Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémové pojetí manažerské práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémové pojetí manažerské práce"— Transkript prezentace:

1 Systémové pojetí manažerské práce

2 Charakteristika současného rozvoje podnikání
„Trh zákazníka“ Růst intenzity Rozvojová dynamika Globalizace trhu Nové poznatky

3 Působení konkurenčních sil
M. E. Porter Potencionální noví výrobci Konkurence v odvětví Odběratelé Dodavatelé Možnost substituce

4 Pozitivní a negativní kooperace
„Střet“ „Žít v míru“ „Spolupracovat“

5 Model nároků na manažerskou práci (CSF)

6 Komplexní charakteristiky úspěšného fungování organizace
Prosperita organizace (prosperity) Stabilita organizace (stability) Prestiž (prestige) Zákaznická důvěryhodnost (trustworthiness) Podnikatelské síly (power)

7 Dekompozice podnikatelské strategie

8 Přístupy k podnikatelské strategii
Nízká komplexnost org. systému Adaptivní přístupy Henderson Klasické přístupy Porter Proaktivní chování Reaktivní chování Sociálně orient. přístupy Hamel, Doz Pragmatické přístupy Mintzberg Vysoká komplexnost org. systému

9 Sociálně orientované přístupy
Adaptivní přístupy Jasný ekonomický cíl Klasické přístupy Racionální analýzy konkurenčních podmínek Pragmatické přístupy Rozdílnost spec. podmínek organizací Sociálně orientované přístupy Sociálně ekonomické cíle organizace

10 SWOT – strategické možnosti
Silné stránky -S Slabé stránky-W Příležitosti - O Přístup „SO“ Ofenzivní přístup Přístup „WO“ Zdrženlivý přístup Hrozby - T Přístup „ST“ Blokovat příležitosti Přístup „WT“ Hledat kompromisy Interní faktory Externí faktory

11 Tvorba podnikatelské strategie
Stanovení soustavy cílů Zpracování dílčích strategií Ofenzivní strategie Strategie druhého nejlepšího Strategie defenzivní Strategie zůstatková Strategie útlumová

12 TYPY STRATEGIÍ Strategie dle aspektu agresivity
Porterovy generické strategie Rozvojové strategie Strategie na úrovni řízení

13 Strategie dle aspektu agresivity
Strategie ofenzivní Strategie "druhého nejlepšího" na trhu Strategie defenzivní Zůstatková strategie

14 Strategie dle aspektu agresivity
Strategie ofenzivní Podnik první ve výrobě nového produktu Podmínka: Silná výzkumná a vývojová základna Úspěšná komercializace podniku Rizika a neúspěchy plynou z: Nedostatečné marketingové zajištění Nesprávné konstrukční a technologické řešení Nezajištění potřebných zdrojů

15 Strategie dle aspektu agresivity
Strategie druhého nejlepšího na trhu Mírně ofenzivní, strategie follow me Firma v těsném závěsu za vedoucím podnikem Flexibilní reakce na tržní změny Náklady na výzkum a marketing

16 Strategie dle aspektu agresivity
Strategie defenzivní Hromadná produkce již zavedených produktů Inovace produktů Strategie zůstatková Realizace ve zbytkových oblastech trhu

17 TYPY STRATEGIÍ Strategie dle aspektu agresivity
Porterovy generické strategie Rozvojové strategie Strategie na úrovni řízení

18 Porterovy generické strategie
Významný přínos M. Portera Porterových 5 konkurenčních sil Hrozba vstupu nových konkurentů Hrozba substituce Vyjednávací schopnost kupujících Vyjednávací schopnost dodavatelů Rivalita mezi současnými konkurenty

19 Porterovy generické strategie
Strategie vůdcovství v nákladech Tlak na účinnost výroby Strategie diferenciace Vyzvednutí jedinečného výrobku/služby Strategie zaměření Zaměření na náklady nebo diferenciaci

20 Porterovy generické strategie
„Zastavení na půli cesty" - Postavení firmy mimo konkurenční výhodu - Neschopnost realizace cenové výhody a diferenciace

21 TYPY STRATEGIÍ Strategie dle aspektu agresivity
Porterovy generické strategie Rozvojové strategie Strategie na úrovni řízení

22 Rozvojové strategie Neustálé inovace vedou k prosazení podniku na trhu
Reaktivní Reagují na potřeby trhu Kreativní Vyvíjení nových výrobků Zvýšení kvality

23 TYPY STRATEGIÍ Strategie dle aspektu agresivity
Porterovy generické strategie Rozvojové strategie Strategie na úrovni řízení

24 Strategie na úrovni řízení
Strategie na úrovni korporace Strategie na úrovni podniku – byznysu Strategie na funkční úrovni

25 Strategie na úrovni řízení
Strategie na úrovni korporace Strategie stability Růstová strategie Přímá expanze Vertikální integrace Horizontální diverzifikace Laterální diverzifikace Strategie zpomalení

26 Strategie na úrovni řízení
Strategie na úrovni podniku Strategické byznys jednotky Konkurenční výhody Strategie na funkční úrovni Pro úspěch – důležité všechny části procesu strategického managementu

27 Metoda „Balanced Scorecard“

28 Teorie a koncepty normativního charakteru
Procesní řízení TQM a reengineering Teorie omezení Řízení otevřenou knihou a orientace na projekty

29 Procesní řízení Dílčí operace je třeba sjednotit do ucelených podnikových procesů Vytvoření maximální přidané hodnoty pro zákazníka Menší počet koordinačních a kontrolních míst Rozhodujícím činitelem jsou znalosti(knowledge economy) Hledá příčiny špatně probíhajících procesů Kontinuální zlepšování Radikální zlepšování

30 TQM a reengineering Orientace na cíl a smysl podnikání
Orientace na procesy a zákazníka Široké pojetí kvality Důraz na podnikovou kulturu Důraz na znalosti pracovníků Reengineering je nástrojem, TQM zastřešuje celostní přístup


Stáhnout ppt "Systémové pojetí manažerské práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google