Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co je to: podnikové řízení?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co je to: podnikové řízení?"— Transkript prezentace:

1 Co je to: podnikové řízení?
Proces ovlivňování lidských činností v reakci na globální problémy společnosti na prahu 21.století

2 Tři základní pojmy moderního managementu:
Organizace - prostředí, ve kterém je vliv na lidské činnosti cílevědomě uplatňován. Management - proces, kterým je tento vliv prosazován do každodenní praxe. Manažeři - nositelé procesu managementu, jedinci odpovědní za účelnost a efektivnost výkonu lidských činností.

3 ORGANIZACE je sdružení lidí, kteří spojili své síly a prostředky v zájmu dosažení určitého cíle.

4 Organizace: otevřený systém
OKOLÍ Interakce P M F I Vnitřní zdroje Vstupy: Výstupy: Hm En Inf Zboží Služby Transformační proces ORGANIZACE

5 Jak definovat trh(y) pro výrobky firmy?
CO? = kvalita nabízeného výrobku JAKÁ? = potřeby, přání a požadavky zákazníků KTERÝCH? = cílový trh (skupina zákazníků s homogenními zájmy) KDE? = geografické rozložení segmentů trhu

6 Jaké podnikatelské cíle volit?
Zisk Rozvoj organizace podíl na trhu moderní technologie dobré jméno Spokojenost zákazníků Péče o zaměstnance Dobré vztahy s okolím místní správa občanská veřejnost

7 MANAGEMENT je proces plánování, organizování, vedení, kontroly a řízení lidí a jimi využívaných prostředků v zájmu dosažení vytýčených cílů.

8 Logická souvislost mezi složkami procesu managementu:
Plán: vytýčení cílů a představy o ideální cestě k nim. Organizace: uspořádání zdrojů tak, aby co nejlépe přispívaly k dosažení cílů. Vedení: emotivní působení na lidi, aby usilovali o dosažení cíle. Kontrola a řízení: korekce odchylek na cestě k cíli.

9 Existuje pouze jeden správný způsob managementu podnikání?
Teorie managementu, vycházející z počátku 20.století nelze aplikovat bez výrazných změn jejich konceptu na jeho konci! Organizace musí reagovat prioritně na vývoj ve svém okolí; určujícím faktorem je zákazník, nikoliv obor podnikání. Podnikání přestává být definováno národními hranicemi; organizace se stávají nadnárodními a tím i kulturně heterogenními.

10 MANAŽEŘI tvoří specifickou skupinu pracovníků organizace, kteří nevykonávají bezprostředně pracovní činnosti, ale vytvářejí podmínky pro jejich úspěšný výkon.

11 Čím je manažer pro své podřízené?
Mluvčí skupiny Vzor jednání a pracovního chování Odborník schopný ukázat jak řešit pracovní problémy Obětní beránek Politický činitel Nadřízený: vykonavatel odměn a trestů Rozhodčí a prostředník při řešení sporů a konfliktů Symbol skupiny

12 Soubor manažerských kompetencí:
Technické znalost metod a technik moderního managementu Humanitní „umět to s lidmi“ Koncepční vidět systémově uspořádání důsledků svých rozhodnutí

13 Manažeři současné firmy plně zodpovídají za výsledky jejích podnikatelských aktivit, jejich úkolem je zajistit: Takovou úroveň podnikatelské výkonnosti, kterou je dosaženo plánovaných strategických cílů a hospodářských výsledků. Potřebný stupeň konkurenceschopnosti v oboru a na trzích, kde firma působí. Nezbytnou efektivnost a produktivitu výkonu jakýchkoliv podnikatelských aktivit firmy Manažer je v podstatě koučem, který musí zajistit postup svého mužstva do první ligy a špičkové umístění v této soutěži při co nejlepším využití talentu a schopností hráčů svého mužstva.

14 Požadavky na odborné kompetence manažerů českých firem
Vrcholový management - zajištění rozvoje podnikatelské výkonnosti firmy Střední úroveň managementu - zabezpečit vysokou úroveň konkurenceschopnosti firmy Management první úrovně - dosáhnout vysoké efektivity výkonu všech podnikatelských činností firmy

15 Manažer: Stratég nebo politik?
Musí umět strategicky myslet: správně vytýčit podnikatelské cíle a vymezit cestu k nim - STRATÉG. Musí umět přesvědčit své podřízené, aby plně přispívali k dosažení těchto cílů - POLITIK. Dobrý manažer musí být obojí!

16 Co je hlavním úkolem dnešních manažerů?
Zajistit pružné přizpůsobení organizace vývoji v jejím okolí - znamená to zaměřit se ve značné míře navenek, nikoliv pouze dovnitř firmy! Zajistit prosperitu firmy - věnovat větší pozornost získání podnikatelských příležitostí než snižování nákladů a zvyšování produktivity. Hledat strategické partnery i mimo hranice svého oboru - zaměřit se na vznik výhod z prodeje kombinovaných produktů.

17 Tři klíčová slova managementu moderní organizace:
KOMPETENCE - vznikající v prostředí „učící se“ organizace INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OSOBNÍ AUTORITA - jako základna mocenské pozice manažerů

18 V čem se změnilo postavení manažerů dnešních organizací?
Odpovědnost vůči vlastníkům je rozšířena o širší koncept společenské odpovědnosti. Čím vyšší je kvalifikace pracovníka, tím spíše se stává partnerem a nelze s ním jednat jako nadřízený s podřízeným. Informační technologie omezuje monopol vlastnictví informací a vyžaduje jiné manažerské kompetence. Zásadní je rozvoj kompetencí organizace, spíše než zhodnocování majetku.


Stáhnout ppt "Co je to: podnikové řízení?"

Podobné prezentace


Reklamy Google