Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Paretův diagram důležitý nástroj manažerského rozhodování, který umožňuje stanovit priority při řešení problémů s jakostí napomáhá oddělit podstatné faktory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Paretův diagram důležitý nástroj manažerského rozhodování, který umožňuje stanovit priority při řešení problémů s jakostí napomáhá oddělit podstatné faktory."— Transkript prezentace:

1 Paretův diagram důležitý nástroj manažerského rozhodování, který umožňuje stanovit priority při řešení problémů s jakostí napomáhá oddělit podstatné faktory řešeného problému od těch méně podstatných – Paretův princip umožňuje názornou prezentaci problému

2 Paretův princip Vysoký podíl veškerého bohatství vlastní pouze malé procento obyvatel. Vilfredo PARETO Většina problémů s jakostí (80 – 95 %) je způsobena pouze malým podílem příčin (5 – 20 %), jež se na nich podílejí. J. M. JURAN cca 80 % cca 20 % Užitečná většina cca 80 % Životně důležitá menšina PŘÍČINY PROBLÉMY

3 Oblasti použití analýza počtu neshodných výrobků a jejich druhů,
analýza ztrát spojených s neshodnými výrobky resp. druhy neshod, analýza časových a finančních ztrát spojených s vypořádáním neshodných produktů, analýza reklamací z hlediska finančních ztrát nebo důvodů reklamací analýza příčin výroby neshodných produktů analýza příčin prostojů strojů, atd.

4 Relativní kumulativní výdaje [%]
Postup sestrojení Setřídění údajů sestupně podle hodnot zvoleného ukazatele (počet vad, výše nákladů spojených s jednotlivými vadami, atd.). Druh neshody Výdaje [Kč] Kumulativní výdaje [Kč] Relativní kumulativní výdaje [%] D 39 800 A 24 200 B 5 600 J 2 500 E 2 100 I 2 000 C 1 300 H 1 100 G 900 F 500

5 Relativní kumulativní výdaje [%]
Postup sestrojení Výpočet kumulativních součtů hodnot zvoleného ukazatele Druh neshody Výdaje [Kč] Kumulativní výdaje [Kč] Relativní kumulativní výdaje [%] D 39 800 A 24 200 B 5 600 J 2 500 E 2 100 I 2 000 C 1 300 H 1 100 G 900 F 500

6 Relativní kumulativní výdaje [%]
Postup sestrojení Výpočet kumulativních součtů hodnot zvoleného ukazatele Druh neshody Výdaje [Kč] Kumulativní výdaje [Kč] Relativní kumulativní výdaje [%] D 39 800 A 24 200 B 5 600 J 2 500 E 2 100 I 2 000 C 1 300 H 1 100 G 900 F 500

7 Relativní kumulativní výdaje [%]
Postup sestrojení Výpočet kumulativních součtů hodnot zvoleného ukazatele Druh neshody Výdaje [Kč] Kumulativní výdaje [Kč] Relativní kumulativní výdaje [%] D 39 800 A 24 200 64 000 B 5 600 J 2 500 E 2 100 I 2 000 C 1 300 H 1 100 G 900 F 500

8 Relativní kumulativní výdaje [%]
Postup sestrojení Výpočet kumulativních součtů hodnot zvoleného ukazatele Druh neshody Výdaje [Kč] Kumulativní výdaje [Kč] Relativní kumulativní výdaje [%] D 39 800 A 24 200 64 000 B 5 600 69 600 J 2 500 72 100 E 2 100 74 200 I 2 000 76 200 C 1 300 77 500 H 1 100 78 600 G 900 79 500 F 500 80 000

9 Relativní kumulativní výdaje [%]
Postup sestrojení Výpočet relativních kumulativních součtů hodnot zvoleného ukazatele Druh neshody Výdaje [Kč] Kumulativní výdaje [Kč] Relativní kumulativní výdaje [%] D 39 800 A 24 200 64 000 B 5 600 69 600 J 2 500 72 100 E 2 100 74 200 I 2 000 76 200 C 1 300 77 500 H 1 100 78 600 G 900 79 500 F 500 80 000

10 Relativní kumulativní výdaje [%]
Postup sestrojení Výpočet relativních kumulativních součtů hodnot zvoleného ukazatele Druh neshody Výdaje [Kč] Kumulativní výdaje [Kč] Relativní kumulativní výdaje [%] D 39 800 49,75 A 24 200 64 000 B 5 600 69 600 J 2 500 72 100 E 2 100 74 200 I 2 000 76 200 C 1 300 77 500 H 1 100 78 600 G 900 79 500 F 500 80 000

11 Relativní kumulativní výdaje [%]
Postup sestrojení Výpočet relativních kumulativních součtů hodnot zvoleného ukazatele Druh neshody Výdaje [Kč] Kumulativní výdaje [Kč] Relativní kumulativní výdaje [%] D 39 800 49,75 A 24 200 64 000 80,00 B 5 600 69 600 87,00 J 2 500 72 100 90,13 E 2 100 74 200 92,75 I 2 000 76 200 95,25 C 1 300 77 500 96,88 H 1 100 78 600 98,25 G 900 79 500 99,38 F 500 80 000 100

12 Postup sestrojení Sestrojení sloupcového diagramu:
osa x – rozdělení na stejně široké úseky podle počtu činitelů (druh neshody, příčina neshody, pracovník, atd.), levá osa y – kumulativní součty hodnot zvoleného ukazatele, pravá osa y – relativní kumulativní součty hodnot zvoleného ukazatele (stupnice 0 – 100 %), Sestrojení sloupcového grafu – jeden sloupec odpovídá jednomu činiteli, výše sloupce je dána výší zvoleného ukazatele odpovídající danému činiteli, Sestrojení Lorenzovy křivky (křivka kumulativních četností) – je spojnicí bodů, které jsou průsečíkem pravých horních rohů jednotlivých sloupců a relativních kumulativních četností příslušných činitelů. Stanovení životně důležité menšiny na základě zvoleného kritéria (80/20, 70/30, 60/40, 50/50, apod.

13 Paretův diagram Druh neshody Výdaje [Kč] D 39 800 A 24 200 B 5 600 J
2 500 E 2 100 I 2 000 C 1 300 H 1 100 G 900 F 500 Výdaj [tis. Kč] 80 70 60 50 40 30 20 10 Relativní kumulativní výdaje [%] 80 70 60 50 40 30 20 10 90 100 Druh neshody D A B J E I C H G F

14 Paretův diagram Druh neshody Kumulativní výdaje [Kč]
Relativní kumulativní výdaje [%] D 39 800 49,75 A 64 000 80,00 B 69 600 87,00 J 72 100 90,13 E 74 200 92,75 I 76 200 95,25 C 77 500 96,88 H 78 600 98,25 G 79 500 99,38 F 80 000 100 Výdaj [tis. Kč] 80 70 60 50 40 30 20 10 Relativní kumulativní výdaje [%] 80 70 60 50 40 30 20 10 90 100 Druh neshody D A B J E I C H G F

15 Paretův diagram Životně důležitá menšina Užitečná většina Druh neshody
Kumulativní výdaje [Kč] Relativní kumulativní výdaje [%] D 39 800 49,75 A 64 000 80,00 B 69 600 87,00 J 72 100 90,13 E 74 200 92,75 I 76 200 95,25 C 77 500 96,88 H 78 600 98,25 G 79 500 99,38 F 80 000 100 Výdaj [tis. Kč] 80 70 60 50 40 30 20 10 Relativní kumulativní výdaje [%] 80 70 60 50 40 30 20 10 90 100 Druh neshody D A B J E I C H G F Životně důležitá menšina Užitečná většina


Stáhnout ppt "Paretův diagram důležitý nástroj manažerského rozhodování, který umožňuje stanovit priority při řešení problémů s jakostí napomáhá oddělit podstatné faktory."

Podobné prezentace


Reklamy Google