Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Znalostní zázemí organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Znalostní zázemí organizace"— Transkript prezentace:

1 Znalostní zázemí organizace

2 Nová logika podnikání Konkurenční výhoda

3 Hlavní koncepce Učící se organizace (Learning Organization)
Organizace vytvářející znalosti (Knowledge-Creation Company) Intelektuální kapitál (Intellectual Capital) MANAGEMENT ZNALOSTÍ

4 Cíle Výsledky

5 Management znalostí je systematické, explicitní a záměrné vytváření, obnova a aplikace znalostí, s cílem maximalizovat účelnost a návratnost znalostních aktiv podniku.

6 Učící se organizace je prostředí, kde lidé
průběžně rozšiřují svou schopnost dosahovat požadovaných výsledků, kde jsou podporovány nové a tvůrčí způsoby myšlení, kde je vytvořen prostor pro kolektivní aspirace a kde se lidé průběžně učí, jak se společně učit.

7 Schopnost učit se rychleji než konkurenti může být jedinou udržitelnou
konkurenční výhodou

8 „Disciplíny“ učící se organizace
Systémové myšlení (Systems Thinking) Osobní dokonalost (Personal Mastery) Myšlenkové pochody (Mental Models) Vytvoření sdílené vize (Building Shared Vision) Skupinové učení se (Team Learning)

9 Intelektuální kapitál zahrnuje
Vztahy se zákazníky a partnery Inovační úsilí Infrastrukturu organizace Znalosti a dovednosti pracovníků

10 Současný management je ovlivňován dvěma směry - nová ekonomika a globalizace.
Rozhodující je vědomost, vzdělání a duševní práce.

11 Změny na podnikové úrovni
Transformace organizačních aktivit na aktivity spojené s kreativitou, tvořivými aktivitami. Konkurenceschopnost je podmiňována inovacemi. Vědomosti, jako základní parametr nové ekonomiky, jsou doplňovány postojovým, mentálním a kulturním potenciálem.

12 Požadavky na manažera 21. století
Jsou podmíněny procesy globalizace a internacionalizace. Změny prostředí vyvolávají změnu požadavků na chování manažerů a jejich kompetence. Vliv vzdělání, prahových a výkonnostních kompetencí.

13 Charakteristika přelomu tisíciletí
Přesycenost společnosti informacemi. Informace se staly zbožím. Nutnost kvalitního zpracování. Hodnota informace. Tvorba hodnot řízeným procesem změn - základ podnikání. Měřítko úspěšnosti - EVA (Economic Value Added).

14 Charakteristika změn prostředí podnikatelských subjektů
Vstup ČR do EU. Proces globalizace zvýrazňuje rozdíly v myšlení a chování pracovníků a manažerů pocházejících z odlišného kulturního prostředí. Základním předpokladem úspěchu je tolerance odlišných kultur.

15 Podmínky změny lokálního manažera v globálního
Znalost mezinárodního prostředí podnikatelských subjektů. Úspěšnost podnikatelského subjektu a znalost trendů vývoje daného odvětví.

16 Splnění charakteristiky “glocal” (global culture) manažera, který má:
vůdčí a vizionářské schopnosti je vzorem pro ostatní, umí realizovat změny, správně a vhodně komunikuje, je schopen účinně motivovat, jedná empaticky a eticky. Změna modelu 80:20, (znalosti a zkušenosti) : (komunikace a koordinace) na model 20:80; (zkušenosti) : (kultura, zvyky, kompetence).

17 Požadavky na kompetence
IQ EQ AQ CQ Časové etapy 1. polovina 20.století 2. polovina 20.století 20.století Struktura požadavků na kompetence IQ– schopnosti věcné, odborné a metodické, analytické a systémové, specifické EQ– sociální a osobnostní kompetence, kulturní kompetence AQ– akční kompetence CQ– kreativní inteligence = IQ + EQ + AQ


Stáhnout ppt "Znalostní zázemí organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google