Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikatelské organizace (firmy, podniky, popř. jejich dílčí části) tvoří součást sociálně ekonomické struktury společnosti. Z tohoto hlediska je pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikatelské organizace (firmy, podniky, popř. jejich dílčí části) tvoří součást sociálně ekonomické struktury společnosti. Z tohoto hlediska je pro."— Transkript prezentace:

1

2 Podnikatelské organizace (firmy, podniky, popř. jejich dílčí části) tvoří součást sociálně ekonomické struktury společnosti. Z tohoto hlediska je pro jejich podnikatelské chování nezbytné dodržovat určitá formální i neformální pravidla a normy chování.

3 Zásady současného managementu ve stále větší míře zdůrazňují sociální zodpovědnost vedoucích pracovníků, etiku a kulturu jejich jednání. Platí to jednak vůči firmě a kolektivu spoluzaměstnanců (to označujeme jako vnitřní společenské prostředí) dále to však platí i vůči rozhodujícímu okolí firmy, což bývá označováno jako vnější společenské prostředí.

4 Sociální zodpovědnost manažerů Sociální zodpovědností manažerů se rozumí ochota, morální a kvalifikační připravenost vedoucích pracovníků, nést důsledky svého jednání vůči vnitřnímu a vnějšímu společenskému prostředí a respektovat jeho potřeby. Jde o chování, které nelze vtěsnat jen do obvyklého zaměření činnosti na prosperitu firmy, ale má širší společenské poslání.

5 V rámci širších souvislostí často dochází "ke střetu" ekonomické racionality se sociální zodpovědností. Na jedné straně se totiž od manažerů žádá pochopení pro sociální potřeby společnosti, na straně druhé však i starost o uvážlivé hospodaření s omezenými zdroji, jež neumožňuje vždy poskytovat plnou zaměstnanost, nepřiměřené ústupky vůči sociálním tlakům ve mzdové oblasti atd. Jde o umění nalezení míry v konkrétních podmínkách se snahou vyhnout se ničivým následkům konfliktů a přitom zachovat prosperitu organizace.

6

7 Manažerská etika Etické chování manažerů předpokládá dodržovat určité, v dané komunitě obecně uznávané normy jednání. Některé mohou být deklarovány ve formě zákonných předpisů (základní lidská práva, ústava a některé zákony, přípustné a nepřípustné postupy konkurenčního soutěžení apod.), jiné jsou nepsanými pravidly (morálka, takt, slušnost vůči starým lidem, korektní vztahy při soutěži o funkční postup apod.)

8 Některé organizace se snaží vypracovat vlastní specifická pravidla chování svých zaměstnanců popř. vedoucích pracovníků nebo etická pravidla zařazující přímo do vstupního školení zaměstnanců (např. IBM, General Elektric, Allied Chemical, ŠKODA AUTO, a.s.).

9 Etické či neetické jednání manažerů má silný vliv i na to, jak jejich morální profil vidí spolupracovníci. Pro manažery je proto nezbytné si uvědomit a ve své činnosti respektovat to, že spolupracovníci obvykle se značnou pozorností sledují a hodnotí takové rysy svých vedoucích, jako jsou pravdomluvnost, čestnost, schopnost držet své slovo, náročnost vůči nejbližšímu personálu, vztah k alkoholu, společenské jednání, takt apod..

10 Cílevědomý a náročný manažer bude svým okolím za své jednání málokdy a ode všech jednoznačně chválen (snad to při této profesi ani není možné). Může však dosáhnout toho, aby si ho převážná část dobrých spolupracovníků vážila, zachovávala vůči němu loajalitu a konstruktivně se podílela na společných úkolech.


Stáhnout ppt "Podnikatelské organizace (firmy, podniky, popř. jejich dílčí části) tvoří součást sociálně ekonomické struktury společnosti. Z tohoto hlediska je pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google