 E. Kontrola Zjištění odchylek od žádaného stavu. Kontrolní procesy:  V předvýrobních etapách, ve výrobě, v povýrobních etapách  Vrcholové kontrolní procesy, operativní kontrolní procesy  Pravidelné, nepravidelné  Interní, externí  Preventivní, průběžné, následné

11 Fáze kontrolního procesu:  Stanovení cíle kontroly  Stanovení hodnocených kritérií  Samotná kontrola a porovnání s kritérii  Vyhodnocení a přijetí závěrů  Realizace závěrů


Stáhnout ppt "Management  Je umění řízení, působení na určitou soustavu (např.společnost) a ovládání její činnosti  Tento název může také označovat skupinu vedoucích."

Podobné prezentace


Reklamy Google