Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HISTORICKÝ VÝVOJ 1900 Výrobková normalizace, vojenský průmysl

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HISTORICKÝ VÝVOJ 1900 Výrobková normalizace, vojenský průmysl"— Transkript prezentace:

1 HISTORICKÝ VÝVOJ 1900 Výrobková normalizace, vojenský průmysl
1920 Organizovaná kontrola, členění kontroly na vstupní, mezioperační a výstupní 1930 Shewhart vytváří principy řízení kvality,regulace procesů pomocí SPC 1940 Kontrola pomocí zkušebních nástrojů, kontrola výrobních prostředků, plánování kontroly, určování příčin a následků 1950 Japonský průmysl se snaží v kvalitě výrobků dostihnout USA pomocí nových metod řízení kvality procesů 1970 Integrované zabezpečování kvality,zabezpečování kvality nejen ve výrobě ale i ve vývoji a přípravě výroby, analýza plánů konstrukce, testů, nedostatků, reklamací,certifikace výrobků 1979 Vydání normy BS 5750 (vzorem byly vojenské normy AQAP-1, 4 a 9) - 3. části (1. specifikace systému kvality 2.-3.specifikace kontrolního systému) 1987 Organizace ISO vydává poprvé normy ISO řady 9000 1994 První revize norem řady ISO 9000 2000 Druhá „velká“ revize norem řady ISO 9000 První technickou činností v dějinách lidstva bylo se vší pravděpodobností stavitelství. Nejdůležitějším hlediskem byla mechanická stabilita, aby dům nespadl a někoho nezranil. Známe třeba Chamurabiho zákon, který tvrdě postihoval nedodržení povinností stavitele. Vlastnosti materiálů jako takové se začaly zkoušet zejména během průmyslové revoluce. U nás se do dějin zapsal projekt výstavby jihočeských rybníků, ten vyžadoval precizní organizaci. Potom se přenesu do 20. století. Určitě každý zná firmu Baťa. Její světový věhlas a úspěch byl založen na silném managementu a motivaci pracovníků. Tvůrčí a koncepční myšlení a osobní odpovědnost. V sedmdesátých letech se zavádí komplexní řízení jakosti, souvisí s bytovou výstavbou a rozvojem strojírenství. Československé podniky měly funkční a propracovaný systém řízení, který zajišťoval kvalitní produkci a efektivní chod podniku. Po revoluci se podniky pozpadly, byly vytunelovány a systémy řízení ztraceny vniveč. Zachovaly se jen dilčí znalosti, které si s sebou odnesli jednotliví pracovníci. Ti se je potom pokoušeli uplatňovat ve svých soukromých firmách.

2 CO JE ISO Normy ISO jsou mezinárodní normy, vydávané International Organization for Standardization (ISO) se sídlem v Ženevě. Tvorbou mezinárodních norem jsou pověřeny technické komise ISO. O jednotlivých návrzích pak hlasují členové ISO. Z mezinárodních norem vycházejí normy evropské a z nich následně normy národní. Národním zástupcem ISO pro Českou republiku je Český normalizační institut ( Jednotlivé normy se vztahují k různým systémům řízení (jakosti, bezpečnosti, environmentálním řízením atd.) Společnost vznikla v roce 1947, po druhé světové válce a měla usnadnit obnovu válkou zničených zemí. Členové jsou vždy zástupci jednotlivých států, respektive seskupení nejsilnějších průmyslových subjektů v dané zemi. To znamená, že ISO je ve skutečnosti něco mezi vládní a nevládní organizací. A to podle toho, do jaké míry je stát majoritním vlastníkem podniků v zemi. Ten normy vydává, zavádí, kontroluje a mění. Oblastí působnosti je samozřejmě více, jak jsme si již říkali minule. Moje prezentace je zaměřena na řízení organizace.

3 CO NÁM ISO PŘINESE konkurenční výhody zlepšení důvěryhodnosti
EXTERNÍ VÝHODY: INTERNÍ VÝHODY: konkurenční výhody zlepšení důvěryhodnosti získání dotací z EU získání státních zakázek zlepšení systému řízení zefektivnění činností firmy snížení nákladů zaměření na zákazníka Slovo ISO chápe mnoho lidí jako nějaké zaklínadlo, které snad pomáhá k úspěchu, aniž by za tím viděli konkrétní kroky. Lépe se dá pochopit výraz ISO v souvislosti s nějakých výrobkem, kde si umíme představit, že špekáček podle ISO v sobě bude mít 80% masa, 20% tuku, a jinak to nebude špekáček. Jak ale vysvětlit ISO, jako imaginární nástroj pro řízení organizace. Je to v podstatě návod, soupis pravidel, jejichž uplatňováním můžeme dosáhnout úspěchu. Úspěch pro firmu bych mohl nazvat jako výhody oproti stávajícímu stavu nebo konkurenci. Každý podnikatel i podnikatelský subjekt chce dosáhnout prosperity. Cesta k ní je však dlážděna nejednou překážkou. V každém případě je však nutné se vypořádat s produktivitou práce, snížením rizik, co nejlepším nákupem vstupujícího materiálu, dalším snižováním nákladů a schopností prodat za co nejvyšší cenu co největšímu okruhu zákazníků. Jak na to? Co mají všechny tyto potřeby společného? Tím společným jmenovatelem vedoucím k dosažení většiny uvedených cílů je strategické zaměření podnikání na " KVALITU ". Slovem kvalita se totiž nemíní pouze kvalita vystupujícího výrobku nebo služby, ale i kvalitní vnitřní organizace, vztah k zákazníkům, výběr dodavatelů a tak dále. Strategické zaměření na "KVALITU" je zaměření na profesionální a kvalitní celofiremní management a jeho trvalé zlepšování. CO JE NORMA ČSN EN ISO 9001:2000? Především to není žádné nedostupné, složité a drahé zaklínadlo.Norma říká, že: "jakost je celkový souhrn znaků entity, které ovlivňují schopnost uspokojovat stanovené a předpokládané potřeby" Norma jakosti ČSN EN ISO 9001:2000 vede organizaci při rozhodnutí zaměřit svoji strategii úspěchu na jakost. Podnikatelský subjekt, který se řídí jejími pravidly a doporučeními, si sám vytváří vlastní normy, směrnice, postupy a pravidla. Mechanismus jejich soustavného dodržování, a především soustavného vývoje směrem k dokonalosti vede k trvalému úspěšnému rozvoji firmy. Norma napomáhá řešit oblasti (prvky): Systém managementu jakosti Povinnosti managementu Management zdrojů Realizace produktu Měření, analýza a zlepšování Tyto kapitoly jsou dále podrobněji členěny tak, že nic podstatného, co má vliv na jakost a úspěch firmy, není opomenuto. PRO KOHO JE STRATEGIE JAKOSTI VHODNÁ Odpověď je jednoduchá. Pro všechny. Pro všechny, kteří chtějí budovat úspěšnou a dlouhodobě prosperující firmu. Systémy jakosti jsou velkým přínosem pro výrobce, firmy poskytující služby, obchodní společnosti, projekční kanceláře, stavební firmy. V naší praxi jsme se již setkali s implementací pravidel systému jakosti ve velké nemocnici. Úspěšné a oblíbené nemocnici, která se vyhnula všem nectnostem a ekonomickým problémům postihující zdravotnická zařízení. Systém jakosti je vhodný především pro ty podnikatele, kteří jsou ochotni "investovat" sami do sebe a své firmy. Případové studie. PROČ SYSTÉM JAKOSTI? Odpověď již byla částečně zodpovězena. Systém jakosti je přístup k podpoře Vašich cílů a managementu, přináší soustavu ověřených požadavků, jejichž realizace vede k úspěchu a jakosti. Přínosy pro firmu jsou: Interní - zvýšení produktivity práce, snížení nákladů na zmetkovitost a administrativu spojenou s řešením reklamací, snížení výdajů za nákup, zvýšení účinnosti managementu, nárůst spokojených zákazníků a tím i obratu, ochrana před konkurencí. Externí - zvýšení "image" firmy a zlepšení postavení mezi konkurencí, možnost získání finančních výhod a příspěvků. Možnost ucházet se o významné zakázky tam, kde je systém jakosti považován za samozřejmost a je podmínkou pro partnerství. Zavedený systém jakosti zvyšuje cenu Vaší firmy. A především pro řadu z Vás se vstupem do EU stanou systémy jakosti a řízení životního prostředí "podmínkou" Vašeho podnikání. A vstup do EU je již za dveřmi. NÁVRATNOST Právě zde je ten nejpádnější argument. Návratnost je rychlá a vysoká. Lze ji hledat v oblasti snížení nákladů, zvýšení prodejního obratu i prodejních cen, zvýšení produktivity práce. Vezmeme-li za měřítko pouze zvýšení produktivity, lze z praxe odvodit, že návratnost je: Podnikatelský subjekt     obrat 5 mil. Kč/rok     max. dva roky      obrat 20 mil.Kč/rok     10 měsícůZapočítáme-li však všechny přínosy pro firmu, lze konstatovat, že první přínosy se projeví již v období budování systému jakosti a řízení životního prostředí. Návratnost této investice je nejen rychlá, její výše je s vyloučením rizika řádově v násobcích "spekulativních investic", a především má trvalou hodnotu a přínos. ZA KOLIK? Odpověď je zase jednoduchá. Za peníze. Je v tom ale háček. Velikost investice, která se pohybuje v desetitisících až nižších statisících, jste schopni ovlivnit svým přístupem a aktivitou a snížit ji na minimum. Na náklady spojené se zaváděním systému jakosti můžete získat (a naši klienti je získávají) příspěvek s rozličných fondů a projektů. Investice proto může být překvapivě nízká proti efektu, který zavedený systém přinese ve výkonu a výsledcích Vaší firmy. JAK NA TO? Předně se rozhodněte, že budete věnovat asi 30 minut svého "drahého" času k získání informací a argumentů, které Vám pomohou se lépe orientovat v této problematice. Použijte KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE na těchto stránkách. Sjednáme si s Vámi schůzku, která Vás bude stát pouze Váš čas. Dalším krokem potom může být zpracování Úvodní studie a prověrka jakosti ve Vaší firmě. Nabízíme Vám provedení této úvodní studie ZDARMA. Ušetříte tak několik desítek tisíc korun. Jsme snad jediní, kteří Vám předkládají takovou nabídku. Úvodní studie Vám poskytne seriosní informace pro Vaše další rozhodování. Budeme rádi, když při tom budeme. Proč ? Protože Vám máme co nabídnout a protože nabízíme "KVALITU". Těšíme se na kontakt s Vámi.

4 ZÁKLADNÍ POJMY PROCES SYSTÉM PRODUKT JAKOST KVALITA EFEKTIVITA
ÚČINNOST SPOLEHLIVOST RIZIKO Soubor vzájemně navazujících nebo souvisejících činností, které přeměňují vstupy na výstupy. Přidaná hodnota, regulátory a zdroje. Projektová dokumentace. Soubor čehokoliv, co na sebe logicky navazuje navazuje. Produkt je věc nebo služba, která je úplně dokončená a má výměnnou hodnotu vně nebo uvnitř firmy Jakost a kvalita je soubor entit, znaků, které se dají měřit a které musí daný produkt splňovat. Kvalitu určuje zákazník. Efektivita je schopnost ukončovat akční cykly Účinnost je podobná jako efektivita, ale krátkodobější (motory) Spolehlivost je kvalita v čase Riziko je pravděpodobnost výskytu nebezpečí, průseru

5 MODEL MANAGEMENTU JAKOSTI PODLE ISO 9000
Nemám poznámek, snad jen, že náš stát neví co chce. Když u mě cikán bude chtít práci, a to jen proto, že ho za mnou poslal pracák a sociálka, tak ho pošlu do pryč, protože to pro mě není přínos, a ze zkušenosti naopak brzda, protože vím, že prostě kradou a lžou.(zkušenosti). Moje jednání bude v souladu s ISO, protože jsem empiricky došel k názoru, že cikán není přínosem mojí firmě, nezajistí tedy neustálé zlepšování procesu a nebudu tedy více vydělávat a tím ani odevzdávat vyšší daně. A z těch daní stejně budu platit toho cikána, protože pracovat nechce a nebude. A nakonec zavřou mě, protože jsem porušil antidiskriminační zákon. A já se na to všechno taky můžu………, politici zkorumpovaný, jenom lezou do zadku Unii, parchanti. Model procesně orientovaného systému managementu jakosti podporovaný soustavou norem ISO 9000:2000

6 POŽADAVKY NA PROCESY A SYSTÉMY VE STAVEBNICTVÍ
ČLENĚNÍ A NÁPLŇ ŽIVOTNÍHO CYKLU ZMĚNY VYUŽITÍ OVLIVŇUJÍ NÁVRH UPLATŇOVÁNÍ POŽADAVKŮ KONKRÉTNÍHO ZÁKAZNÍKA A REGULACE STÁTU VELIKÝ POČET ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY ÚDRŽBA STAVEB NEMÁ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁSAH DO KRAJINY VYŽADUJE NEZÁVISLÝ POSUDEK

7 POSTUP TVORBY SYSTÉMU PEVNÉ BODY – zamezují vzniku chaosu
SMĚRNICE – popis procesů vedoucích k produktu ORGANIZAČNÍ SCHÉMA – model usnadňuje práci a inovace STATISTIKA – hodnocení produkce v čase ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU – trvalý cíl managementu jakosti


Stáhnout ppt "HISTORICKÝ VÝVOJ 1900 Výrobková normalizace, vojenský průmysl"

Podobné prezentace


Reklamy Google