Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Motivace 1.úvodní pojmy 2. pracovní motivace 3. stimulace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Motivace 1.úvodní pojmy 2. pracovní motivace 3. stimulace"— Transkript prezentace:

1 Motivace 1.úvodní pojmy 2. pracovní motivace 3. stimulace

2 1. Úvodní pojmy MOTIVACE ČLOVĚKA = vnitřní hnací síly jeho činnosti, které usměrňují jeho jednání a prožívání. … relativně trvalé charakteristiky osobnosti … je podmíněna životní zkušeností každého člověka MOTIVEM mohou být: potřeby, city, zájmy, pudy, ideály, hodnoty, přání,postoje, apod.

3 Základní možné orientace osobnosti
situační - perspektivní individuální - skupinová osobní - neosobní činorodost - pasivita, úspěch - obsah činnosti, ekonomický prospěch - morální uspokojení, k podniku - od podniku.

4 2. Motivace pracovního jednání
2 roviny: aspekt lidského chování, který je spojen s plněním pracovních úkolů … konkrétní celkový přístup člověka k práci, tj. pracovní ochota … všeobecný

5 Typy pracovní motivace
motivace INTRINSICKÁ, tj. motivy, které souvisejí s prací samotnou – takové pohnutky či motivy, které jsou uspokojovány prací samotnou nejvýznamnější intrinsické motivy: potřeba činnosti vůbec, potřeba „zbavit se“ nadbytečné energie, potřeba kontaktu s druhými lidmi, potřeba výkonu, potřeba, touha po moci, potřeba smyslu života a seberealizace

6 motivace EXTRINSICKÁ, tj
motivace EXTRINSICKÁ, tj. motivy, které „leží“ mimo práci – uspokojování potřeb důsledky či okolnostmi práce nejvýznamnější extrinsické motivy: potřeba peněz, potřeba jistoty, sebepotvrzení, sociální kontakty „sexualita“

7 Nejčastější identifikátory poruchy motivace
pokles zájmu o práci a dění na pracovišti, lhostejnost a apatie pracovníka, projevy nepřátelství a agresivity vůči spolupracovníkům, které mohou být podkladem pro zhoršení klimatu v pracovní skupině, demoralizace pracovníka, která zabraňuje vývoji jeho osobnosti nebo tento vývoj deformuje, snižování pracovního výkonu, ztráta sebedůvěry, pocity nejistoty, různé formy úniku (zejména k alkoholu nebo drogám), apod.

8 3. Stimulace Možnosti výkladu záměrné ovlivňování lidského chování,
soubor podnětů, které z vnějšku na člověka působí, přičemž jejich účinek je závislý na vnitřním prostředí, na motivační struktuře člověka STIMULACE PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ … záměrné ovlivňování motivace pracovníků

9 MOTIVAČNÍ PROGRAM soubor skutečností, které stimulují členy podnikového kolektivu v souladu s výrobními a dalšími úkoly a se společenským posláním podniku; vychází z: poznatků o povaze pracovního jednání lidí, poznání skladby motivačních sil a vlastností pracovníků, poznání okolností a způsobů uplatňování stimulačních prostředků – skupinově i individuálně.

10 Přehled hlavních stimulačních prostředků
hmotná odměna – finanční, jiná obsah práce, pracovní podmínky a režim práce, zdravotní, sociální a kulturní péče povzbuzení - neformální hodnocení, atmosféra pracovní skupiny identifikace s prací, profesí a s podnikem, externí stimulační faktory - např.: image podniku na veřejnosti, makroekonomická situace, politická situace, rodinné prostředí a rodinné vztahy


Stáhnout ppt "Motivace 1.úvodní pojmy 2. pracovní motivace 3. stimulace"

Podobné prezentace


Reklamy Google