Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Audit administrativních činností

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Audit administrativních činností"— Transkript prezentace:

1 Audit administrativních činností

2 Komplexní řízení organizace
Permanentní zlepšování SŘO Přizpůsobení konkrétním úkolům organizace Přizpůsobení vnějšímu okolí organizace Využití normativních a deskriptivních přístupů Moderní přístupy Change Management Knowledge Management Business Process Reengineering Supply Chain Management Benchmarking Komplexní SŘO Systémové pojetí - Synergický přístup

3 Ekologicko ergonomický Organizační Ekonomický
Pracovní Sociální Řídící Ekologicko ergonomický Organizační Ekonomický Materiálně energetický Technologický Technický

4 Vlivy změn na organizaci
Ke změnám dochází rychleji než dříve Změny vznikají ve vnitřním i vnějším prostředí organizace Změny mají mnohdy výraznější dopady Změny většinou vyžadují náročnější a rychlejší reakci

5 Audit administrativních činností
Analýza a zjištění stavu provádění administrativních činností Hledá odpověď na otázku efektivnosti řízení administrativních procesů Vyžaduje znalosti procesů, schopnost aplikace v organizaci Hledá slabé a silné stránky adm. procesů Přizpůsobení se organizaci

6 Vhodné metodiky a techniky řízení
Srozumitelnost dokumentů

7 Systém řízení administrativních procesů
Systém vzájemně provázaných principů a pravidel využitých pro splnění cíle Eliminace problému prostřednictvím pravidel systému Efektivita spočívá v účelném propojení operací Vyvíjí se díky nárůstu informací Vlastní existenci ovlivňuje výskyt reálných případů

8 Je synergický a diverzifikovaný
Významné jsou vazby a propojení

9 Audit hierarchie A procesů Úroveň řízení procesů
Jsou definovány kritické faktory? Je vytvořen seznam A procesů? Jsou určeni vlastníci A procesů? Jsou známy interakce A procesů? Jsou procesy popsány organizačními normami? Jsou voleny jednoznačné trasy?

10

11 Audit alokace zdrojů a pracovních míst Zjistit neefektivní činnosti procesů
Jsou činnosti identifikovány? Je vhodná alokace a kvalita technických prostředků? Je stanoven administrativní postup? Je stanoveno časové trvání a návaznosti?

12 Audit systému měření A procesů Zjistit časovou a věcnou náročnost
Jsou stanovena kriteria pro hodnocení? Jsou kriteria měřitelná? Odpovídají cílové hodnoty podmínkám?

13 Audit kritických míst A procesů Identifikace kritických míst procesu
ČAS NÁKLADY KVALITA

14 Audit systému hodnocení A procesů Zpětná vazba
Je zabezpečeno hlášení „odchylek“ Je hodnocení procesů pravidelné, automatizované Je hodnocení procesů základem pro zlepšování

15 Portfolio analýza A procesů
Dobře zpracovány Malá četnost užití B Velká četnost využití C Zpracovány v nízké kvalitě D


Stáhnout ppt "Audit administrativních činností"

Podobné prezentace


Reklamy Google