Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metoda QFD metoda plánování jakosti založená na principu maticového diagramu umožňuje transformaci požadavků zákazníků do navrhovaného produktu a procesu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metoda QFD metoda plánování jakosti založená na principu maticového diagramu umožňuje transformaci požadavků zákazníků do navrhovaného produktu a procesu."— Transkript prezentace:

1 Metoda QFD metoda plánování jakosti založená na principu maticového diagramu umožňuje transformaci požadavků zákazníků do navrhovaného produktu a procesu jeho realizace a další analýzy nejčastěji se využívá při transformaci požadavků na produkt do měřitelných znaků jakosti produktu – „Dům jakosti“.

2 Přínosy používání metody QFD
orientace na zákazníka – zvýšení spokojenosti zákazníků vlivem lepšího pochopení jejich požadavků vytváření báze informací pro plánování jakosti méně konstrukčních a technologických změn zkrácení doby vývoje méně problémů při rozběhu výroby nižší náklady na vývoj a na výrobu nových produktů lepší přidělení zdrojů, apod.

3 Postup zpracování „Domu jakosti“
Identifikace požadavků na produkt. Stanovení váhy požadavků. Porovnání schopnosti plnit požadavky. Stanovení měřitelných znaků jakosti produktu. Analýza vtahů mezi požadavky a znaky. Porovnání schopnosti dosahovat znaky jakosti. Analýza vztahů mezi znaky jakosti. Návrh cílových hodnot znaků jakosti produktu.

4 Ukázka praktické aplikace „Domu jakosti“
Praktická aplikace „Domu jakosti“ je znázorněna na zjednodušeném návrhu svařovacího drátu.

5 Ukázka praktické aplikace „Domu jakosti“
Identifikace požadavků na produkt. Identifikují se požadavky všech zainteresovaných stran: zákazníků, zákonné požadavky, požadavky okolí (ochrana životního prostředí), apod.

6 Ukázka praktické aplikace „Domu jakosti“
Stanovení váhy požadavků. Využívá se bodová stupnico 1 až 5, kde hodnota „1“ je přidělena málo významnému požadavku a hodnota „5“ je naopak přidělena požadavku velkého významu.

7 Ukázka praktické aplikace „Domu jakosti“
Porovnání schopnosti plnit požadavky. Hodnotí se schopnost organizace plnit definované požadavky zákazníků a schopnost konkurence plnit tyto požadavky. Cílem je porovnání se s konkurencí, identifikace slabých stránek organizace a návrh možných oblastí zlepšení v plnění požadavků.  - vlastní organizace  - konkurent A

8 Ukázka praktické aplikace „Domu jakosti“
Stanovení měřitelných znaků jakosti produktu. Definují se technické paramatry navrhovaného produktu.

9 Ukázka praktické aplikace „Domu jakosti“
Analýza vtahů mezi požadavky a znaky. Hodnotí se míra vlivu jednotlivých znaků jakosti na plnění jednotlivých požadavků zákazníků, přičemž je možné využít tohoto značení:  - silný vztah  - průměrný vztah  - slabý vztah - žádný vztah

10 Ukázka praktické aplikace „Domu jakosti“
Porovnání schopnosti dosahovat znaky jakosti. Na základě informací o technických parametrech konkurenčních produktů se porovnávají vlastní technické možnosti dosahovat jednotlivé znaky jakosti produktu s možnostmi konkurentů.  - vlastní organizace  - konkurent A

11 Ukázka praktické aplikace „Domu jakosti“
Analýza vztahů mezi znaky jakosti. Analyzují se vztahy mezi jednotlivými znaky jakosti navzájem. Míra závislosti se zaznamenává graficky do „střechy domu jakosti“ a doplňuje se, zda se jedná o pozitivní či negativní závislost. ++ - silná pozitivní závislost slabá pozitivní závislost slabá negativní závislost -- - silná negativní závislost +- - nepřímá závislost

12 Ukázka praktické aplikace „Domu jakosti“
Návrh cílových hodnot znaků jakosti produktu.


Stáhnout ppt "Metoda QFD metoda plánování jakosti založená na principu maticového diagramu umožňuje transformaci požadavků zákazníků do navrhovaného produktu a procesu."

Podobné prezentace


Reklamy Google