Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí"— Transkript prezentace:

1 Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí
Analýza Strategie Plánování

2 Model transformačního procesu Koontz, H. , Weihrich, H. ,1993
Model transformačního procesu Koontz, H., Weihrich, H.,1993. Management.

3 Model transformačního procesu Koontz, H. , Weihrich, H. ,1993
Model transformačního procesu Koontz, H., Weihrich, H.,1993. Management

4 Faktory prostředí Palán

5 Strategické řízení

6 Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí
Analýza vnějšího a vnitřního prostředí Identifikace hlavních faktorů změn Rozhodování o dalším směřování a strategii

7 Podniky a organizace 21.století .
Globalizace: znamená rostoucí propojenost současného světa ve všech oblastech života lidí, tj. v oblasti ekonomické, sociální, kulturní, technické a technologické ekologické politické.

8 Úroveň analýz

9 Analýza vnějšího prostředí široký kontext
STEP Segmenty: Společenský Technologický Ekonomický Politicko - právní

10 Podnik / organizace vztahy s okolím Koontz, H. , Weihrich, H. ,1993
Podnik / organizace vztahy s okolím Koontz, H., Weihrich, H.,1993. Management.

11 Analýza širokého kontextu
STEP Identifikace hlavních faktorů změn v oblastech: Které z vnějších faktorů mají vliv na podnik? Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? Které z nich jsou v budoucnosti nejdůležitější? v segmentech vnějšího prostředí

12 Identifikace hlavních faktorů změn v oblasti Truneček

13 Model pro analýzu vnějšího prostředí

14 Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí Donnely, J. H. , Gibson, J. L
Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí Donnely, J.H., Gibson, J. L., Ivancevich, J. M Management.: Grada,

15 Vnější prostředí NEPŘÍMÉ VLIVY
Technologie - ovlivňuje firmu novými poznatky a technikami, závisí na odvětví Ekonomika - ovlivňována mírou inflace, HDP, mírou nezaměstnanosti, směnnými kurzy, státním deficitem Politika a legislativa - zákony, předpisy, zákonná opatření Kulturní a sociální vlivy - mění potřeby a přání zákazníků Mezinárodní vlivy – pozitivní a negativní vlivy

16 Vnější prostředí PŘÍMÉ VLIVY Požadavky a cíle
Zákazníci - nejvýznamnější přímý vliv Konkurence - soupeření o zákazníky a zdroje Dodavatelé - poskytují firmám potřebné zdroje Lidské zdroje - nejvzácnější interní zdroj - znalosti, dovednosti, aktivity

17 Zájmové zainteresované skupiny a jejich požadavky

18 Úroveň analýz

19 Analýzy – odvětvový kontext
Analýza ekonomických charakteristik odvětví Analýza hybných sil v odvětví Analýza konkurence v odvětví - Porterův model Strategické mapy Analýza konkurentů Analýza atraktivity odvětví

20 Analýza – odvětvový kontext
Analýza ekonomických charakteristik odvětví (působící faktor nabídky a poptávky) . Faktory: Velikost trhu Míra rivalivaty mezi konkurenty Míra růstu trhu Stádium životního cyklus odvětví Počet konkurentů v odvětví Složitost vstupu do odvětví Technologie, inovace Charakteristika výrobků a služeb Úspory z rozsahu Profitabilita odvětví…

21 Analýza – odvětvový kontext
Analýza hybných sil v odvětví (působící změny generují tvorbu nových hnacích sil, vývoj odvětví) . Hybné síly : Míra dlouhodobého růstu odvětví Změny týkající se zákazníků Inovace produktu, výrobního procesu Vstupy a výstupy velkých hráčů do odvětví Šíření nových patentových znalostí Změny v nákladech a efektivnosti Regulační opatření Změny ve vládní politice …

22 Analýza – odvětvový kontext
Analýza konkurence v odvětví - Porterův model (stav konkurence závisí na působení sil - výsledek - ziskový potenciál)

23 Podniky a organizace 21. století
Podniky a organizace 21.století . Znaky skvělých společností, Peters, Waterman snaží se aktivně jednat; jsou v blízkém vztahu se zákazníkem; umožňují autonomii rozvíjejí podnikavost; věří, že klíčem k produktivitě jsou lidé; uplatňují styl řízení, který se orientuje na přímý kontakt a podporu motivujícího hodnotového systému; drží se toho, co znají a umějí; mají jednoduchou organizační strukturu souběžně používají a kombinují řízení s „přitaženou" i „volnou" „uzdou".

24 Úroveň analýz

25 Vnitřní prostředí zahrnuje každodenní působení faktorů,
které jsou součástí organizace a ovlivňují manažerskou činnost charakter těchto faktorů závisí na stupni řízení každá úroveň managementu vyžaduje jiné znalosti, schopnosti a dovednosti manažera

26 Analýzy vnitřního prostředí
Analýza dosavadní strategie Analýza výsledků ve funkcionálních oblastech Analýza exponovanosti podniku Portfolio analýza Analýza konkurenceschopnosti SWOT analýza Analýza klíčových faktorů úspěchu

27 Analýza - vizual management

28 Analýza konkurenceschopnosti

29 Portfolio analýza Matice BCG

30 Portfolio analýza Matice GE

31 Analýza SWOT Matice SWOT

32 Analýza SWOT Podnikatelský záměr

33 Analýza SWOT Dynamika analýzy v čase

34 Komparativní management Koontz, H., Weihrich, H.,1993. Management.

35 Manažerské a nemanažerské praktiky
Rozhoduje Typy manažerů a úrovně managementu Manažerské dovednosti: - lidské - technické - koncepční Manažerské role: - interpersonální - informační - rozhodovací Úroveň managementu a manažerské role a další

36 Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí
Analýza vnějšího a vnitřního prostředí Identifikace hlavních faktorů změn Rozhodování o dalším směřování a strategii Plánování cílů, kroků a cest naplnění Cíle

37 Proces plánování . Koontz, H., Weihrich, H.,1993. Management.

38 Proces strategického plánování


Stáhnout ppt "Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google