Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historické etapy vývoje managementu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historické etapy vývoje managementu"— Transkript prezentace:

1 Historické etapy vývoje managementu
1. etapa - počátek 20.století 2. etapa - období druhé světové války 3. etapa - sedmdesátá léta 4. etapa - počátek devadesátých let

2 1. etapa (počátek 20.století)
Klasický management 1. Vědecké řízení – F.W.Taylor 2. Správní řízení – H. Fayol 3. Byrokratické řízení – M.Weber Psychologicko – sociální přístup E. Mayo teorie X a Y

3 2. etapa (období druhé světové války)
Procesní přístupy L.Gulick,H.Koontz, H.Weihrich POSDCORB, jasné členění manag. funkcí Systémové přístupy Ch.Barnard, komplexní chápání jevů a procesů Kvantitativní přístupy G.B.Dantzig, exaktnost a kvantifikace jevů

4 3. etapa - sedmdesátá léta
Empirický přístup P.F.Drucker,T.J.Peters,R.H.Waterman MBO – Managament by objectives – systém řízení podle cílů zvyšování spolupráce zaměstnanec – manažer - vlastník zostřující se externí konkurence

5 4. etapa - počátek devadesátých let
Samosprávná firma Využívání počítačů Robotizace Pružné výrobní systémy Vývojové tendence: Spoluúčast na podnikání - na řízení - na zisku - na vlastnictví

6 Pojem „Managament” Definice: Management je dosahování cílů organizace
Termín „řízení“ odpovídá anglickému pojmu „MANAGEMENT“. Vymezení managementu ve třech základních oblastech: M jako označení lidí v podniku, kteří se zabývají řízením M jako soubor činností realizovaných vedoucími pracovníky (manažery) M jako odborná disciplína Definice: Management je dosahování cílů organizace prostřednictvím jiných. (American Management Association)

7 Pojem „řízení” subjektivní cílevědomá činnost lidí,
poznávající a využívající objektivní zákonitosti přírody a společnosti, směřující na jejich základě ke stanovení: správných cílů, nejvhodnějších prostředků k jejich dosažení, způsobu zabezpečení průběhu a kontroly takto stanovených činností

8 Úspěšně řídit znamená:
Proces řízení Úspěšně řídit znamená: znát (kvalifikace) mít pravomoc (hierarchické uspořádání) chtít (motivace) stačit (aktualizace poznatků)

9 Řízení jako proces V každém systému probíhají 2 typy transformačních procesů: 1. Hmotně energetické obsah procesu řízení (Co se řídí?) 2. Informační forma procesu řízení (Jak se řídí?)

10 Řízení jako informační působení:
Řízení (obecný smysl) je informativní působení mezi jednotlivými systémy – subjektem a objektem řízení. Informační působení -> 3 skupiny: Ovládání Řízení Regulace

11 Informace, cíl Ovládající systém Ovládací působení Ovládaný systém
Cílové chování Schéma č.1: Ovládání

12 Program řídícího působení řídící systém
Schéma č.2: Řízení Informace, cíl Program řídícího působení řídící systém Zpětná vazba řídící působení řízený systém Cílové chování

13 Řídící systém Regulační systém Řízený systém Cílové chování
Schéma č.3: Regulace Kontrola reg. působení Řídící systém Podmínky stability Regulační systém Kontrola cíl. chování Regulační působení Řízený systém Sledování odchylek Cílové chování

14 Členění procesu řízení
Horizontální: 1) plánování - určení cílů, výběr rozhodnutí, časový postup (čas.hledisko) realizace (krátk. dlouhod. charakter) 2) organizování - vytváření dočasných, relativně trvalých vazeb mezi lidmi a výrob. Prostředky 3) operativní řízení - realizace vytýčených cílů Vertikální: přijetí informace, rozhodování, ovlivňování, kontrola (věcné hledisko)

15 Členění procesu řízení
Obsahové zaměření: 1) výrobně technické procesy 2) organizačně ekonomické procesy 3) sociálně řídící Dle charakteru cíle: 1) strategické řízení 2) taktické řízení 3) realizační řízení

16 Děkuji Vám za pozornost a přeji příjemný zbytek dne.


Stáhnout ppt "Historické etapy vývoje managementu"

Podobné prezentace


Reklamy Google