Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Presentation Title.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Presentation Title."— Transkript prezentace:

1 Presentation Title

2 SYSTÉMY ŘÍZENÍ Petr Marx Presentation Title

3 SYSTÉMY ŘÍZENÍ Co je to systém řízení? Procesně řízená organizace
Popis procesů pomocí znaků, aspektů, rizik Plánování Řízení provozu a neshody Audit Přezkoumání vedením Mapa dokumentace Presentation Title

4 Standardy s kritérii pro systém řízení
Systém řízení společnosti může zahrnovat požadavky více standardů: řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001ed.2:2010 řízení životního prostředí podle ISO 14001: 2005 řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001:2008 další standardy jakosti ČSN EN ISO 13485:2003, AQAP 2110 další standardy ČSN ISO 10006ed.2:2004 – jakost u projektových organizací, ČSN ISO/IEC 27001:2006 – management bezpečnosti informací ČSN EN 16001:2010 – systém managementu hospodaření s energií Presentation Title

5 Demingovo schéma Obecný model systému řízení
P - Plan ………..Plánuj D - Do ...……….Dělej C - Check ……..Kontroluj A - Act …………Jednej P D C A v úrovni strategického řízení v úrovni výkonného řízení v úrovni řízení realizace Presentation Title

6 Model systému řízení jakosti dle ISO 9001ed.2:2010
Neustálé zlepšování systému managementu jakosti Odpovědnost vedení Management zdrojů Měření, analýza a zlepšování Realizace výrobku Zákazníc i (a jiné zainteres ované strany) Zákazníci (a jiné zainteresov ané strany) Požadavky Výrobek Spokoje- nost Výstup Vstup Presentation Title

7 Systém řízení jakosti Hlavní principy
a) Zaměření na zákazníka b) Vůdcovství c) Zapojení pracovníků d) Procesní přístup e) Systémový přístup k managementu f)  Neustálé zlepšování g) Přístup k rozhodování zakládající se na faktech h) Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy Presentation Title

8 Proces je činnost nebo souhrn činností, která
Procesy Proces je činnost nebo souhrn činností, která využívá zdrojů přeměňuje vstupy na výstupy, vytváří nadhodnotu má svůj cíl/cíle (úkol/úkoly) Druhy procesů: řídící hlavní podpůrný Presentation Title

9 Presentation Title

10 Znaky jakosti Charakteristiky procesu z hlediska jakosti. Veličiny, které lze měřit nebo sledovat znaky jakosti výrobků - ukazují dodržení shody produktu znaky jakosti procesů - ukazují stabilitu procesu Presentation Title

11 Výkonnost procesů volba indikátorů výkonnosti systém odměn a motivací
zodpovědnosti za proces, překryv procesů, interface Presentation Title

12 Požadavky normy ISO 9001 4.1 Všeobecné požadavky na systém managementu kvality 4.2 Požadavky na dokumentaci Příručka kvality Řízení dokumentů Řízení záznamů 5 Odpovědnost managementu Angažovanost managementu Zaměření na zákazníka Politika kvality Cíle kvality Plánování kvality Odpovědnost a pravomoc Představitel managementu Interní komunikace Přezkoumání Presentation Title

13 Požadavky normy ISO 9001 6 Management zdrojů Poskytování zdrojů
Lidské zdroje Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti Infrastruktura Pracovní prostředí 7 Realizace produktu Plánování realizace Procesy týkající se zákazníka Návrh a vývoj Nákup Řízení výroba a poskytování služeb Validace procesů Identifikace a sledovatelnost Majetek zákazníka Uchovávání produktu Metrologie Presentation Title

14 Požadavky normy ISO 9001 Měření, analýza, zlepšování
Monitorování a měření Spokojenost zákazníka Interní audit Monitorování a měření procesů Monitorování a měření produktu Řízení neshodného produktu Analýza dat Neustálé zlepšování Nápravní a preventivní opatření Presentation Title

15 Model systému envir. managementu podle ISO 14001
Presentation Title

16 Systém environmentálního managementu Hlavní principy
upřednostňuje prevenci v OŽP je založen na poznání environmentálních aspektů a jejich řízení zajišťuje neustálé zlepšování environmentálního profilu vyžaduje soulad s národní environmentální legislativou Presentation Title

17 Environmentální aspekty
Charakteristiky procesu z hlediska ochrany životního prostředí. Veličiny, které lze řídit, a dále měřit nebo sledovat. Aspekt  prvek činnosti, který ovlivňuje nebo může ovlivňovat ŽP Dopad  jakákoliv změna v ŽP Identifikují se aspekty činností, služeb a výrobků. Identifikace za běžných i mimořádných stavů. Presentation Title

18 Řízení životního prostředí podle environmentálních aspektů
Činnost Aspekt Dopad H2SO4 Presentation Title

19 Registr environmentálních aspektů
Presentation Title

20 Systém environmentálního managementu Požadavky
4.1 Všeobecné požadavky 4.2 Environmentální politika 4.3 Plánování Environmentální aspekty Požadavky právních předpisů Cíle a programy 4.4 Zavedení a provoz Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc Odborná způsobilost, výcvik a povědomí Komunikace Dokumentace Presentation Title

21 Systém environmentálního managementu Požadavky
4.4 Zavedení a provoz pokračování Řízení dokumentů Řízení provozu Havarijní připravenost a reakce 4.5 Kontrola Monitorování a měření Hodnocení souladu Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření Řízení záznamů Interní audit 4.6 Přezkoumání vedením, (env.profil ISO 14031) Presentation Title

22 Model systému managementu BOZP podle OHSAS 18001
Presentation Title

23 Systém managementu BOZP Hlavní principy
upřednostňuje prevenci při zajišťování BOZP je založen na poznání nebezpečí, hodnocení a řízení rizik BOZP zajišťuje neustálé zlepšování výkonnosti systému BOZP vyžaduje soulad s národní legislativou BOZP Presentation Title

24 Systém managementu BOZP Požadavky
4.1 Všeobecné požadavky 4.2 Politika BOZP 4.3 Plánování Identifikace nebezpečí Požadavky právních předpisů Cíle a programy 4.4 Implementace a provoz Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc Odborná způsobilost, výcvik a povědomí Komunikace Dokumentace Presentation Title

25 Systém managementu BOZP Požadavky
4.4 Implementace a provoz pokračování Řízení dokumentů Řízení provozu Havarijní připravenost a reakce 4.5 Kontrola Monitorování a měření Hodnocení souladu Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření Řízení záznamů Interní audit 4.6 Přezkoumání vedením Presentation Title

26 Řízení BOZP pomocí identifikovaných rizik
Charakteristiky procesu z hlediska BOZP Veličiny, které lze měřit nebo sledovat Nebezpečí je zdroj nebo situace jež může způsobit zranění osob poškození zdraví škody na majetku škody na pracovním prostředí riziko  kombinace pravděpodobnosti a následku nebezpečné události Presentation Title

27 Integrovaný systém řízení
Presentation Title

28 Integrované a specifické požadavky jednotlivých systémů
Presentation Title

29 Popis hlavních procesů pomocí
znaků jakosti environmentálních aspektů nebezpečí pro BOZP Presentation Title

30 Plánování v ISŘ Presentation Title

31 Řízení provozu a neshody
Presentation Title

32 Interní (integrovaný) audit
Audit je proces získávání a hodnocení informací s cílem stanovit shodu s kritérii auditu IA je audit prováděný v organizací vlastními vyškolenými pracovníky. Cílem je zjistit stupeň shody činností s požadavky ISŘ. Audit je nástroj zlepšování ISŘ. Presentation Title

33 IPR Mapa dokumentace ISŘ Záznamy ISŘ Integrovaná politika
Cíle a programy Směrnice, příkazy ředitele Karty procesů Místní provozní předpisy a zvláštní dokumenty Záznamy ISŘ Presentation Title

34 Řízení dokumentů a záznamů
identifikovatelnost dohledatelnost čitelnost Řízená dokumentace Presentation Title

35 Shrnutí Hlavní prvky systému řízení
D C A procesní model řízení dokumentace a záznamů politika plánování popis a řízení procesů interní audit přezkoumání vedením Presentation Title

36 Děkuji za pozornost Presentation Title


Stáhnout ppt "Presentation Title."

Podobné prezentace


Reklamy Google