Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Priorita č. 3 Aktivní zapojení výzkumné a vývojové základny do rozvoje podnikání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Priorita č. 3 Aktivní zapojení výzkumné a vývojové základny do rozvoje podnikání."— Transkript prezentace:

1 Priorita č. 3 Aktivní zapojení výzkumné a vývojové základny do rozvoje podnikání

2 Výchozí struktura prioritních oblastí  Vytváření, udržení a propagace účelových sdružení, podnikatelských klastrů v návaznosti na inovační centra (vysoké školy, výzkumné ústavy aj.)  Posílení transferu technologií, komercializace výstupů výzkumu a vývoje a spolupráce V+V institucí s podnikatelskou sférou  Podpora vzniku firem využívající výsledků inovačních procesů  Podpora výzkumných aktivit zvyšujících potenciál Libereckého kraje

3 Připomínky k analytické části dokumentu, SWOT analýze, rozšířenému výkladu priorit a opatření  Odborná skupina nemá k uvedeným dokumentům připomínky či doporučení zásadního charakteru.

4 Preambule Vědeckovýzkumnou veřejnou a soukromou základnou je myšlena infrastruktura v nejširším slova smyslu, tj. lidé, služby, budovy, laboratoře, přístroje, zařízení a informace. Vědeckovýzkumná základna je zdrojem inovačních myšlenek pro výrobní programy firem i pro poskytování služeb v regionu. Úspěšnost firem je závislá na jejich schopnosti zavádění inovovaných výrobků, tj. na rychlosti inovačního procesu, který závisí na transferu technologií z laboratoří a výzkumných jednotek do firem.

5 Nově navržená struktura prioritních oblastí  Opatření na podporu komunikace a spolupráce  Opatření na podporu VaV infrastruktury (zaměřeno na poskytovatele VaV služeb)  Opatření na podporu inovací a mezioborových aplikací (zaměřeno na příjemce služeb, tzn. firmy)

6 Opatření na podporu komunikace, spolupráce a propagace Vědecko-technické výzvy 21. století je možné úspěšně naplňovat pouze komunikací a vytvářením efektivních podmínek pro spolupráci mezi výzkumem, vývojem a průmyslem prostřednictvím iniciace a provádění vědecko- technických výzkumů a komerčního využití vědeckých řešení.

7 Opatření na podporu komunikace, spolupráce a propagace ● Podpora klastrových aktivit [1] ● Podpora zapojení firem do technologických platforem [1] ● Prezentace LK jako inovačního regionu (zapojení se do European Regions Research and Innovations network) [6] ● Podpora marketingových aktivit firem z regionu (např. společná prezentace na veletrzích výstavách) [4,6] ● Podpora transferu znalostí (např. vznik centra transferu technologií, zpracování regionálního inovačního profilu) [4,6] ● Podpora vzniku jednotného informačního systému na úrovni LK = PORTÁL

8 Opatření na podporu VaV infrastruktury VaV infrastrukturou se rozumí budovy, laboratoře, výzkumné jednotky, poloprovozy, vybavení přístrojové a strojní a informační zdroje. Pojem infrastruktura VaV v sobě zahrnuje také promyšlený systém řízení VaV podněcující spolupráci mezi VaV institucemi a průmyslovou sférou. Do infrastruktury VaV patří i systém administrativní a informační podpory pro rozvoj této infrastruktury. Základní funkcí infrastruktury výzkumu a vývoje je podpora, koordinace a koncentrace potenciálu kapacit pro výzkum a vývoj a jejich propojování a sdílení.

9 Opatření na podporu VaV infrastruktury (zaměřeno na poskytovatele VaV služeb) ● Podpora zapojení institucí do OP Výzkum vývoj pro Inovace ● Podpora zapojení institucí a firem do OP Podnikání a inovace (zejména program ROZVOJ). ● Podpora rozvoje informační infrastruktury

10 Opatření na podporu inovací a mezioborových aplikací Ekonomický rozvoj regionu je dán potenciálem zde působících firem. Jejich rozvoj a schopnost efektivně využívat přínosů z inovací závisí na jejich materiálně technickém zabezpečení a schopnosti přinášet nové výrobky a služby. Současná praxe ukazuje, že zásadních inovací je dosahováno v nových oblastech na rozhraní vědních disciplin a technologických oblastí. Podpora mezioborového přístupu transferu technologií je tedy přirozeným a zákonitým trendem.

11 Opatření na podporu inovací a mezioborových aplikací (zaměřeno na příjemce služeb, tzn. firmy) ● Podpora aktivit institucí a firem z OP Podnikání a inovace (zejména program INOVACE). ● Podpora transferu technologií (koordinace nabídky a poptávky VaV služeb a vybavení, transfer témat+výsledků, oblast ochrany duševního vlastnictví, financování). [1,2,4,5,6] ● Podpora efektivního využití a rozvoje stávající infrastruktury pro rozvoj inovačního podnikání (např. zatraktivnění stávající infrastruktury, rozvoj brownfields, informační zdroj pro vyhledávání volné infrastruktury). [1] ● Efektivní budování nové infrastruktury (např. technologické parky). [1]


Stáhnout ppt "Priorita č. 3 Aktivní zapojení výzkumné a vývojové základny do rozvoje podnikání."

Podobné prezentace


Reklamy Google