Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diagnostika staveb a zkušebnictví 2. přednáška v ak. roce 2012/13, V

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diagnostika staveb a zkušebnictví 2. přednáška v ak. roce 2012/13, V"— Transkript prezentace:

1 Diagnostika staveb a zkušebnictví 2. přednáška v ak. roce 2012/13, V
Diagnostika staveb a zkušebnictví 2.přednáška v ak.roce 2012/13, V.Mencl Objemové změny materiálů Degradační modely Důsledky pro vznik vad a poruch Procesy a systémy ve stavebnictví, možnosti řízení procesů Rizika procesů

2 Objemové změny materiálů
Krátkodobé - technologické (reakční teploty) - teplotní vlivy (oslunění) - plastické sedání čersvého betonu - reologické vlastnosti čerstvého b. Dlouhodobé - vlhkostní změny ( smršťování, rozpínání) - dlouhodobé teplotní změny - nestabilita struktury

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Důsledky změn vlhkosti betonu
Čerstvý beton - plastické smršťování - plastické sedání vznik trhlin ▪ Mladý beton - autogenní smršťování ( chemické smrštování, vnitřní vysychání) ▪Ztvrdlý beton - šíření vody v pórech betonu změny fyz.mech. vlastností

12 Šíření vlhkosti v materiálech
Kapilární vzlínání -při r = 0,01mm h = 1,5m Difuze vodních par – rozdíl tlaků Sorpce – pohlcování vlhkosti ze vzduchu Absorpce – fyz.vázaná voda v pórech, trhlinách provzdušněný beton Obrázky z připravované publikace prof. Witzany a kol. Poruchy a rekonstrukce staveb

13

14

15

16

17

18

19 Degradace struktury Chemická – alkaliové rozpínání karbonatace betonu,
krystalizační tlaky solí ▪ Fyzikální - hydratační tlaky - tlak ledu v pórech ▪ Biologické – kombinované chem.a fyz. působení rostlin a živočichů

20

21

22 Degradace stavby Degradační model materiálů
prognoza rychlosti degradace Degradační křivka dílců Degradační křivka konstrukcí Mezní stav použitelnosti inspekce, údržba , opravy Mezní stav únosnosti opatření provozní, stavební

23 Mezní stav použitelnosti
Znaky spolehlivosti objektu Čas (t) Doba omezeného provozu Doba plného provozu Výstavba Příprava tx Mezní stav únosnosti Degradační křivka Křivka výstavby Úroveň znaků stanovených projektem Úroveň znaků stanovená stavebně tech. průzkumem v čase tx Obr. C2 Zařazení stavebně – technického průzkumu do životního cyklu stavebního objektu. Stavebně – technický průzkum v čase tx je součástí hodnocení spolehlivosti stavebního objektu v průběhu degradace vlivem provozu. Aktuální úroveň požadovaných znaků

24 Doba omezeného provozu Doba plného provozu Příprava Rekonstrukce
Čas (t) Doba omezeného provozu Doba plného provozu Příprava Nový životní cyklus Rekonstrukce Funkční znaky jakosti Mezní stav únosnosti nosné konstr. Návrhová životnost Min. trvanlivost Mezní stav použitelnosti objektu Záruční doba Oprava Úroveň znaků stanovených projektem Aktuální úroveň požadovaných znaků Výstavba Obr. XY Schéma životního cyklu stavebního objektu vyjádřené křivkou výstavby a degradační křivkou. Opravou stavebního objektu dosáhneme funkční úrovně předpokládanou původním projektem, rekonstrukcí zvýšíme úroveň dle nových požadavků. Křivka výstavby Degradační křivka

25 Řízení procesů a systémů
Stavebně technologický proces Stavebně technický průzkum Řízení kvality uplatněním zpětné vazby Systém, řízení kvality systému Zlepšování kvality systému Náklady na kvalitu Management kvality dle ČSN EN1990 ed2 - definice požadavků na spolehlivost, - organizační opatření - kontroly ve všech fázích životního cyklu

26 Schéma řízeného technického procesu a jeho členění
DOBA TRVÁNÍ PROCESU OPERACE ÚLOHA KROK MEZIOPERAČNÍ KONTROLA PRODUKT VÝSTUP VSTUPY ČINNOST 1. 2. 3. ROZHRANÍ PROCESU ROZHRANÍ PROCESU REGULÁTORY PROCESU ZDROJE PROCESU DODAVATELÉ FINANCE STROJE PRACOVNÍCI Schéma řízeného technického procesu a jeho členění

27 Uplatnění zpětné vazby při řízení procesu
D. OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ ČINNOSTI VSTUPY VÝSTUPY B. REALIZACE A. STANOVENÍ CÍLŮ C. MĚŘENÍ A HODNCENÍ

28

29 Otevřený systém METODIKA TVORBY SYSTÉMU ABSTRAKTNÍ MODEL MODELOVÁNÍ
VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ IMPLEMENTACE DO SYSTÉMU IDENTIFIKACE SYSTÉMU SYSTÉMOVÁ ZPĚTNÁ VAZBA SYSTÉMOVÁ ANALÝZA CÍL SYSTÉMU STRUKTURA SYSTÉMU VAZBY PRVKY TVORBA SYSTÉMU REÁLNÉ ČINNOSTI A PROCESY ČINNOSTI PROCES SYSTÉM INTERAKCE S OKOLÍM PARAMETRY SYSTÉMU VYTVÁŘENÍ FUNKČNÍCH PRVKŮ A VAZEB KOORDINACE PRVKŮ SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP ETAPY

30 SCHÉMA SYSTÉMU ZKOUMÁNÍ SYSTÉMU ZLEPŠOVÁNÍ SYSTÉMU IDENTIFIKOVÁNÍ PROCESŮ VAZBY MEZI PROCESY SYSTÉM VZÁJEMNĚ PROVÁZANÝCH PROCESŮ VÝSTUP SYSTÉMU ověřování procesů měření a monitorování výkonnosti systému TEST ZNAKŮ JAKOSTI VÝSTUPU efektivnost, účinnost procesů zvyšování účinnosti řízení systému efektivnost, účinnost organizace Optimalizace systému měření spokojenosti zákazníka interní audity finanční kontrola metody sebehodnocení

31 Zlepšování systému managementu kvality
Model procesně orientovaného systému managementu jakosti podporovaný soustavou norem ISO 9000:2000 (obrázek převzat z ČSN EN ISO 9001:2001)

32 Schéma etapy zlepšování technického procesu
NÁVRH ZMĚN PŘEZKOUMÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ZÁVĚRY Z AUDITŮ PROCES PLNĚ ZPŮSOBILÝ PLNIT POŽADAVKY PROCES VALIDACE ŘÍZENÍ ZMĚN ŘEŠENÍ PROBLÉMU ROZHODNUTÍ VEDENÍ NÁPRAVA OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ VÝCHOZÍ STAV DOSAŽENÝ STUPEŇ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZAINTERESOVANÉ STRANY ČASOVÁ ETAPA RYCHLOST ZMĚNY Schéma jedné časové etapy trvalého zlepšování technického procesu

33 Etapy životního cyklu OBECNÉ ČLENĚNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU PODLE NOREM ISO a IEC SPECIFIKACE A KONCEPCE NÁVRH A VÝVOJ REALIZACE INSTALACE VYPOŘÁDÁNÍ (LIKVIDACE) PROVOZ A ÚDRŽBA ZÁMĚR STUDIE PŘÍPRAVA A PROJEKT A VÝSTAVBA KOLAUDACE, ZKUŠEBNÍ PROVOZ OBNOVA NEBO ODSTRANĚNÍ ÚDRŽBA OPRAVY TRANSFORMACE NA PODMÍNKY STAVEBNICTVÍ Obr. 12 Obecné členění životního cyklu technického výrobku uváděného v mezinárodních normách ISO, IEC a odpovídající členění hlavních procesů ve stavebnictví [3].

34 Obr. 4 Procesní náklady a jejich optimalizace pomocí rozboru nákladů na jakost procesu

35 Vývoj systémů řízení jakosti
Obr. C Vývoj metod a systémů řízení jakosti a jejich předpokládaná ekonomická účinnost

36

37

38


Stáhnout ppt "Diagnostika staveb a zkušebnictví 2. přednáška v ak. roce 2012/13, V"

Podobné prezentace


Reklamy Google