Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sedm základních nástrojů managementu jakosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sedm základních nástrojů managementu jakosti"— Transkript prezentace:

1 Sedm základních nástrojů managementu jakosti
Vývojový diagram. Diagram příčin a následku. Formulář pro sběr dat. Paretův diagram. Histogram. Bodový diagram. Regulační diagram.

2 Sedm základních nástrojů managementu jakosti
Vývojový diagram. je grafickým zobrazením posloupnosti a vzájemné návaznosti všech kroků určitého existujícího nebo navrhovaného procesu přispívá k lepšímu a snadnějšímu pochopení procesu vymezuje pracovníkům zapojeným do procesu jejich odpovědnosti a pravomoci je vhodným nástrojem zejména pro analýzu procesu, jeho jednotlivých kroků a rozhodovacích uzlů může sloužit k identifikací oblastí daného procesu, kde mohou vznikat problémy umožňuje zkoumání procesu z hlediska nejvhodnějšího rozmístění kontrolních míst umožňuje optimaliazci procesu procesu pomocí identifikace nadbytečných činností

3 Sedm základních nástrojů managementu jakosti
Diagram příčin a následku (Ishikawův diagram, diagram „rybí kosti“). nástroj umožňující systematický popis všech možných příčin daného problému užitečný nástroj pro denerování a systematický popis nových nápadů užitečný nástroj pro shrnutí názorů skupiny lidí na existující problém nástroj týmové analýzy využívající zásady brainstormingu

4 Sedm základních nástrojů managementu jakosti
Formulář pro sběr dat (kontrolní tabulky, záznamníky). slouží k systematickému shromažďování údajů pro řízení a zlepšování shromažděné údaje slouží pro hodnocení stávajícího stavu procesu, pro směrování neustálého zlepšování, pro hodnocení účinnosti provedených opatření, apod. může mít různou podobu a může být používán v papírové i elektronické podobě

5 Formulář pro sběr dat Hlavní oblasti aplikace:
vstupní, operační, výstupní kontrola produktu analýza strojů a zařízení analýza technologického procesu analýza neshodných jednotek (vadných produktů) záznam vstupních údajů a výpočet základních charakteristik pro regulační diagramy Příprava formuláře pro sběr dat: Stanovení účelu sběru dat. Určení nezbytných údajů k dosažení daného účelu. Stanovení způsobu analýzy získaných ůdajů. Návrh formuláře. Ověření vhodnosti formuláře.

6 Sedm základních nástrojů managementu jakosti
Paretův diagram (kontrolní tabulky, záznamníky). důležitý nástroj manažerského rozhodování, který umožňuje stanovit priority při řešení problémů s jakostí napomáhá oddělit podstatné faktory řešeného problému od těch méně podstatných umožňuje názornou prezentaci problému

7 Sedm základních nástrojů managementu jakosti
Histogram. hranice intervalů fi xD1 xH1 ………………………... xDk xHk představuje grafické zobrazení intervalového zobrazení četnosti znaku jakosti slouží k názornému zobrazení „struktury“ naměřených dat

8 Sedm základních nástrojů managementu jakosti
Bodový diagram. bodový diagram je grafická metoda pro studium vztahu mezi dvěma proměnnými rozmístění bodů v bodovém diagramu charakterizují směr, tvar a míru těsnosti závislosti mezi sledovanými proměnnými sestrojený bodový diagram podává základní grafickou informaci o vzájemné souvislosti dvou sledovaných proměnných

9 Sedm základních nástrojů managementu jakosti
Regulační diagram. je to základní grafický nástroj statistické regulace procesu, který umožňuje posoudit statistickou zvládnutost procesu statisticky zvládnutý proces je takový proces, který ovlivňují pouze náhodné příčiny variability právě regulační diagram umožňuje odlišit působení náhodných příčin variability od působení vymezitelných příčin variability statistická regulace představuje preventivní přístup k řízení jakosti


Stáhnout ppt "Sedm základních nástrojů managementu jakosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google